Sposób dezaktywacji i ponownej aktywacji konta Evernote Business

Sposób dezaktywacji i ponownej aktywacji konta Evernote Business

Sposób dezaktywacji i ponownej aktywacji konta Evernote Business

Dezaktywowanie konta Evernote Business

Administrator konta Evernote Business możne je dezaktywować wykonując następujące kroki:

 • 1. Wykonaj kopie zapasowe notatek biznesowych

  Po dezaktywowaniu konta, wszyscy jego użytkownicy, w tym administratorzy, stracą dostęp do zapisanych w nim notatek i notatników. Z tego powodu, wszyscy użytkownicy powinni skopiować notatki, które chcą zachować, zanim okres rozliczeniowy dobiegnie końca.

  Należy pamiętać, że kopiując notatki biznesowe do notatników prywatnych, powielana jest tylko zawartość notatek. Historia notatek i przypisane znaczniki przepadną.

  Uwaga: Kopiowanie i przenoszenie notatek między kontem firmowym i prywatnym obsługiwane jest tylko w Evernote dla Pulpitu Windows i Evernote dla Mac.

  Każdy użytkownik może skopiować notatki biznesowe do notatnika prywatnego wykonując poniższe kroki:

  1. Otwórz notatnik biznesowy
  2. Wybierz notatkę lub notatki, które chcesz skopiować i na pasku menu kliknij Notatka > Kopiuj do notatnika...
  3. Wybierz notatnik prywatny, do którego chcesz skopiować notatki biznesowe

  Wskazówka:

  Aby szybko skopiować wiele notatek z jednego notatnika, wystarczy otworzyć ten notatnik, a następnie:

  • Aby zaznaczyć wiele notatek, zaznacz pierwszą notatkę, a następnie zaznacz kolejne trzymając wciśnięty klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac)
  • Aby wybrać wiecej notatek, wybierz Edycja > Zaznacz wszystko w menu podręcznym

  Jako administrator konta, w konsoli administratora możesz wyeksportować wszystkie notatniki biznesowe, nawet te nieudostępnione.

  Więcej na temat eksportowania i importowania notatek i notatników

  Jeśli chcesz usunąć notatki biznesowe z konta Evernote Business, wystarczy usunąć notatki i opróżnić kosz z poziomu konsoli administratora.

  Upewnij się, że wszystkie treści, które chcesz zachować, zostały skopiowane do notatnika prywatnego lub wyeksportowane. Po opróżnieniu kosza, nikt nie będzie mógł przywrócić usuniętych notatek, nawet pracownicy działu obsługi klienta Evernote. Usuwaj tylko te notatki, co do których masz pewność, że nie będą już potrzebne.

 • 2. Dezaktywuj konto

  Po przeniesieniu notatek z konta biznesowego, można dezaktywować konto Evernote Business.

  Aby dezaktywować konto Evernote Business, wykonaj następujące kroki:

  1. Zaloguj się do Evernote Web, kliknij swoją nazwę i z menu wybierz „Konsola administratora”.
  2. Wybierz kartę „Informacje rozliczeniowe”, a następnie kliknij Anuluj konto Evernote Business

  Po dezaktywacji konta Evernote Business będziesz mieć dostęp do zawartości konta do końca bieżącego okresu rozliczeniowego (cykle miesięczne lub roczne). Po zakończeniu okresu rozliczeniowego Ty i wszyscy inni użytkownicy zostaniecie usunięci z konta firmowego i konto zostanie przywrócone do poziomu Evernote Basic. Użytkownicy, którzy byli członkami Plus lub Premium i pozostał im więcej niż miesiąc subskrypcji przed dołączeniem do konta Business, mogą zrealizować kod, który otrzymali podczas rejestracji w Evernote Business.

  Konieczna jest wcześniejsza dezaktywacja konta Business?

  Jeśli chcesz zamknąć konta Evernote Business przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, to konieczne będzie skontaktować się z obsługą klienta.

  1. Wykonaj kroki 1-2 opisane powyżej
  2. Przejdź do konsoli administratora i usuń wszystkich użytkowników z konta (z wyłączeniem Ciebie, administratora konta)
  3. Skontaktuj się z nami w sprawie Twojego zgłoszenia

  Politykę Zwrotu Pieniędzy

  Zobacz naszą politykę zwrotów tutaj.

Ponowne aktywowanie konta Evernote Business

 1. Otwórz stronę rejestracji w Evernote Business.
 2. Spróbuj założyć nowe konto Evernote Business używając adresu e-mail powiązanego z dezaktywowanym wcześniej kontem (tylko konto administratora). Zostanie wyświetlone powiadomienie, że adres e-mail jest przypisany do nieaktywnego konta Evernote Business oraz pojawi się możliwość założenia nowego konta lub ponownej aktywacji poprzedniego konta.
 3. Wybierz Reaktywuj konto i na następnym ekranie wprowadź informacje płatnicze. Następnie pojawi się możliwość zaproszenia użytkowników. Uwaga: Jeśli Twoje konto było rozliczane fakturą i nie pozostały żadne wolne miejsca, nastąpi przeniesienie do strony profilu.

LANGUAGES_ALL

Słowa kluczowe:

 • Anuluj
 • zamknięcie konta business
 • zamykanie konta
 • zamykanie konta business
 • zamknięcie konta business
 • anulowanie konta business
 • zamykanie konta
 • dezaktywować
 • dezaktywacja konta business
 • dezaktywacja
 • opuszczanie Evernote Business
 • opuszczanie
 • opuszczanie konta Evernote Business
 • odchodzenie z evernote business
Odtwarzanie filmu %{current} z %{total}
Film %{current} z %{total}