Jak dodawać adnotacje do obrazów i plików PDF w Evernote

Jak dodawać adnotacje do obrazów i plików PDF w Evernote
< Wstecz / Dalej >

Jak dodawać adnotacje do obrazów i plików PDF w Evernote

Evernote wyposażone jest we wszystkie narzędzia niezbędne do graficznej prezentacji pomysłów, dzielenia się opiniami i pracy zespołowej. Z łatwością dodawaj adnotacje do obrazów i pliki PDF używając linii, kształtów, strzałek i innych.

Adnotuj dowolny obraz w Evernote

Dostępne na komputerach Mac i z systemem Windows oraz na urządzeniach iPhone, iPad, iPod touch oraz Android

Przykładowa adnotacja na obrazie

 

 

Przykładowa adnotacja w pliku PDF

Użytkownicy Premium mogą dodawać adnotacje do plików PDF i dołączać podsumowanie adnotacji

Uzyskaj Evernote Premium

 

Zacznij opisywanie

 • Mac

  Dodawanie adnotacji do obrazów w systemie Windows
  Dodawanie adnotacji do plików PDF na komputerach Mac
   

  Obrazy

  Kliknij obraz, trzymając wciśnięty klawisz Ctrl i wybierz z menu pozycję Adnotuj ten obraz.

  Pliki PDF

  Kliknij plik PDF trzymając wciśnięty klawisz Ctrl i wybierz z menu Opisz ten plik PDF .

   
 • Windows

  Dodawanie adnotacji do obrazów w systemie Windows
  Dodawanie adnotacji do plików PDF w systemie Windows
   

  Obrazy

  Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy i wybierz Adnotuj ten obraz z menu podręcznego.

  Pliki PDF

  Kliknij plik PDF prawym przyciskiem myszy i wybierz Adnotuj ten obraz z menu podręcznego.

   
 • iPhone, iPad i iPod touch

  Dodawanie adnotacji do obrazów na telefonach iPhone
  Dodawanie adnotacji do plików PDF na telefonach iPhone
   

  Obrazy

  Dotknij, aby otworzyć obraz wewnątrz notatki i wybierz przycisk adnotacji (litera a w kółku).

  Pliki PDF

  Dotknij, aby otworzyć plik PDF w notatce, a następnie wybierz przycisk adnotacji (litera „a” w kółku).

   
 • Android

  Dodawanie adnotacji do obrazów w systemie Android
  Dodawanie adnotacji do plików PDF w systemie Android
   

  Obrazy

  Dotknij i przytrzymaj obraz w notatce, a następnie wybierz Adnotuj z menu podręczonego.

  Pliki PDF

  Dotknij przytrzymaj plik PDF w notatce, a następnie wybierz Adnotuj z menu podręcznego.

   

Użyj narzędzi adnotacji

Arrow toolNarzędzie strzałka

Użyj narzędzia strzałka do wskazywania dokładnego punktu na obrazie lub w pliku PDF:

 1. Wybierz narzędzie Strzałka.
 2. Przytrzymaj i przeciągnij w stronę punktu na obrazie, który chcesz wskazać. Strzałka wskazuje i rozciąga się w wybranym kierunku.
Dodaj strzałki
 
 

Line and shape toolNarzędzia linia i kształt

Użyj narzędzi linia i kształt do zwrócenia uwagi na konkretne obszary.

Opcje narzędzi linii i kształtów

Aby dodać adnotacje w postaci linii i kształtów do obrazu lub pliku PDF, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz ikonę Linia i kształty, aby wyświetlić listę dostępnych kształtów
 2. Wybierz ikonę reprezentującą wybrany kształt (linia, koło, kwadrat)
 3. Przytrzymaj i przeciągnij nad obszarem obrazu w obrębie którego ma pojawić się kształt
Linie i kształty
 
 

Text tool iconNarzędzie tekst

Użyj narzędzia tekst do dodawania tekstu na obrazach i w plikach PDF:

 1. Wybierz ikonę Narzędzia tekst
 2. Kliknij miejsce, w którym chcesz zacząć pisać. Pojawi się kursor tekstowy
 3. Wpisz tekst, który ma się pojawić
 4. Aby edytować tekst lub zmienić formatowanie, zaznacz tekst, który chcesz edytować, a pojawi się pasek narzędzi lub kliknij w polu tekstowym, aby edytować tekst.
 5. Użyj przełącznika do włączania i wyłączania obrysowania tekstu
Narzędzie tekstowe
 
 

Narzędzie pióro i zakreślacz

Użyj narzędzia Pióro do odręcznego rysowania cyfrowym atramentem. Użyj Zakreślacza, aby dodać kolorowe wyróżnienie.

