Uporządkuj w notatnikach

Uporządkuj w notatnikach
< Wstecz / Dalej >

Uporządkuj w notatnikach

Notatniki to kolekcje notatek. Każda utworzona notatka jest zapisywana w notatniku. Domyślnie Evernote zapisuje notatki w notatniku utworzonym wraz z kontem. Można utworzyć kolejne notatniki, aby uporządkować notatki w pożądany sposób.

Uporządkuj w notatnikach

Uporządkuj swoje notatki, aby później łatwiej je znaleźć. Notatki możesz uporządkować w dowolny sposób, na przykład według projektu, produktu, działu, klienta lub kwartału.

Domyślnie notatki zapisywane są w notatniku o nazwie opartej o nazwę Twojego konta. Aby zmienić ten notatnik, dotknij ikonę notatnika pod nazwą notatki, którą edytujesz.

Utwórz nowy notatnik

 • Mac

  Utwórz nowy notatnik

  1. Wybierz pozycję Notatniki na pasku bocznym, aby wyświetlić listę notatników
  2. Kliknij +Nowy notatnik w górnej części ekranu
 • Windows

  Utwórz nowy notatnik

  1. Wybierz pozycję Notatniki w lewym panelu bocznym, aby wyświetlić listę notatników
  2. Kliknij +Nowy notatnik w górnej części ekranu
 • iPhone, iPad i iPod touch

  Utwórz notatnik

  1. Wybierz kartę Notatki
  2. Dotknij menu rozwijalne notatników w górnej części ekranu
  3. Dotknij + Nowy notatnik
 • Android

  Utwórz nowy notatnik

  1. Wysuń menu nawigacyjne, przeciągając palem od lewej krawędzi ekranu
  2. W menu dotknij pozycji Notatniki
  3. Dotknij przycisk nowego notatnika (notatnik ze znakiem plus)
 • Internet

  Utwórz nowy notatnik

  1. Kliknij przycisk Notatniki (notatnik) na pasku bocznym
  2. Kliknij przycisk nowego notatnika (notatnik ze znakiem plus)

Sposoby organizowania notatników

Po założeniu konta Evernote, na swoim koncie znajdziesz już jeden notatnik. Utwórz dodatkowe, aby uporządkować swoje notatki według wybranych kryteriów.

Spróbuj uporządkować notatki:

 • Według projektu, produktu, działu lub wydarzenia.
 • Według klientów lub firm.
 • Według fazy projektu lub cyklu produkcyjnego (np. burze mózgów, projekt, wzornictwo, lub testy).
 • Według tygodni, miesięcy, kwartałów i lat.

Organizowanie pracy zespołów z użyciem notatników

Poszczególne zespoły i wydziały mogą chcieć uporządkować notatki w dogodny dla siebie sposób, w zależności od projektów i celów.

Przykłady:

 • Prowadzenie biura bez papieru

  Wyeliminuj papierowy bałagan i zapisuj notatki w notatnikach, aby umożliwić łatwy dostęp i odnajdywanie wszystkich informacji:

  • Skanuj dokumenty, paragony, faktury i wizytówki oraz zapisuj je w różnych notatnikach
  • Zapisuj e-maile i notatki związane z projektami w osobnych notatnikach
  • Twórz notatniki, aby udostępnić zasoby graficzne, notatki ze spotkań i harmonogramy swoim współpracownikom.
 • Inspirowanie zespołów kreatywnych

  Współpracuj z klientami, dziel się z zespołem swoimi pomysłami i inspiracjami. Scentralizuj zarządzanie zadaniami:

  • Gromadź inspirujące materiały z internetu używając Nożyczek Sieciowych, a następnie zapisz i edytuj w Evernote
  • Użyj wizualnych objaśnienia na temat planów, projektów i makiet, aby wyróżnić i omówić pomysły
  • Dziel się propozycjami projektów, harmonogramami i specyfikacjami z dostawcami i klientami spoza firmy.

Więcej sposobów na organizację notatników

Zmiana nazwy notatnika

Wszystkie notatki możesz zachowywać w notatniku domyślnym, aż nie uporządkujesz ich we własny sposób. Niektórzy użytkownicy zmieniają jego nazwę na „Skrzynka odbiorcza” lub „Do zapisu”, ale możesz go nazwać w dowolny inny sposób.

 • Mac

  1. Wybierz pozycję Notatniki na pasku bocznym, aby wyświetlić listę notatników
  2. Kliknij prawym przyciskiem notatnik, którego nazwę chcesz zmienić i wybierz pozycję Zmień nazwę notatnika...
 • Windows

  1. Wybierz pozycję Notatniki w lewym panelu bocznym, aby wyświetlić listę notatników
  2. Kliknij prawym przyciskiem notatnik, którego nazwę chcesz zmienić i wybierz pozycję Zmień nazwę notatnika
 • iPhone, iPad i iPod touch

  1. Otwórz notatnik, którego nazwę chcesz zmienić
  2. Dotknij przycisk opcji (trzy kropki), aby wyświetlić więcej opcji
  3. Dotknij Ustawienia notatnika
  4. Zmień nazwę notatnika i dotknij Gotowe
 • Android

  1. Wysuń menu nawigacyjne, przeciągając palem od lewej krawędzi ekranu
  2. W menu dotknij pozycji Notatniki
  3. Dotknij przycisk opcji (trzy kropki), aby wyświetlić więcej opcji
  4. Dotknij Zmień nazwę notatnika
  5. Zmień nazwę i dotknij OK
 • Internet

