Omówienie płatności i rozliczeń w Evernote Business

Omówienie płatności i rozliczeń w Evernote Business

Omówienie płatności i rozliczeń w Evernote Business

Administratorzy Evernote Business mogą wybrać spośród trzech form płatności za konto Evernote Business:

  • Co miesiąc, kartą kredytową
  • Płatność roczna kartą
  • Płatność roczna w oparciu o fakturę

Administratorzy konta mogą wybrać formę płatności w trakcie zakładania konta i zmienić ją poprzez kontakt z nami.

Uwaga: Subskrypcję Evernote Business można kupić tylko na stronie Evernote.com, jest niedostępna przez iTunes i Google Play.

Co miesiąc, kartą kredytową

Karta zostanie obciążona opłatą za jedno miejsce (konto administratora) tuż po założeniu konta Evernote Business. Informacje rozliczeniowe zostaną zapisane, a karta będzie automatycznie obciążana opłatą za cały miesiąc po dołączeniu każdego nowego użytkownika. Wraz z początkiem kolejnego miesiąca zostanie pobrana sumaryczna opłata za wszystkich użytkowników aktywnych na koncie. Nowe miejsca można dodać w każdej chwili korzystając z konsoli administratora. Opłata nie jest rozliczana proporcjonalnie w przypadku użytkowników, którzy odejdą w trakcie trwania cyklu rozliczeniowego.

Płatność roczna kartą

Karta zostanie obciążona opłatą za jedno miejsce (konto administratora) tuż po założeniu konta Evernote Business. Informacje rozliczeniowe zostaną zapisane, a karta będzie automatycznie obciążana opłatą za cały rok po dołączeniu każdego nowego użytkownika. W rok od założenia konta zostanie pobrana sumaryczna opłata za wszystkich użytkowników aktywnych na koncie. Nowe miejsca można dodać w każdej chwili korzystając z konsoli administratora. Opłata nie jest rozliczana proporcjonalnie w przypadku użytkowników, którzy odejdą w trakcie trwania rocznego cyklu rozliczeniowego.

Płatność roczna w oparciu o fakturę

Dostępne tylko w niektórych krajach dla kont Evernote Business z przynajmniej 5 użytkownikami.

Jeśli rozliczenie następuje w oparciu o fakturę, miejsca są wstępnie kupowane na rok z góry. Faktura będzie wysyłana na adres e-mail i można ją opłacić czekiem lub przelewem. Termin płatności jest równy dacie otrzymania faktury. Skontaktuj się z nami jeśli masz jakieś pytania na temat faktur lub chcesz dodać więcej miejsc do swojego konta. Nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystane miejsca.

Porównanie płatności kartą i opłacania faktury

  Credit Card Invoice

Kiedy nastąpi obciążenie? Jak często następują rozliczenia?

Możesz wybrać roczny lub miesięczny cykl rozliczeniowy. Karta będzie obciążana na początku cyklu rozliczeniowego opłatą za sumę miejsc na koncie Evernote Business.

Wnioskujesz o fakturę na wskazaną liczbę miejsc. