Adnotowanie obrazów i plików PDF

Adnotowanie obrazów i plików PDF
< Wstecz / Dalej >

Adnotowanie obrazów i plików PDF

Evernote wyposażone jest we wszystkie narzędzia niezbędne do graficznej prezentacji pomysłów, dzielenia się opiniami i pracy zespołowej. Z łatwością dodawaj adnotacje do obrazów i pliki PDF używając linii, kształtów, strzałek i innych.

Uwaga: Adnotowanie obrazów jest dostępne dla wszystkich klientów. Możliwość dodawania adnotacji do plików PDF jest dostępna tylko dla klientów posiadających subskrypcję Evernote Premium, Personal, Professional lub Teams.

Adnotowanie obrazów i plików PDF

 • Mac

  Dodawanie adnotacji do obrazów w systemie Windows
  Dodawanie adnotacji do plików PDF na komputerach Mac
   

  Obrazy

  Nowe Evernote dla komputerów Mac: Kliknij obraz w notatce i nad obrazem kliknij ikonę ołówka lub kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierz Adnotuj ten obraz.


  Starsza wersja Evernote dla komputerów Mac
  : Kliknij prawym przyciskiem obraz w notatce i z menu podręcznego wybierz Adnotuj ten obraz.

  Pliki PDF

  Nowe Evernote dla komputerów Mac: Kliknij prawym przyciskiem plik PDF w notatce i nad plikiem PDF kliknij ikonę ołówka lub z menu podręcznego wybierz Adnotuj ten plik PDF.


  Starsza wersja Evernote dla komputerów Mac
  : Kliknij prawym przyciskiem plik PDF w notatce i z menu podręcznego wybierz Adnotuj ten plik PDF.

   
 • Windows

  Dodawanie adnotacji do obrazów w systemie Windows
  Dodawanie adnotacji do plików PDF w systemie Windows
   

  Obrazy

  Nowe Evernote dla Windows: Kliknij obraz w notatce i nad obrazem kliknij ikonę ołówka lub kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierz Adnotuj ten obraz.


  Starsza wersja Evernote dla Windows
  : Kliknij prawym przyciskiem obraz w notatce i z menu podręcznego wybierz Adnotuj ten obraz.

  Pliki PDF

  Nowe Evernote dla Windows: Kliknij prawym przyciskiem plik PDF w notatce i nad plikiem PDF kliknij ikonę ołówka lub z menu podręcznego wybierz Adnotuj ten plik PDF.


  Starsza wersja Evernote dla Windows
  : Kliknij prawym przyciskiem plik PDF w notatce i z menu podręcznego wybierz Adnotuj ten obraz.

   
 • iPhone, iPad i iPod touch

  Dodawanie adnotacji do obrazów na telefonach iPhone
  Dodawanie adnotacji do plików PDF na telefonach iPhone
   

  Obrazy

  Dotknij, aby otworzyć obraz wewnątrz notatki i wybierz przycisk adnotacji (litera a w kółku).

  Pliki PDF

  Dotknij, aby otworzyć plik PDF wewnątrz notatki i wybierz przycisk adnotacji (litera a w kółku).

   
 • Android

  Dodawanie adnotacji do obrazów na telefonach iPhone
  Dodawanie adnotacji do plików PDF na telefonach iPhone
   

  Obrazy

  Dotknij, aby otworzyć obraz wewnątrz notatki i wybierz przycisk adnotacji (litera a w kółku).

  Pliki PDF

  Dotknij, aby otworzyć plik PDF wewnątrz notatki i wybierz przycisk adnotacji (litera a w kółku).

   

Narzędzia adnotacji

Arrow toolNarzędzie strzałka

Użyj narzędzia strzałka do wskazywania dokładnego punktu na obrazie lub w pliku PDF:

 1. Wybierz narzędzie Strzałka.
 2. Przytrzymaj i przeciągnij w stronę punktu na obrazie, który chcesz wskazać. Strzałka wskazuje i rozciąga się w wybranym kierunku.
Dodaj strzałki
 
 

Line and shape toolNarzędzia linia i kształt

Użyj narzędzi linia i kształt do zwrócenia uwagi na konkretne obszary.

Opcje narzędzi linii i kształtów

Aby dodać adnotacje w postaci linii i kształtów do obrazu lub pliku PDF, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz ikonę Linia i kształty, aby wyświetlić listę dostępnych kształtów
 2. Wybierz ikonę reprezentującą wybrany kształt (linia, koło, kwadrat)
 3. Przytrzymaj i przeciągnij nad obszarem obrazu w obrębie którego ma pojawić się kształt
Linie i kształty
 
 

Text tool iconNarzędzie tekst

Użyj narzędzia tekst do dodawania tekstu na obrazach i w plikach PDF:

 1. Wybierz ikonę Narzędzia tekst
 2. Kliknij miejsce, w którym chcesz zacząć pisać. Pojawi się kursor tekstowy
 3. Wpisz tekst, który ma się pojawić
 4. Aby edytować tekst lub zmienić formatowanie, zaznacz tekst, który chcesz edytować, a pojawi się pasek narzędzi lub kliknij w polu tekstowym, aby edytować tekst.
 5. Użyj przełącznika do włączania i wyłączania obrysowania tekstu
Narzędzie tekstowe
 
 

Narzędzie pióro i zakreślacz

Użyj narzędzia Pióro do odręcznego rysowania cyfrowym atramentem. Użyj Zakreślacza, aby dodać kolorowe wyróżnienie.

Opcje Pióra i Zakreślacza

Aby coś narysować lub wyróżnić, wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz ikonę Narzędzia Pióro i Zakreślacz, aby wyświetlić narzędzia
 2. Wybierz ikonę narzędzia Pióro, aby narysować coś odręcznie lub Zakreślacza, aby coś wyróżnić przezroczystym atramentem
 3. W przypadku oby tych narzędzi, możesz rysować używając cyfrowego atramentu
 
 

Stamp tool iconNarzędzie Pieczątka

Użyj pieczątek do graficznego wyrażania opinii. To doskonały sposób na wskazanie innym elementów, które lubisz, które Ci się nie podobają lub o których potrzebujesz dowiedzieć się więcej. Do pieczątek możesz dodać również krótkie notatki tekstowe.

Opcje pieczątki

Dodaj pieczątkę:

 1. Wybierz ikonę narzędzia Pieczątka. Pojawi się menu z dostępnymi pieczątkami
 2. Wybierz pieczątkę, której chcesz użyć
 3. Kliknij w dowolnym miejscu obrazu lub pliku PDF, aby dodać pieczątkę
Dodaj pieczątki
 

Dodaj tekst do pieczątki:

 1. Wybierz pieczątkę, do której chcesz dodać tekst. Pojawią się narzędzia edycji pieczątki
 2. Wybierz ikonę narzędzia Tekst pieczątki, oznaczony literą "a". Ikona zamieni się w pole tekstowe
 3. Zacznij pisać. Tekst może składać się z maksymalnie 16 znaków
Dodaj tekst do pieczątki
 

Dodaj strzałkę do pieczątki:

 1. Wybierz pieczątkę, do której chcesz dodać strzałkę. Pojawią się opcje edycji pieczątki
 2. Wybierz ikonę +. Ikona + zmieni się w niebieski punkt zaczepienia, a strzałka pojawi się z lewej strony pieczątki
 3. Aby obrócić wskaźnik w inną stronę, przytrzymaj i przeciągnij niebieski punkt zaczepienia w dowolnym kierunku.
Dodawanie strzałek do pieczątek
 
 

Pixelate toolNarzędzie pikseloza

(dostępne tylko w plikach graficznych)

Użyj narzędzia Pikselizacja do rozmywania fragmentów obrazów, które chcesz ukryć, np. twarzy lub informacji osobistych:

 1. Dotknij ikonę narzędzia Pikselizacja
 2. Przytrzymaj i przeciągnij nad obszarem, który chcesz rozpikselizować
Pikselizacja
 
 

Crop tool iconNarzędzia kadrowania i zmiany rozmiaru

(dostępne tylko w plikach graficznych)

Narzędzie kadrowania: Użyj tego narzędzia, aby pozostawić tylko zaznaczony fragment obrazu, a resztę usunąć

 1. Kliknij ikonę narzędzia kadrowania. Na komputerach Mac przełącznik umożliwia wybór między narzędziem kadrowania i zmiany rozmiaru.
 2. Dotknij i przeciągnij palcem nad obszarem, który chcesz zachować. Gdy podniesiesz palec, wszystko poza zaznaczeniem zostanie usunięte.
Kadruj
 

Narzędzie zmiany rozmiaru: Użyj tego narzędzia do zmiany rozmiaru obrazu:

 1. Wybierz ikonę Narzędzia zmiany rozmiaru (przełącznik pozwala przełączać narzędzia Przycinania i Zmiany rozmiaru).
 2. Określ wartość w procentach lub wprowadź wymiary, do których chcesz dostosować obraz.

Uwaga: Narzędzie zmiany rozmiaru jest obecnie dostępne tylko w Evernote dla komputerów Mac.

Zmiana rozmiaru

 
 

Narzędzie koloru i pędzla

Wybierz kolor tekstu, strzałek i kształtów.

Opcje kolorów
 

Wybierz rozmiar tekstu, strzałek i kształtów.

Opcje pędzla
 
 

PDF options menuWięcej opcji edycji

Oprócz funkcji adnotacji, Evernote oferuje również inne sposoby na zmianę ogólnego układu obrazów i plików PDF. Opcje te dostępne są w widoku opisu po wybraniu menu Opcje, zazwyczaj umieszczonego przy górnej krawędzi ekranu.

Następujące opcje edycji dostępne są na wszystkich platformach i urządzeniach:

 • Usuń adnotacje: Usuwa wszystkie adnotacje dodane do obrazu lub pliku PDF. W przypadku plików PDF oznacza to usunięcie adnotacji ze wszystkich stron dokumentu. W systemie Windows wybierz Edycja > Usuń adnotacje.

Następujące opcje edycji dostępne są tylko na komputerach Mac (aplikacja Legacy) oraz urządzeniach iPhone, iPad, iPod touch:

 • Przerzuć (odnosi się tylko do obrazów i tylko na komputerach Mac): Obrazy są przerzucane poziomo (tak jak strona w książce jest przerzucana z lewej na prawą lub odwrotnie), dotyczy to również wszystkich adnotacji na danej stronie. W przypadku bloków tekstu przerzucane są całe bloki, a nie pojedyncze litery i słowa.
 • Obróć: Obraca wybrany obraz (lub stronę pliku PDF na komputerach Mac) o 90 stopni w prawo lub lewo.
 • Usuń stronę z pliku PDF: Usuwa aktualnie edytowaną stronę dokumentu PDF (dostępne w klientach na komputerach).

Uwaga: W Evernote dla komputerów Mac można adnotować notatkę, nawet jeśli nie zawiera żadnych obrazów czy plików PDF. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem i wybrać Adnotuj całą notatkę jako plik PDF, a Evernote skonwertuje całą notatkę na pojedynczą stronę PDF, na której można będzie dodać adnotacje.

LANGUAGES_PRODUCT

Słowa kluczowe:

 • adnotuj
 • adnotacja
 • rysuj
 • atrament
 • opisz
 • oznaczenie
 • opis pliku pdf
 • skitch