Zarządzanie notatnikami biznesowymi w konsoli administratora

Zarządzanie notatnikami biznesowymi w konsoli administratora
< Wstecz / Dalej >

Zarządzanie notatnikami biznesowymi w konsoli administratora

Strona z notatnikami biznesowymi

Administrator firmowego konta Evernote Business posiada uprawnienia do zarządzania zawartością udostępnioną na koncie, między innymi:

 • Przeglądać szczegółowe informacje o wszystkich notatnikach biznesowych na koncie
 • Zarządzać kontaktami przypisanymi do notatników, usuwać notatniki i eksportować ich zawartość
 • Udostępniać notatniki biznesowe (publikować je) w firmie

Administratorzy konta mają dostęp do wszystkich notatników biznesowych na koncie Evernote. Dostęp do tych notatników możliwy jest z poziomu strony „Notatniki” w konsoli administratora. Uruchom konsolę administratora i kliknij „Notatniki” na bocznym panelu nawigacyjnym.

Więcej o uzyskiwaniu dostępu do Konsoli administratora

 

Przeglądanie szczegółowych informacji na temat notatników biznesowych

Przeglądanie wszystkich notatników na firmowym koncie Evernote. Aby to zrobić, należy zaznaczyć notatnik na stronie „Notatniki”. Następnie z poziomu tej listy można uzyskać dostęp do informacji takich jak:

 1. Kontakty notatników: Osoba (zazwyczaj autor notatnika) autoryzowana do zmiany ustawień notatnika
 2. Status udostępnienia: Informacja o tym, czy notatnik został komuś udostępniony

Możliwe statusy udostępnienia:

 • Nie udostępniony: Status pozostanie pusty
 • Notatnik został udostępniony (opublikowany) całej firmie: Status to „Opublikowano”
 • Udostępniony wybranym członkom zespołu: W statusie wyświetlona będzie liczba osób, którym notatnik został udostępniony bezpośrednio (z wyłączeniem osób, które tylko podłączyły opublikowany notatnik).
 

Zarządzać kontaktami przypisanymi do notatników, usuwać notatniki i eksportować ich zawartość

Zarządzanie notatnikami

Aby zarządzać notatnikami w konsoli administratora wystarczy kliknąć notatnik (lub wiele notatników), a następnie otworzyć menu „Operacje” i wybrać którąś z opcji:

 • Zmiana osób kontaktowych: Kliknij „Zmień kontakt” i wprowadź (lub wybierz) imię i nazwisko lub adres e-mail nowej osoby kontaktowej.
 • Usuwanie notatników Wybierz „Usuń notatnik” i kliknij „Usuń”, aby potwierdzić.

  Uwaga: Tylko administratorzy konta mogą całkowicie usuwać notatniki biznesowe. Pozostali użytkownicy mogą usunąć notatnik biznesowy z widoku swojego konta.

 • Eksportowanie notatek z notatnika: Kliknij „Eksportuj notatniki”, aby zapisać wszystkie notatki z wybranego notatnika w pliku kopii zapasowej Evernote (plik .enex), który można później zaimportować do Evernote.

  Uwaga: O ile zalecamy dołączenie do Evernote Business z użyciem istniejącego, prywatnego konta Evernote, dzięki czemu znajdziesz wszystko w jednym miejscu, to jeśli tego nie zrobisz, możesz po prosty wyeksportować notatki z konta Evernote Business i zaimportować je na zupełnie nowe konto prywatne Evernote.

 

Udostępnianie notatników biznesowych w firmie lub wybranym osobom

Każdy użytkownik, który dołączył do konta firmowego Evernote może udostępnić swoje notatniki wybranym osobom lub wszystkim. Jednakże, tylko administratorzy mogą udostępniać i zarządzać uprawnieniami notatników, które do nich nie należą.

Udostępnianie innym osobom i publikowanie w całej firmie

Dwa sposoby udostępniania notatników:

 • Udostępnianie pojedynczym osobom: Aby udostępnić jeden lub więcej notatników biznesowych, wybierz te notatniki na stronie „Notatniki” i kliknij „Zarządzaj udostępnianiem” w menu „Czynności” na stronie „Notatniki”, a następnie wprowadź imiona i nazwiska osób, które chcesz zaprosić do notatnika/ów i kliknij Gotowe.
 • Udostępnianie (publikowanie) w całej firmie: Aby udostępnić (opublikować) wszystkim, wybierz Opublikuj, a następnie Gotowe.

Zarządzanie udostępnianiem opublikowanych notatników

Zarządzanie uprawnieniami udostępniania

Po udostępnieniu notatnika, można skonfigurować uprawnienia do niego. Zmiana uprawnień możliwa jest po zaznaczeniu notatnika (niezależnie od tego, czy został udostępniony w całej firmie, czy tylko wybranym osobom) oraz wybranie jednej z opcji: „Może wyświetlać", „Może edytować” lub „Może edytować i zapraszać”.

Więcej informacji o udostępnianiu i uprawnieniach

Zarządzanie udostępnianiem notatnika

Uwaga: Wszystkie osoby, które podłączyły dany notatnik biznesowy, mogą zapisać kopię notatek. Właściciel (osoba kontaktowa) notatnika, może nadać uprawnienia do ponownego udostępnienia notatnika. Z tego powodu, ważne jest, aby jasno poinstruować członków zespołu o obowiązujących politykach prywatności i wytycznych dotyczących poufności danych.

LANGUAGES_ALL EXCLUDE=vi, th, ms, ar, id

Słowa kluczowe:

 • administrator
 • konsola administratora
 • notatniki biznesowe
 • zmiana kontaktów
 • zarządzać notatnikami biznesowymi
 • zarządzanie udostępnianiem notatnika