Evernote dla Salesforce: Co to znaczy „udostępniać w zespole”?

Evernote dla Salesforce: Co to znaczy „udostępniać w zespole”?
< Wstecz / Dalej >

Evernote dla Salesforce: Co to znaczy „udostępniać w zespole”?

Uwaga! Od października 2023 r. zaprzestajemy wsparcia dla integracji „Evernote dla Salesforce”.

Gdy przypniesz notatkę w Evernote dla Salesforce, zostanie ona udostępniona w Twoim zespole. Dzięki temu Twoi współpracownicy w Salesforce będą mogli przeglądać wszystkie przypięte przez Ciebie notatki bez konieczności poruszania się po różnych regułach udostępniania w Evernote.

Jak rozumieć komunikat, mówiący, że notatka jest „udostępniona w zespole”?

Gdy notatka jest przypięta w Salesforce, zostaje udostępniona całemu zespołowi. Oznacza to, że mogą ją zobaczyć Twoi współpracownicy korzystający z Salesforce, niezależnie od tego, czy normalnie mieliby do niej dostęp na podstawie uprawnień Evernote, czy nie.

Czy inni będą mogli znaleźć tę notatkę?

Nie. Jeśli użytkownik nie mógł znaleźć notatki przed udostępnieniem, nie będzie jej można znaleźć także po udostępnieniu. Istnieją tylko dwa sposoby na to, aby użytkownik mógł wyświetlić notatkę, jeśli ma dostęp tylko przez udostępnienie: 1) za pomocą karty notatki w Salesforce, lub 2) przez bezpośrednie łącze do notatki.

Czy udostępniona notatka pojawi się na liście „Wszystkie notatki” w Evernote?

Nie.

Czy inni użytkownicy będą mogli edytować tę notatkę?

Nie. Jeśli użytkownik ma dostęp tylko do rzeczy udostępnionych w Salesforce, to przyznawany jest tylko dostęp do odczytu.

Czy można odwołać udostępnianie notatki?

Tak. Administratorzy kont Evernote mogą to zrobić w panelu administracyjnym w Evernote. Aby wycofać udostępnienie jakiejś notatki, należy kliknąć Notatki w lewym menu panelu administracyjnego, wybrać „Udostępniono przez Salesforce” z menu rozwijanego pod polem wyszukiwania, a następnie wyszukać notatkę, która ma przestać być udostępniania. Po znalezieniu notatki należy ją zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk Zatrzymaj udostępnianie.

Czy przypięta notatka zawsze będzie automatycznie udostępniana?

Nie. Jeśli przypniesz notatkę, do której nie masz uprawnień do zapraszania, to przypięcie jej nie spowoduje automatycznego udostępnienia jej zespołowi. W takim przypadku, jeśli użytkownik nie ma praw do wyświetlenia notatki, karta notatki w Salesforce nie będzie widoczna.

LANGUAGES_PRODUCT

Słowa kluczowe:

  • evernote business dla Salesforce
  • evernote dla Salesforce
  • sales force
  • salesforce