Konsola administratora Evernote Business

Konsola administratora Evernote Business

Konsola administratora Evernote Business

Konsola administracyjna służy do zarządzania danymi konta Evernote Business, użytkownikami i zawartością. Tylko administratorzy konta Evernote Business mają dostęp do konsoli administracyjnej.

Przykłady czynności, które można wykonać w konsoli administratora:

 • Przeglądanie podsumowania konta
 • Dodawanie i zarządzanie użytkownikami
 • Przeglądanie i zarządzanie notatkami, notatnikami, znacznikami i koszem biznesowym
 • Przeglądanie i zarządzanie informacjami rozliczeniowymi
 • Konfigurowanie logowania jednokrotnego

Dostęp do konsoli administratora

Administratorzy kont Evernote Business mogą otworzyć konsolę administratora w następujące sposoby:

 • Zaloguj się na swoje konto Evernote w Evernote Web i kliknij przycisk konsoli administratora (klucz).
 • W Evernote dla Mac lub Windows na pasku menu kliknij Pomoc > Przejdź do Konsoli Administratora....
 

Poniżej omówiono wszystkie strony konsoli administratora.

Podsumowanie

Strona „Podsumowanie” zawiera wszystkie podstawowe informacje o koncie Evernote Business, w tym całkowitą liczbę użytkowników i notatników biznesowych na koncie. Z poziomu tej strony można też dodać nowych członków zespołu.

W „Konsoli administratora” na stronie „Podsumowanie”, można w prosty sposób zapoznać się z kluczowymi informacjami o koncie, m.in.:

 • Liczba użytkowników
 • Liczba użytkowników oczekujących na zatwierdzenie
 • Liczba administratorów konta
 • Miesięczne użycie

Dodaj użytkowników

Strona „Dodaj użytkowników” to miejsce, w którym do zespołu zaprosisz nowych użytkowników. Oto dwa sposoby dodawania użytkowników do konta firmowego:

 • Zaproś użytkowników pojedynczo: Wyślij zaproszenia e-mail do konkretnych użytkowników. Aby dodać użytkowników indywidualnie, wprowadź adresy e-mail, a następnie kliknij Zaproś

 • Automatyczna akceptacja (konta Evernote Business założone przed 15 września 2017 r.): Dzięki temu rozwiązaniu można zaoszczędzić czas, który trzeba by poświęcić na dodanie wszystkich członków zespołu pojedynczo. Aby umożliwić użytkownikom w domenie automatyczne dołączania do konta, wystarczy podać domenę e-mail firmy i kliknąć Dodaj, a następnie, gdy zostanie wyświetlony odpowiedni monit, Potwierdź . Dowiedz się więcej >>

Zarządzanie użytkownikami

Strona „Zarządzanie użytkownikami” umożliwia zarządzanie kontami użytkowników konta Evernote Business:

 • Wyświetlić listę wszystkich użytkowników konta Business
 • Usuwanie użytkowników z Evernote Business
 • Odwołać lub ponownie wysłać oczekujące zaproszenia
 • Odbieranie i nadawanie uprawnień administracyjnych
 • Zmienić firmowy adres e-mail innych użytkowników
 • Wysyłanie kodów podarunkowych Premium (konta Evernote Business założone 15 września 2017 r. lub później)

Na stronie „Zarządzanie użytkownikami” wyświetlane są następujące informacje o użytkownikach:

 • Nazwa: Nazwa skojarzona z kontem użytkownika Evernote i wyświetlana we wszystkich jego notatnikach biznesowych. Jeśli użytkownik udostępni notatnik biznesowy w całej firmie, to jego nazwa pojawi się również w danych kontaktowych przypisanych do tego notatnika.
 • E-mail: Adres e-mail przypisany do konta użytkownika Evernote.
 • Data dołączenia: Dzień, w którym użytkownik dołączył do Evernote Business.

Przeglądaj historię

Strona „Przeglądaj historię" zawiera informacje o każdorazowym dostępie do do treści zapisanych na koncie biznesowym. Widoczne są imiona i nazwiska użytkowników, aplikacja kliencka, adres IP oraz data i przybliżony czas dostępu.

