Jak zarządzać treściami biznesowymi w konsoli administracyjnej

Jak zarządzać treściami biznesowymi w konsoli administracyjnej
< Wstecz / Dalej >

Jak zarządzać treściami biznesowymi w konsoli administracyjnej

Zrzut ekranu konsoli administratora

Administrator konta Evernote Business jest uprawniony do zarządzania całą zawartością biznesową za pomocą konsoli administratora. Obejmuje to: obszary, notatniki, notatki, znaczniki i kosz.

Obszary

Na stronie „Obszary” wyświetlane są wszystkie obszary na koncie firmowy. Możesz tu zarządzać obszarami, co obejmuje możliwość dołączania do dowolnego obszaru, zarządzania członkami i uprawnieniami, a także zmianę widoczności obszaru w katalogu obszarów.

Widoczność obszarów

Istnieje 5 różnych ustawień widoczności obszarów, zgodnie z poniższym opisem.

 • Nie wymieniony w katalogu obszarów: Nikt w firmie nie może zobaczyć tego obszaru, chyba że obecny członek wyśle ​​zaproszenie.
 • Wymieniony i każdy musi poprosić o dostęp: Każdy w firmie może zobaczyć ten obszar w katalogu obszarów, ale musi poprosić o pozwolenie na przeglądanie jego zawartości.
 • Wymieniony i każdy może przeglądać: Każdy w firmie może zobaczyć to ten obszar w katalogu obszarów. Każdy może dołączyć do tego obszaru i obejrzeć jego zawartość.
 • Wymieniony i każdy może edytować: Każdy w firmie może zobaczyć ten obszar w katalogu obszarów. Każdy może dołączyć do tego obszaru oraz przeglądać i edytować jego zawartość.
 • Wymieniony i każdy może edytować oraz zapraszać: Każdy w firmie może zobaczyć ten obszar w katalogu obszarów. Każdy może dołączyć do tego obszaru, przeglądać i edytować jego zawartość oraz dodawać członków.

Notatniki

Strona „Notatniki” jest miejscem, w którym można zarządzać wszystkimi notatnikami biznesowymi na koncie. Obejmuje to możliwość eksportowania zawartości, usunięcia lub udostępnienia notatnika biznesowego innym osobom (np. jeśli inny pracownik przejął projekt).

Strona „Notatniki” zawiera następujące informacje o każdym notatniku biznesowym:

 • Nazwa notatnika: Nazwa danego notatnika biznesowego
 • Kontakt: Osoba do kontaktu wyświetlana przy notatniku biznesowym jeśli zostanie on udostępniony w całej firmie. Zmiana osoby kontaktowej nie zmienia poziomu uprawnień użytkownika, który utworzył dany notatnik.
 • Członkowie: Liczba osób, które podłączyły notatnik biznesowy. Zawiera zarówno użytkowników, którzy podłaczyli notatnik biznesowy z poziomu strony głównej, jak i tych, którzy zrobili to po indwyidualnym zaproszeniu.
 • Status udostępniania: Aktualny status udostępniania notatnika biznesowego. Czy został w ogóle udostępniony, czy wybranym osobom lub opublikowany na stronie głównej konta Business.
 • Typ: W przypadku kont Evernote Business założonych 15 września 2017 roku lub później każdy notatnik konta uzytkownika jest odpowiednio oznaczony w konsoli administratora. Jedyne możliwe działanie na takich notantikach to możliwość ich wyeksportowania. Dowiedz się więcej >>

Ustawienia udostępniania

Istnieją 3 różne uprawnienia do udostępniania, jak opisano poniżej:

 • Może przeglądać: Użytkownik może dołączyć do notatnika i wyświetlić jego zawartość.
 • Może edytować: Użytkownik może dołączyć do notatnika oraz wyświetlić i edytować jego zawartość.
 • Może edytować i zapraszać: Użytkownik może dołączyć do notatnika, wyświetlać i edytować jego zawartość oraz zapraszać innych użytkowników i zarządzać uprawnieniami dostępu.

Notatki

Na stronie „Notatki” można zarządzać uprawnieniami do wszystkich notatek biznesowych udostępnionych innym osobom.

Znaczniki

Na stronie „Znaczniki” można zmieniać nazwy znaczników i usuwać te przypisane do notatek na koncie firmowym. Zaznacz pole wyboru obok znacznika, a następnie wybierz pożądaną operację z menu w górnej części listy.

Kosz

Na stronie „Kosz” administratorzy mogą przywracać wybrane notatki biznesowe lub całkowicie opróżnić kosz.

 • Przywracanie notatek: Aby przywrócić wcześniej usunięte notatki biznesowe, należy je zaznaczyć i kliknąć Przywróć.
 • Usuwanie notatek: Aby usunąć jedną notatkę z kosza, wybierz notatkę i kliknij Usuń. Aby usunąć wszystkie notatki biznesowe z kosza, kliknij przycisk Opróżnij kosz widoczny w górnej części listy kosza. Notatek usuniętych z kosza nie można przywrócić.

Uwaga: Użytkownik zobaczy zmiany dokonane przez administratora po kolejnym zsynchronizowaniu swojego konta.

LANGUAGES_ALL EXCLUDE=vi, th, ms, ar, id

Słowa kluczowe:

 • administrator
 • konsola administratora
 • notatniki biznesowe
 • obszary
 • zmiana kontaktów
 • zarządzać notatnikami biznesowymi
 • zarządzanie obszarami
 • zarządzanie udostępnianiem notatnika
 • znaczniki biznesowe
 • zarządzanie znacznikami firmowymi
 • kosz biznesowy