Konsola administratora Evernote Business — Omówienie

Konsola administratora Evernote Business — Omówienie
< Wstecz / Dalej >

Konsola administratora Evernote Business — Omówienie

W konsoli administratora administratorzy konta mogą zarządzać informacjami, użytkownikami i treściami na koncie Evernote Business. Niektóre z czynności dostępnych dla administratorów to:

 • Podgląd podsumowania konta
 • Dodawanie i zarządzanie użytkownikami
 • Przeglądanie i zarządzenie obszarami, notatnikami, notatkami, znacznikami i koszem
 • Przeglądanie i zarządzanie danymi o płatnościach, ustawieniami bezpieczeństwa i integracjami

Dostęp do konsoli administratora

Administratorzy kont Evernote Business mogą otworzyć konsolę administratora w następujące sposoby:

 • W Evernote dla Mac lub Windows na pasku menu kliknij Pomoc > Konsola administratora....
 • Zaloguj się na swoje konto w Evernote Web i kliknij nazwę użytkownika w menu rozwijalnym, a następnie wybierz „Konsola administratora” (jeśli korzystasz z nowego Evernote Web) lub wybierz przycisk konsoli administratora (klucz) (jeśli używasz starszej wersji Evernote Web).
 

Poniżej omówiono wszystkie strony konsoli administratora.

Podsumowanie

Strona „Podsumowanie” zawiera wszystkie podstawowe informacje o koncie Evernote Business, w tym całkowitą liczbę użytkowników i notatników biznesowych na koncie. Z poziomu tej strony można też dodać nowych członków zespołu.

W „Konsoli administratora” na stronie „Podsumowanie”, można w prosty sposób zapoznać się z kluczowymi informacjami o koncie, m.in.:

 • Liczba użytkowników
 • Liczba użytkowników oczekujących na zatwierdzenie
 • Liczba administratorów konta
 • Miesięczne użycie

Dodaj użytkowników

Strona „Dodaj użytkowników” to miejsce, w którym do zespołu zaprosisz nowych użytkowników. Oto dwa sposoby dodawania użytkowników do konta firmowego:

 • Zaproś użytkowników pojedynczo: Wyślij zaproszenia e-mail do konkretnych użytkowników. Aby dodać użytkowników indywidualnie, wprowadź adresy e-mail, a następnie kliknij Zaproś

 • Automatyczna akceptacja (konta Evernote Business założone przed 15 września 2017 r.): Dzięki temu rozwiązaniu można zaoszczędzić czas, który trzeba by poświęcić na dodanie wszystkich członków zespołu pojedynczo. Aby umożliwić użytkownikom w domenie automatyczne dołączania do konta, wystarczy podać domenę e-mail firmy i kliknąć Dodaj, a następnie, gdy zostanie wyświetlony odpowiedni monit, Potwierdź . Dowiedz się więcej >>

Zarządzanie użytkownikami

Strona „Zarządzanie użytkownikami” umożliwia zarządzanie kontami użytkowników konta Evernote Business:

 • Wyświetlić listę wszystkich użytkowników konta Business
 • Usuwanie użytkowników z Evernote Business
 • Odwołać lub ponownie wysłać oczekujące zaproszenia
 • Odbieranie i nadawanie uprawnień administracyjnych
 • Zmienić firmowy adres e-mail innych użytkowników
 • Wysyłanie kodów podarunkowych Premium (konta Evernote Business założone 15 września 2017 r. lub później)

Na stronie „Zarządzanie użytkownikami” wyświetlane są następujące informacje o użytkownikach:

 • Nazwa: Nazwa skojarzona z kontem użytkownika Evernote i wyświetlana we wszystkich jego notatnikach biznesowych. Jeśli użytkownik udostępni notatnik biznesowy w całej firmie, to jego nazwa pojawi się również w danych kontaktowych przypisanych do tego notatnika.
 • E-mail: Adres e-mail przypisany do konta użytkownika Evernote.
 • Data dołączenia: Dzień, w którym użytkownik dołączył do Evernote Business.

Obszary

Na stronie „Obszary” wyświetlane są wszystkie obszary na koncie firmowy. Możesz tu zarządzać obszarami, co obejmuje możliwość dołączania do dowolnego obszaru, zarządzania członkami i uprawnieniami, a także zmianę widoczności obszaru w katalogu obszarów.

Widoczność obszarów

Istnieje 5 różnych ustawień widoczności obszarów, zgodnie z poniższym opisem.

 • Nie wymieniony w katalogu obszarów: Nikt w firmie nie może zobaczyć tego obszaru, chyba że obecny członek wyśle ​​zaproszenie.
 • Wymieniony i każdy musi poprosić o dostęp: Każdy w firmie może zobaczyć ten obszar w katalogu obszarów, ale musi poprosić o pozwolenie na przeglądanie jego zawartości.
 • Wymieniony i każdy może przeglądać: Każdy w firmie może zobaczyć to ten obszar w katalogu obszarów. Każdy może dołączyć do tego obszaru i obejrzeć jego zawartość.
 • Wymieniony i każdy może edytować: Każdy w firmie może zobaczyć ten obszar w katalogu obszarów. Każdy może dołączyć do tego obszaru oraz przeglądać i edytować jego zawartość.
 • Wymieniony i każdy może edytować oraz zapraszać: Każdy w firmie może zobaczyć ten obszar w katalogu obszarów. Każdy może dołączyć do tego obszaru, przeglądać i edytować jego zawartość oraz dodawać członków.