  1. Kliknij przycisk Notatniki (notatnik) na pasku bocznym, aby wyświetlić listę notatników
  2. Wybierz notatnik, którego nazwę chcesz zmienić
  3. Kliknij przycisk informacji (litera i) i zmień nazwę notatnika

Przenieś notatkę do innego notatnika

 • Mac

  1. Kliknij prawym przyciskiem notatkę na liście notatek
  2. Wybierz Przenieś do notatnika..., a następnie wskaż notatnik, do którego chcesz przenieść notatkę
 • Windows

  1. Kliknij prawym przyciskiem notatkę na liście notatek
  2. Wybierz Przenieś do notatnika, a następnie wskaż notatnik, do którego chcesz przenieść notatkę
 • iPhone, iPad i iPod touch

  1. Dotknij nazwę notatnika w górnej części ekranu notatki
  2. Wskaż notatnik, do którego chcesz przenieść notatkę
 • Android

  1. Dotknij nazwę notatnika w górnej części ekranu notatki
  2. Wskaż notatnik, do którego chcesz przenieść notatkę
 • Internet

  1. Kliknij nazwę notatnika w górnej części ekranu notatki`
  2. Wskaż notatnik, do którego chcesz przenieść notatkę

Powiel lub kopiuj notatkę

 • Mac

  1. Kliknij prawym przyciskiem notatkę na liście notatek
  2. Wybierz Kopiuj do notatnika..., a następnie wskaż notatnik, do którego chcesz skopiować notatkę
 • Windows

  1. Kliknij prawym przyciskiem notatkę na liście notatek
  2. Wybierz Kopiuj do notatnika, a następnie wskaż notatnik, do którego chcesz skopiować notatkę
 • iPhone, iPad i iPod touch

  1. Otwórz notatkę i dotknij przycisk opcji (trzy kropki), aby wyświetlić więcej opcji.
  2. Dotknij Powiel notatkę. Kopia notatki zostanie utworzona w tym samym notatniku co notatka źródłowa.
 • Android

  1. Na liście notatek dotknij przycisk opcji (trzy kropki), aby wyświetlić więcej opcji.
  2. Dotknij Wybierz notatki, a następnie wybierz notatki, które chcesz powielić.
  3. Dotknij przycisk opcji (trzy kropki) ponownie, a następnie dotknij Powiel. Kopia notatki zostanie utworzona w tym samym notatniku co notatka źródłowa.

Praca z notatnikami biznesowymi i prywatnymi (Evernote Business)

W Evernote Business można uporządkować notatki w oddzielnych notatnikach prywatnych i biznesowych.

Dwa typy notatników

Notatniki biznesowe

Do przechowywania notatek związanych z pracą, np. informacje o klientach i notatki ze spotkań. Informacje zapisane w notatnikach biznesowych pozostaną na koncie firmowym, nawet jeśli przestaniesz z niego korzystać, ale będą widoczne tylko dla Ciebie, chyba że je udostępnisz.

Notatki biznesowe pozostają w firmie, a wszystkie notatki tworzone w pracy powinny być zapisywane w notatnikach biznesowych. Zapisanie notatki w notatniku biznesowym nie oznacza jej natychmiastowej publikacji. Notatniki biznesowe może przeglądać tylko ich właściciel i administrator konta, chyba, że właściciel zdecyduje się je udostępnić.

Notatniki prywatne

W notatnikach prywatnych zapisuj notatki zawierające listy zakupów, plany treningowe, artykuły do przeczytania i inne. Notatki prywatne pozostaną nimi i będą dostępne na Twoim koncie, nawet jeśli opuścisz konto firmowe.

Skonwertuj cały notatnik z prywatnego na biznesowy

Jeśli używałeś już Evernote prywatnie przed dołączeniem do Evernote Business, to notatki związane z pracą mogą być już w Twoich notatnikach prywatnych i możesz je przenieść do notatników biznesowych. W Evernote dla Mac lub Pulpitu Windows wystarczy kliknąć prawym przyciskiem na notatniku prywatnym i wybrać Konwertuj na notatnik biznesowy.

Przenieś pojedyncze notatki do notatnika biznesowego

Przejdź do notatki, którą chcesz przenieść i wybierz menu notatnika po lewej stronie (Mac) lub po prawej (Windows). A następnie wybierz notatnik biznesowy z listy.

Przenoszenie notatek między notatnikami prywatnymi i biznesowymi możliwe jest tylko w Evernote dla Mac i Pulpitu Windows.

Więcej wskazówek

Zapoznaj się z następującymi poradami, aby dowiedzieć się więcej o pracy z notatnikami:

 • Ułóż powiązane notatniki w stosy: Stosy są doskonałym sposobem uporządkowania powiązanych grup notatników. Stosy widoczne są tylko dla Ciebie i nie można ich udostępnić. Dowiedz się więcej
 • Stwórz strukturę organizacyjną: Określ konwencję nazewnictwa i strukturę notatek, notatników i znaczników Dowiedz się więcej

LANGUAGES_ALL LANGUAGES_EXCLUDE=vi,th,ms,ar,id

Słowa kluczowe:

 • notatniki biznesowe
 • notatki biznesowe
 • porządek