Jak eksportować zawartość z Evernote

Jak eksportować zawartość z Evernote
< Wstecz / Dalej >

Jak eksportować zawartość z Evernote

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w Evernote na komputery Mac lub z systemem Windows.

Możesz wyeksportować i zapisać na komputerze Mac lub PC kopię dowolnej notatki za pomocą jednej z naszych aplikacji na komputer. Podczas eksportowania notatek cała zawartość, w tym załączniki i znaczniki, zostanie zapisana w pliku Evernote XML (.enex). Możesz wyeksportować pojedynczą notatkę, cały notatnik lub wszystkie notatki naraz. Stosy notatników i łącza do notatek nie mogą być eksportowane.

Eksportuj notatki i notatniki w celu:

 • Utworzenia kopii zapasowej notatek i notatników
 • Scalenia zawartości dwóch kont Evernote
 • Przeniesienia notatek i notatników z konta prywatnego na konto firmowe

Aby dowiedzieć się, jak importować wcześniej wyeksportowane notatki, zobacz artykuł: Jak zaimportować zawartość do Evernote

Eksportowanie pojedynczych notatek

 • Mac

  1. Kliknij notatkę lub przytrzymaj klawisz CMD  i kliknij, aby zaznaczyć wiele notatek.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone notatki i wybierz Eksportuj notatki...
  3. Upewnij się, że wybrano Format XML Evernote (.enex).
  4. Opcjonalnie. Zaznacz „Dołącz znaczniki do każdej notatki”, jeśli chcesz zaimportować znaczniki.
  5. Kliknij Zapisz.
 • Windows

  1. Kliknij notatkę lub przytrzymaj klawisz CTRL i kliknij, aby zaznaczyć wiele notatek.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone notatki i wybierz Eksportuj notatki...
  3. Z menu wybierz Eksportuj jako plik w formacie ENEX (.enex) i kliknij Eksportuj.
  4. Wybierz nazwę i lokalizację pliku, a następnie kliknij Zapisz.

Eksportowanie notatnika

 • Mac

  1. Na pasku menu wybierz Widok > Notatniki.
  2. Kliknij notatnik prawym przyciskiem myszy i wybierz Eksportuj notatkę z „[nazwa notatnika]”
  3. Upewnij się, że wybrano Format XML Evernote (.enex).
  4. Opcjonalnie. Zaznacz „Dołącz znaczniki do każdej notatki”, jeśli chcesz zaimportować znaczniki.
  5. Kliknij Zapisz.
 • Windows

  1. Na lewym panelu wybierz Notatniki.
  2. Kliknij notatnik prawym przyciskiem myszy i wybierz Eksportuj notatki.
  3. Z menu wybierz Eksportuj jako plik w formacie ENEX (.enex) i kliknij Eksportuj.
  4. Wybierz nazwę i lokalizację pliku, a następnie kliknij Zapisz.

Eksportuj wszystkie notatki

 • Mac

  1. Na pasku bocznym wybierz Wszystkie notatki.
  2. Zaznacz dowolną notatkę i na klawiaturze naciśnij CMD + A , aby zaznaczyć wszystkie notatki.
  3. Wybierz Plik > Eksportuj notatki...
  4. Upewnij się, że wybrano Format XML Evernote (.enex).
  5. Opcjonalnie. Zaznacz „Dołącz znaczniki do każdej notatki”, jeśli chcesz zaimportować znaczniki.
  6. Kliknij Zapisz.
 • Windows

  1. Na lewym panelu wybierz Wszystkie notatki.
  2. Zaznacz dowolną notatkę i na klawiaturze naciśnij CTRL + A , aby zaznaczyć wszystkie notatki.
  3. Wybierz Plik > Eksportuj...
  4. Z menu wybierz Eksportuj jako plik w formacie ENEX (.enex) i kliknij Eksportuj.
  5. Wybierz nazwę i lokalizację pliku, a następnie kliknij Zapisz.

 

LANGUAGES_PRODUCT

Słowa kluczowe:

 • archiwizacja
 • archiwizacja notatnika
 • archiwizacja notatników
 • kopia zapasowa
 • przenoszenie notatek na inne konto
 • kopia zapasowa
 • backup
 • kopia notatek
 • kopiowanie na inne konta
 • eksport
 • eksport notatki
 • eksportuj notatki
 • eksportuj notatnik