Częste pytania na temat limitów przesyłu

Częste pytania na temat limitów przesyłu
< Wstecz / Dalej >

Częste pytania na temat limitów przesyłu

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest "limit przesyłu"?

Przy każdej edycji i synchronizacji konta do Evernote przesyłana jest pewna ilość danych. Limit przesyłania danych to ilość danych, którą możesz przesłać każdego miesiąca. Twój limit przesyłania zależy od używanego planu Evernote.

Czynności wykorzystujące miesięczny przesył danych:

 • Edycja tekstu w notatce
 • Edycja pliku dołączonego do notatki
 • Obracanie lub usuwanie obrazu w notatce

Limit przesyłu, a przestrzeń przechowywania

 • Limit przesyłu: Suma nowych danych, które można zsynchronizować w danym miesiącu
 • Przestrzeń przechowywania: Łączna ilość miejsca używanego przez Twoje dane po zsynchronizowaniu konta.

Więcej o limicie przesyłu i innych limitach konta.

Jak sprawdzić bieżące wykorzystanie przesyłu?

Sprawdź aktualną ilość przesłanych danych na stronie „Podsumowanie konta”.

Co spowodowało, że wykorzystałem przesył?

Wszystko zależy od sposobu korzystania z konta. Oto kilka przykładów czynności, które powodują wykorzystanie przesyłu:

Dlaczego limit przesyłu na moim koncie nie odnowił się?

Limit przesyłu odnawia się co miesiąc, licząc od dnia założenia lub ulepszenia konta.

Przykłady:

 • Jeśli konto zostało założone 15 marca, to limit będzie resetowany każdego 15 dnia miesiąca (a nie pierwszego dnia).
 • Jeśli ulepszysz konto do Evernote Personal 8 maja, to limit przesyłu danych będzie resetowany 8. dnia każdego kolejnego miesiąca.

Liczbę dni pozostałych do odnowienia limitu można sprawdzić na stronie „Podsumowanie konta”.

Czyj limit przesyłu jest zużywany w notatnikach udostępnionych?

W przypadku notatników udostępnionych, przesłane dane odliczane są od limitu właściciela danego notatnika. Należy jednak pamiętać, że limit rozmiaru notatki wciąż jest określane na podstawie typu konta autora notatki.

Przykład:

 • Jeśli subskrybent Evernote Personal udostępni notatnik komuś, kto ma konto Free, wszystkie notatki utworzone lub edytowane w tym notatniku są wliczane do limitu przesyłania subskrybenta planu Personal. Jednak osoba posiadająca konto Evernote Free może tworzyć notatki o rozmiarze do 25 MB, podczas gdy subskrybent planu Personal może tworzyć notatki o rozmiarze do 200 MB.

LANGUAGES_PRODUCT

Słowa kluczowe:

 • limit
 • limit przesyłu
 • miesięczny przesył