Częste pytania na temat limitów przesyłu

Częste pytania na temat limitów przesyłu
< Wstecz / Dalej >

Częste pytania na temat limitów przesyłu

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest "limit przesyłu"?

Każda zmiana na koncie i jego synchronizacja oznacza przesłanie danych do Evernote. Limit przesyłu to łączna suma danych, które możesz przesłać w danym miesiącu. Limit transferu jest różny w zależności od typu używanego konta Evernote/

Czynności wykorzystujące miesięczny przesył danych:

 • Edycja tekstu w notatce
 • Edycja pliku dołączonego do notatki
 • Obracanie lub usuwanie obrazu w notatce

Limit przesyłu, a przestrzeń przechowywania

 • Limit przesyłu: Suma nowych danych, które można zsynchronizować w danym miesiącu
 • Przestrzeń przechowywania: Łączna ilość miejsca używanego przez Twoje dane po zsynchronizowaniu konta.

Więcej informacji o limicie transferu i innych limitach

Jak sprawdzić bieżące wykorzystanie przesyłu?

Wykorzystanie przesyłu można sprawdzić na stronie „Podsumowanie konta”.

Co spowodowało, że wykorzystałem przesył?

Wszystko zależy od sposobu korzystania z konta. Oto kilka przykładów czynności, które powodują wykorzystanie przesyłu:

 • Przesyłanie dużych załączników (pliki PDF, JPG, PNG, PPT, ZIP i inne);
 • Powielanie notatek lub używanie tej samej zawartości w nowych notatkach;
 • Znaczna ilość importowanych na konto dokumentów;
 • Korzystanie z zewnętrznych źródeł importujących treści. Sprawdź usługi połączone Evernote;
 • Wiadomości e-mail zapisane za pomocą adresu e-mail poczty przychodzącej (zazwyczaj zawierające duże załączniki);
 • Notatki z dużymi załącznikami w Koszu, które nie zostały pomyślnie zsynchronizowane.

Dlaczego limit przesyłu na moim koncie nie odnowił się?

Limit przesyłu odnawia się co miesiąc, licząc od dnia założenia lub ulepszenia konta.

Przykłady:

 • Jeśli konto zostało założone 15 marca, to limit będzie resetowany każdego 15 dnia miesiąca (a nie pierwszego dnia).
 • Jeśli konto zostało ulepszone do Evernote Plus 8 maja, to limit będzie resetowany każdego 8 dnia miesiąca.

Liczbę dni pozostałych do odnowienia limitu można sprawdzić na stronie „Podsumowanie konta”.

Czyj limit przesyłu jest zużywany w notatnikach udostępnionych?

W przypadku notatników udostępnionych, przesłane dane odliczane są od limitu właściciela danego notatnika. Należy jednak pamiętać, że limit rozmiaru notatki wciąż jest określane na podstawie typu konta autora notatki.

Przykład:

 • Jeśli użytkownik konta Premium udostępni notatnik użytkownikowi konta Basic, to transfer wykorzystany na utworzenie lub edycję notatek w tym notatniku zostanie odliczony od limitu użytkownika konta Premium. Jednakże, użytkownik z kontem Basic może utworzyć notatkę o maksymalnym rozmiarze wynoszącym 25 MB, a użytkownik konta Premium 200 MB.

LANGUAGES_ALL

Słowa kluczowe:

 • limit
 • limit przesyłu
 • miesięczny przesył