Udostępnianie notatek

Udostępnianie notatek
< Wstecz / Dalej >

Udostępnianie notatek

Evernote umożliwia łatwe udostępnianie notatek. Udostępniaj notatki, takie jak harmonogramy spotkań, inspirujące grafiki z internetu, plany podróży, raporty i listy zadań.

Różne sposoby udostępniania notatek

Oto kilka sposobów na udostępnianie notatek:

 • Użyj iMessage (urządzenia z systemem iOS 10 lub nowszym)
 • Skopiuj, a następnie wklej publiczne łącze (URL) do notatki
 • Skorzystaj z usługi Work Chat
 • Wysyłanie notatek e-mailem
 

Użyj iMessage (urządzenia z systemem iOS 10 lub nowszym)

Używaj iMessage do udostępniania notatek, niezależnie od tego czy odbiorca używa Evernote, czy też nie. Notatki możesz udostępniać bez wychodzenia z aplikacji Wiadomości. Dzielcie się pomysłami i opiniami. Dowiedz się więcej

Skopiuj, a następnie wklej publiczne łącze (URL) do notatki

Grafika przedstawiająca sposób zaznaczania i udostępniania publicznego adresu URL

Do każdej notatki w Evernote przypisany jest unikalny adres URL, który można skopiować, a następnie wkleić w dowolnej aplikacji. Jeśli chcesz udostępnić notatkę w innej aplikacji, możesz to zrobić, kopiując i wklejając publiczne łącze do niej lub publikując je. Odbiorca łącza publicznego do notatki, będzie miał dostęp do jej najnowszej wersji i będzie mógł ją zapisać na swoim koncie Evernote. Ponieważ łącze jest publiczne, każda osoba mająca do niego dostęp, będzie mogła zobaczyć zawartość notatki, chyba że przestaniesz ją udostępniać.

Aby udostępnić publiczne łącze, zaznacz notatkę i wykonaj następujące kroki:

 • Mac

  Otwórz notatkę, kliknij strzałkę w dół obok przycisku udostępniania i wybierz Kopiuj publiczne łącze.

 • Windows

  Otwórz notatkę, kliknij strzałkę w dół obok przycisku udostępniania i wybierz Kopiuj łącze udostępniania.

 • iPhone, iPad i iPod touch

  Otwórz notatkę, dotknij przycisk udostępniania (sylwetka ze znakiem plus), następnie Łącze udostępniania jest wyłączone, aby włączyć udostępnianie łączem i wybierz sposób udostępniania.

 • Android

  Otwórz notatkę, dotknij przycisk udostępniania (trzy połączone kropki), następnie Łącze udostępniania jest wyłączone i wybierz sposób udostępniania.

 • Internet

  Otwórz notatkę, kliknij strzałkę w dół obok przycisku udostępniania i wybierz Łącze.

Skorzystaj z usługi Work Chat

Używaj usługi Work Chat do wysyłania wiadomości, notatek i notatników zarówno do osób korzystających z Evernote lub nie. Udostępnij notatkę lub notatnik na czacie, aby otrzymać opinię na temat jej zawartości od innych osób. Dowiedz się więcej

Wysyłanie notatki e-mailem

Aby wysłać notatkę przez e-mail, zaznacz ją na liście i wykonaj następujące kroki:

 • Mac

  Otwórz notatkę, a następnie w menu wybierz Notatka > Więcej > Wyślij kopię e-mailem...

 • Windows

  Otwórz notatkę i kliknij przycisk udostępniania.

 • iPhone, iPad i iPod touch

  Otwórz notatkę, dotknij przycisk udostępniania (sylwetka ze znakiem plus), następnie Więcej opcji udostępniania, a następnie dotknij Wyślij kopię notatki e-mailem.

 • Android

  Otwórz notatkę, dotknij przycisk udostępniania (trzy połączone kropki), a następnie wprowadź imiona i nazwiska lub adresy e-mail osób, którym chcesz udostępnić.

 • Internet

  Otwórz notatkę, kliknij strzałkę w dół obok przycisku udostępniania i wybierz Wyślij.

Po odebraniu wiadomości, odbiorcy uzyskają dostęp do notatki w stanie, w jakim była ona w chwili udostępnienia. Odbiorcy nie zobaczą późniejszych zmian w notatce.

Zmiana uprawnień dostępu do notatek i zatrzymywanie udostępniania

Aby zatrzymać udostępnianie notatki, wybierz ją z listy i wykonaj następujące kroki:

 • Mac

  • Otwórz notatkę, a następnie w menu wybierz Notatka > Więcej > Zatrzymaj udostępnianie łącza publicznego
  • Otwórz notatkę, na pasku menu wybierz Notatka > Więcej > Zarządzaj uprawnieniami notatki..., a nastęĻonie kliknij X obok imion i nazwisk osób, którym chcesz przestać udostępniać notatkę.
 • Windows

  • Otwórz notatkę i na pasku menu wybierz Notatka > Udostępnij > Udostępnij notatkę.... Zostanie wyświetlona lista użytkowników i ich uprawnień. Kliknij strzałkę w dół obok ustawienia uprawnień, aby ustawić uprawnienia lub odwołać dostęp do notatki. Możesz tutaj również włączyć lub wyłączyć łącze udostępniania notatki.
 • iPhone, iPad i iPod touch

  • Otwórz notatkę, dotknij przycisk udostępniania (sylwetka ze znakiem plus), następnie Łącze udostępniania jest włączone, następnie przewiń w prawo i dotknij Zatrzymaj udostępnianie.
 • Android

  • Otwórz notatkę, dotknij przycisk udostępniania (trzy połączone kropki), a następnie dotknij zielonego przycisku obok etykiety „Łącze udostępniania jest włączone”.
  • Otwórz notatkę, dotknij przycisk udostępniania (trzy połączone kropki), a następnie dotknij Widok, obok nazwiska osoby, która ma dostęp do notatki i dostosuj uprawnienia.
 • Internet

  • Otwórz notatkę, kliknij strzałkę w dół obok przycisku udostępniania i wybierz Łącze > Zatrzymaj udostępnianie notatki > Gotowe.

Wskazówka

Udostępniaj notatki jako prezentacje

Jeśli właśnie jesteś na spotkaniu, możesz użyć trybu prezentacji, aby zaprezentować swoje notatki na pełnym ekranie swojego komputera lub używając zewnętrznego monitora. Dowiedz się więcej

Udostępnianie kolekcji notatek w formie notatnika

LANGUAGES_ALL LANGUAGES_EXCLUDE=vi,th,ms,ar,id

Słowa kluczowe:

 • współpracuj
 • współpraca
 • wysyłanie notatki
 • jak
 • łącze do notatki
 • łącza do notatek
 • udostępnij
 • udostępnij notatki
 • adres udostępniania
 • udostępniono
 • udostępnianie
 • udostępnianie notatek
 • innym osobom
 • work chat
 • workchat