Notatniki

Strona „Notatniki” jest miejscem, w którym można zarządzać wszystkimi notatnikami biznesowymi na koncie. Obejmuje to możliwość eksportowania zawartości, usunięcia lub udostępnienia notatnika biznesowego innym osobom (np. jeśli inny pracownik przejął projekt).

Strona „Notatniki” zawiera następujące informacje o każdym notatniku biznesowym:

 • Nazwa notatnika: Nazwa danego notatnika biznesowego
 • Kontakt: Osoba do kontaktu wyświetlana przy notatniku biznesowym jeśli zostanie on udostępniony w całej firmie. Zmiana osoby kontaktowej nie zmienia poziomu uprawnień użytkownika, który utworzył dany notatnik.
 • Członkowie: Liczba osób, które podłączyły notatnik biznesowy. Zawiera zarówno użytkowników, którzy podłaczyli notatnik biznesowy z poziomu strony głównej, jak i tych, którzy zrobili to po indwyidualnym zaproszeniu.
 • Status udostępniania: Aktualny status udostępniania notatnika biznesowego. Czy został w ogóle udostępniony, czy wybranym osobom lub opublikowany na stronie głównej konta Business.
 • Typ: W przypadku kont Evernote Business założonych 15 września 2017 roku lub później każdy notatnik konta uzytkownika jest odpowiednio oznaczony w konsoli administratora. Jedyne możliwe działanie na takich notantikach to możliwość ich wyeksportowania. Dowiedz się więcej >>

Ustawienia udostępniania

Istnieją 3 różne uprawnienia do udostępniania, jak opisano poniżej:

 • Może przeglądać: Użytkownik może dołączyć do notatnika i wyświetlić jego zawartość.
 • Może edytować: Użytkownik może dołączyć do notatnika oraz wyświetlić i edytować jego zawartość.
 • Może edytować i zapraszać: Użytkownik może dołączyć do notatnika, wyświetlać i edytować jego zawartość oraz zapraszać innych użytkowników i zarządzać uprawnieniami dostępu.

Notatki

Na stronie „Notatki” można zarządzać uprawnieniami do wszystkich notatek biznesowych udostępnionych innym osobom.

Znaczniki

Na stronie „Znaczniki” można zmieniać nazwy znaczników i usuwać te przypisane do notatek na koncie firmowym. Zaznacz pole wyboru obok znacznika, a następnie wybierz pożądaną operację z menu w górnej części listy.

Kosz

Na stronie „Kosz” administratorzy mogą przywracać wybrane notatki biznesowe lub całkowicie opróżnić kosz.

 • Przywracanie notatek: Aby przywrócić wcześniej usunięte notatki biznesowe, należy je zaznaczyć i kliknąć Przywróć.
 • Usuwanie notatek: Aby usunąć jedną notatkę z kosza, wybierz notatkę i kliknij Usuń. Aby usunąć wszystkie notatki biznesowe z kosza, kliknij przycisk Opróżnij kosz widoczny w górnej części listy kosza. Notatek usuniętych z kosza nie można przywrócić.

Uwaga: Użytkownik zobaczy zmiany dokonane przez administratora po kolejnym zsynchronizowaniu swojego konta.

Informacje o płatnościach

Na stronie „Informacje rozliczeniowe” można znaleźć informacje płatnicze dotyczące Twojego konta, w tym adres e-mail, dane karty płątniczej i adres. Na tej stronie wyświetlane jest również bieżące podsumowanie płatności, zawierające następną datę płatności, liczbę aktualnie opłacanych użytkowników, a także całkowity koszt ponoszony za tych użytkowników. Informacje można zmienić klikając Edytuj informacje rozliczeniowe.

Historia rozliczeń

Na stronie „Historia rozliczeń” można potwierdzenia płatności za subskrypcję. Kliknięcie numeru zamówienia da możliwość wydrukowania kopii potwierdzenia. Na tej stronie można również znaleźć informację o dacie założenia konta Evernote Business.

Przeglądaj historię

Strona „Przeglądaj historię" zawiera informacje o każdorazowym dostępie do do treści zapisanych na koncie biznesowym. Widoczne są imiona i nazwiska użytkowników, aplikacja kliencka, adres IP oraz data i przybliżony czas dostępu.

Single Sign-On

Na stronie „Jednokrotne logowanie” można skonfigurować i zarządzać jednokrotnym logowaniem do konta firmowego. Dowiedz się więcej >>

Salesforce

Aktualnie dostępne tylko dla kont Evernote Business założonych przed 15 września 2017 roku. Na stronie „Salesforce” można zarządzać integracją Evernote z Salesforce. Strona ta zawiera m.in. instrukcję instalacji krok po kroku i kod aktywacyjny.

SCIM

Obecnie dostępne tylko na kontach Evernote Business utworzonych 15 września 2017 r. lub później, strona „SCIM” umożliwia skonfigurowanie automatycznego administrowania użytkownikami konta Business. Dowiedz się więcej >>

LANGUAGES_ALL LANGUAGES_EXCLUDE=ar,id,ms,th,vi

Słowa kluczowe:

 • konsola administratora
 • evernote business
 • zarządzanie kontem business
 • dodaj użytkowników
 • zarządzanie znacznikami
 • znaczniki biznesowe
 • administrator