Konsola administratora Evernote Business

Konsola administratora Evernote Business

Konsola administratora Evernote Business

Konsola administratora to centrum zarządzania Evernote Business. W Konsoli można zarządzać informacjami, użytkownikami oraz zawartością i mają do niej dostęp administratorzy.

Przykłady czynności, które można wykonać w konsoli administratora:

 • Przeglądanie podsumowania konta
 • Dodawanie i zarządzanie użytkownikami
 • Przeglądanie i zarządzanie notatkami, notatnikami, znacznikami i koszem biznesowym
 • Przeglądanie i zarządzanie informacjami rozliczeniowymi

Dostęp do konsoli administratora

Administratorzy kont Evernote Business mogą otworzyć konsolę administratora w następujące sposoby:

 • Zaloguj się na swoje konto Evernote w Evernote Web i kliknij przycisk konsoli administratora (klucz).
 • W Evernote dla Mac lub Pulpitu Windows na pasku menu kliknij Pomoc > Idź do konsoli administratora....

Uwaga: Powyższe opcje widoczne są tylko, jeśli użytkownik zalogował się na konto administratora Evernote Business.

 

Użytkownicy

Podsumowanie

Strona podsumowania konsoli administratora

Na stronie „Podsumowanie” można zapoznać się z kluczowymi informacjami dotyczącymi konta Evernote Business, w tym liczbę użytkowników i notatników biznesowych. Z poziomu konsoli można również zapraszać użytkowników do Evernote Business.

W „Konsoli administratora” na stronie „Podsumowanie”, można w prosty sposób zapoznać się z kluczowymi informacjami o koncie, m.in.:

 • Liczba użytkowników: Suma użytkowników, którzy dołączyli do Evernote Business
 • Liczba notatników biznesowych: Suma notatników firmowych zapisanych na koncie
 • Użycie danych: Suma danych przesłanych na konto firmowe

Dodaj użytkowników

Strona dodawania użytkowników w konsoli administratora

Strona „Dodaj użytkowników”, to miejsce, z poziomu którego możesz zaprosić nowych użytkowników do Evernote Business. Dalej podajemy dwa sposoby dodawania użytkowników do Evernote Business:

 • Zaprosić użytkowników indywidualnie: Wyślij powiadomienia e-mail do poszczególnych użytkowników. Aby uprościć ten proces, możesz podłączyć swoje konto Gmail, aby sprawnie wybierać kontakty.

  Aby dodać użytkowników indywidualnie, wprowadź ich adresy e-mail i kliknij Zaproś

 • Akceptować automatycznie: Ta funkcja pozwoli Ci zaoszczędzić czas, ponieważ użytkownicy będą akceptowani automatycznie w oparciu o domenę adresu e-mail. Aby umożliwić użytkownikom z Twojej domeny automatyczne dołączenie, wystarczy dodać tę domenę i kliknąć Dodaj, a następnie Potwierdź .

Zarządzanie użytkownikami

Strona zarządzania użytkownikami konsoli administratora

Strona „Zarządzanie użytkownikami” umożliwia zarządzanie kontami użytkowników konta Evernote Business:

 • Wyświetlić listę wszystkich użytkowników konta Business
 • Usunąć użytkowników z Evernote Business
 • Odwołać lub ponownie wysłać oczekujące zaproszenia
 • Odwołać lub awansować użytkowników na administratorów
 • Zmienić firmowy adres e-mail innych użytkowników

Na stronie „Zarządzanie użytkownikami” wyświetlane są następujące informacje o użytkownikach:

 • Nazwa: Nazwa skojarzona z kontem użytkownika Evernote i wyświetlana we wszystkich jego notatnikach biznesowych. Jeśli użytkownik udostępni notatnik biznesowy w całej firmie, to jego nazwa pojawi się również w danych kontaktowych przypisanych do tego notatnika.
 • E-mail: Adres e-mail przypisany do konta użytkownika Evernote.
 • Data dołączenia: Dzień, w którym użytkownik dołączył do Evernote Business.
 