Opcje Pióra i Zakreślacza

Aby coś narysować lub wyróżnić, wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz ikonę Narzędzia Pióro i Zakreślacz, aby wyświetlić narzędzia
 2. Wybierz ikonę narzędzia Pióro, aby narysować coś odręcznie lub Zakreślacza, aby coś wyróżnić przezroczystym atramentem
 3. W przypadku oby tych narzędzi, możesz rysować używając cyfrowego atramentu
 
 

Stamp tool iconNarzędzie Pieczątka

Użyj pieczątek do graficznego wyrażania opinii. To doskonały sposób na wskazanie innym elementów, które lubisz, które Ci się nie podobają lub o których potrzebujesz dowiedzieć się więcej. Do pieczątek możesz dodać również krótkie notatki tekstowe.

Opcje pieczątki

Dodaj pieczątkę:

 1. Wybierz ikonę narzędzia Pieczątka. Pojawi się menu z dostępnymi pieczątkami
 2. Wybierz pieczątkę, której chcesz użyć
 3. Kliknij w dowolnym miejscu obrazu lub pliku PDF, aby dodać pieczątkę
Dodaj pieczątki
 

Dodaj tekst do pieczątki:

 1. Wybierz pieczątkę, do której chcesz dodać tekst. Pojawią się narzędzia edycji pieczątki
 2. Wybierz ikonę narzędzia Tekst pieczątki, oznaczony literą "a". Ikona zamieni się w pole tekstowe
 3. Zacznij pisać. Tekst może składać się z maksymalnie 16 znaków
Dodaj tekst do pieczątki
 

Dodaj strzałkę do pieczątki:

 1. Wybierz pieczątkę, do której chcesz dodać strzałkę. Pojawią się opcje edycji pieczątki
 2. Wybierz ikonę +. Ikona + zmieni się w niebieski punkt zaczepienia, a strzałka pojawi się z lewej strony pieczątki
 3. Aby obrócić wskaźnik w inną stronę, przytrzymaj i przeciągnij niebieski punkt zaczepienia w dowolnym kierunku.
Dodawanie strzałek do pieczątek
 
 

Pixelate toolNarzędzie Pikselizacja

(dostępne tylko w plikach graficznych)

Użyj narzędzia Pikselizacja do rozmywania fragmentów obrazów, które chcesz ukryć, np. twarzy lub informacji osobistych:

 1. Dotknij ikonę narzędzia Pikselizacja
 2. Przytrzymaj i przeciągnij nad obszarem, który chcesz rozpikselizować
Pikselizacja
 
 

Crop tool iconNarzędzia kadrowania i zmiany rozmiaru

(dostępne tylko w plikach graficznych)

Narzędzie kadrowania: Użyj tego narzędzia, aby pozostawić tylko zaznaczony fragment obrazu, a resztę usunąć

 1. Kliknij ikonę narzędzia kadrowania. Na komputerach Mac przełącznik umożliwia wybór między narzędziem kadrowania i zmiany rozmiaru.
 2. Dotknij i przeciągnij palcem nad obszarem, który chcesz zachować. Gdy podniesiesz palec, wszystko poza zaznaczeniem zostanie usunięte.
Kadruj
 

Narzędzie zmiany rozmiaru: Użyj tego narzędzia do zmiany rozmiaru obrazu:

 1. Wybierz ikonę Narzędzia zmiany rozmiaru (przełącznik pozwala przełączać narzędzia Przycinania i Zmiany rozmiaru).
 2. Określ wartość w procentach lub wprowadź wymiary, do których chcesz dostosować obraz.