Notatniki

Strona „Notatniki” jest miejscem, w którym można zarządzać wszystkimi notatnikami biznesowymi na koncie. Obejmuje to możliwość eksportowania zawartości, usunięcia lub udostępnienia notatnika biznesowego innym osobom (np. jeśli inny pracownik przejął projekt).

Strona „Notatniki” zawiera następujące informacje o każdym notatniku biznesowym:

 • Nazwa notatnika: Nazwa danego notatnika biznesowego
 • Kontakt: Osoba do kontaktu wyświetlana przy notatniku biznesowym jeśli zostanie on udostępniony w całej firmie. Zmiana osoby kontaktowej nie zmienia poziomu uprawnień użytkownika, który utworzył dany notatnik.
 • Członkowie: Liczba osób, które podłączyły notatnik biznesowy. Zawiera zarówno użytkowników, którzy podłaczyli notatnik biznesowy z poziomu strony głównej, jak i tych, którzy zrobili to po indwyidualnym zaproszeniu.
 • Status udostępniania: Aktualny status udostępniania notatnika biznesowego. Czy został w ogóle udostępniony, czy wybranym osobom lub opublikowany na stronie głównej konta Business.
 • Typ: W przypadku kont Evernote Business założonych 15 września 2017 roku lub później każdy notatnik konta uzytkownika jest odpowiednio oznaczony w konsoli administratora. Jedyne możliwe działanie na takich notantikach to możliwość ich wyeksportowania. Dowiedz się więcej >>

Dowiedz się więcej o zarządzaniu notatnikami biznesowymi

Notatki

Na stronie „Notatki” można zarządzać uprawnieniami do wszystkich notatek biznesowych udostępnionych innym osobom.

Znaczniki

Na stronie „Znaczniki” można zmieniać nazwy znaczników i usuwać te przypisane do notatek na koncie firmowym. Zaznacz pole wyboru obok znacznika, a następnie wybierz pożądaną operację z menu w górnej części listy.

Kosz

Na stronie „Kosz” administratorzy mogą przywracać wybrane notatki biznesowe lub całkowicie opróżnić kosz.

 • Przywracanie notatek: Aby przywrócić wcześniej usunięte notatki biznesowe, należy je zaznaczyć i kliknąć Przywróć
 • Usuwanie notatek: Aby usunąć jedną notatkę z kosza, wybierz notatkę i kliknij Usuń. Aby usunąć wszystkie notatki biznesowe z kosza, kliknij przycisk Opróżnij kosz widoczny w górnej części listy kosza. Notatek usuniętych z kosza nie można przywrócić.

Uwaga: Użytkownik zobaczy zmiany dokonane przez administratora po kolejnym zsynchronizowaniu swojego konta.

Informacje o płatnościach

Na stronie „Informacje rozliczeniowe” można znaleźć informacje płatnicze dotyczące Twojego konta, w tym adres e-mail, dane karty płątniczej i adres. Na tej stronie wyświetlane jest również bieżące podsumowanie płatności, zawierające następną datę płatności, liczbę aktualnie opłacanych użytkowników, a także całkowity koszt ponoszony za tych użytkowników. Informacje można zmienić klikając Edytuj informacje rozliczeniowe.

Historia rozliczeń

Na stronie „Historia rozliczeń” można potwierdzenia płatności za subskrypcję. Kliknięcie numeru zamówienia da możliwość wydrukowania kopii potwierdzenia. Na tej stronie można również znaleźć informację o dacie założenia konta Evernote Business.

Single Sign-On

Na stronie „Jednokrotne logowanie” można skonfigurować i zarządzać jednokrotnym logowaniem do konta firmowego. Dowiedz się więcej >>

Salesforce

Aktualnie dostępne tylko dla kont Evernote Business założonych przed 15 września 2017 roku. Na stronie „Salesforce” można zarządzać integracją Evernote z Salesforce. Strona ta zawiera m.in. instrukcję instalacji krok po kroku i kod aktywacyjny.

LANGUAGES_ALL LANGUAGES_EXCLUDE=ar,id,ms,th,vi

Słowa kluczowe:

 • konsola administratora
 • evernote business
 • zarządzanie kontem business
 • dodaj użytkowników
 • zarządzanie znacznikami
 • znaczniki biznesowe
 • administrator
Odtwarzanie filmu %{current} z %{total}
Film %{current} z %{total}