Rewizja

Przeglądaj historię

Strona historii dostępu konsoli administratora

Strona „Przeglądaj historię" zawiera informacje o każdorazowym dostępie do do treści zapisanych na koncie biznesowym. Widoczne są imiona i nazwiska użytkowników, aplikacja kliencka, adres IP oraz data i przybliżony czas dostępu.

Notatniki

Strona notatników konsoli administratora

Strona „Notatniki” umożliwia zarządzanie wszystkimi notatnikami biznesowymi utworzonymi przez użytkowników Twojego konta Evernote Business. Możesz m.in. eksportować treści notatników, usuwać j i udostępniać innym osobom (na przykład, jeśli jakiś pracownik przejmuje projekt).

Strona „Notatniki” zawiera następujące informacje o każdym notatniku biznesowym:

 • Nazwa notatnika: Nazwa danego notatnika biznesowego
 • Kontakt: Osoba do kontaktu wyświetlana przy notatniku biznesowym jeśli zostanie on udostępniony w całej firmie. Zmiana osoby kontaktowej nie zmienia poziomu uprawnień użytkownika, który utworzył dany notatnik.
 • Członkowie: Suma użytkowników, którzy podłączyli notatnik biznesowy, w tym użytkownicy którzy podłączyli go z poziomu strony głównej Business i ci, którzy zostali zaproszeni indywidualnie.
 • Status udostępniania: Aktualny status udostępniania notatnika biznesowego. Czy został w ogóle udostępniony, czy wybranym osobom lub opublikowany na stronie głównej konta Business.

Więcej o zarządzaniu notatnikami biznesowymi

Notatki

Strona notatek w konsoli administratora

Na stronie „Notatki” można zarządzać notatkami biznesowymi udostępnionymi innym użytkownikom.

Znaczniki

Strona znaczników w konsoli administratora

Na stronie „Znaczniki” można zmieniać nazwy znaczników i usuwać te przypisane do notatek na koncie firmowym. Zaznacz pole wyboru obok znacznika, a następnie wybierz pożądaną operację z menu w górnej części listy.

Kosz

Strona kosza w konsoli administratora

Na stronie „Kosz” administratorzy mogą przywracać wybrane notatki biznesowe lub całkowicie opróżnić kosz.

 • Przywracanie notatek: Aby przywrócić wcześniej usunięte notatki biznesowe, należy je zaznaczyć i kliknąć Przywróć
 • Usuwanie notatek: Aby usunąć jedną notatkę z kosza, wybierz notatkę i kliknij Usuń. Aby usunąć wszystkie notatki biznesowe z kosza, kliknij przycisk Opróżnij kosz widoczny w górnej części listy kosza. Notatek usuniętych z kosza nie można przywrócić.

Uwaga: Użytkownik zobaczy zmiany dokonane przez administratora po kolejnym zsynchronizowaniu swojego konta.

 

Rozliczenie

Informacje o płatnościach

Strona informacji o rozliczeniach w konsoli administratora

Strona „Informacje rozliczeniowe” to miejsce, w którym możesz zapoznać się z informacjami dotyczącymi finansów zapisanymi na koncie Evernote, w tym adres e-mail do rozliczeń, dane karty kredytowej i adres. Na tej stronie można również edytować te dane.

Na stronie „Informacje rozliczeniowe” widoczne jest podsumowanie rozliczeń, w tym następna data płatności, liczba użytkowników, za których ponoszona jest opłata i suma wszystkich kosztów za tych użytkowników.

Historia rozliczeń

Strona historii rozliczeń w konsoli administratora

 

Integracje

Salesforce

Konsola administratora Salesforce

Na stronie „Salesforce” można zarządzać integracją Evernote z Salesforce. Strona ta zawiera m.in. instrukcję instalacji krok po kroku i kod aktywacyjny.

LANGUAGES_ALL LANGUAGES_EXCLUDE=ar,id,ms,th,vi

Słowa kluczowe:

 • konsola administratora
 • evernote business
 • zarządzanie kontem business
 • dodaj użytkowników
 • zarządzanie znacznikami
 • znaczniki biznesowe
 • administrator
Odtwarzanie filmu %{current} z %{total}
Film %{current} z %{total}