Narzędzie zmiany rozmiaru obecnie dostępne jest tylko na komputerach Mac.

Zmiana rozmiaru

 
 

Narzędzie koloru i pędzla

Wybierz kolor tekstu, strzałek i kształtów.

Opcje kolorów
 

Wybierz rozmiar tekstu, strzałek i kształtów.

Opcje pędzla
 
 

PDF options menuWięcej opcji edycji

Oprócz funkcji adnotacji, Evernote oferuje również inne sposoby na zmianę ogólnego układu obrazów i plików PDF. Opcje te dostępne są w widoku opisu po wybraniu menu Opcje, zazwyczaj umieszczonego przy górnej krawędzi ekranu.

Następujące opcje edycji dostępne są na wszystkich platformach i urządzeniach:

 • Usuń adnotacje: Usuwa wszystkie adnotacje dodane do obrazu lub pliku PDF. W przypadku plików PDF, oznacza to usunięcie adnotacji ze wszystkich stron dokumentu.

Uwaga: W kliencie dla pulpitu Windows, kliknij Edycja > Usuń adnotacje.

Następujące opcje edycji dostępne są tylko na komputerach Mac oraz urządzeniach iPhone, iPad, iPod touch:

 • Przerzuć (odnosi się tylko do obrazów i tylko na komputerach Mac): Obrazy są przerzucane poziomo (tak jak strona w książce jest przerzucana z lewej na prawą lub odwrotnie), dotyczy to również wszystkich adnotacji na danej stronie. W przypadku bloków tekstu, przerzucane są całe bloki, a nie pojedyncze litery i słowa.
 • Obróć: Obraca wybrany obraz (lub stronę pliku PDF na komputerach Mac) o 90 stopni w prawo lub lewo.
 • Usuń stronę z pliku PDF: Usuwa aktualnie edytowaną stronę dokumentu PDF (dostępne w klientach na komputerach).

Uwaga: Możesz opisać notatkę nawet, jeśli nie zawiera ona obrazów lub dokumentów PDF. Wystarczy wybrać Opisz całą notatkę jako PDF, a Evernote skonwertuje notatkę do pliku PDF i umożliwi edycję.

Dodawanie adnotacji do całych notatek jako plików PDF jest dostępne wyłącznie w Evernote dla Mac.

 

Dołącz podsumowanie adnotacji

Uwaga: To dotyczy tylko plików PDF i operacji tej nie można wykonać w Evernote Web

Podsumowanie adnotacji

Ułatw swoim znajomym i współpracownikom przejrzenie wszystkich adnotacji w pliku PDF dodając Podsumowanie Adnotacji na pierwszej stronie dokumentu.

Podsumowanie wyświetlane jest w edytorze notatek i zawiera następujące informacje:

 • Liczba adnotacji: Łączna liczba wystąpień w dokumencie adnotacji danego typu.
  Annotation summary count
 • Podsumowanie wycinków: Miniatury obszarów pliku PDF wskazujące dokładnie, gdzie na danej stronie zapisana jest adnotacja. Dzięki temu w prosty sposób można znaleźć adnotacje, bez konieczności przeglądania całego dokumentu.

  Annotation Summary

Aby dołączyć podsumowanie adnotacji:

 • Mac: wybierz opcjęDołącz podsumowanie adnotacji w widoku adnotacji PDF.
 • iPhone, iPad i iPod touch: Wybierz Dołącz podsumowanie z menu Opcje dokumentu (trzy kropki (...) po lewej stronie od przycisku „Zapisz” w prawym górnym rogu).
 • Android: Dotknij trzy pionowe kropki w prawym górnym rogu i zaznacz Dołącz podsumowanie adnotacji.
 • Windows: Wybierz Edycja > Dołącz podsumowanie adnotacji na pasku menu okna adnotacji.

LANGUAGES_PRODUCT

Słowa kluczowe:

 • adnotuj
 • opis
 • rysuj
 • atrament
 • opisz
 • oznaczenie
 • opis pliku pdf
 • podsumowanie pdf
 • szkic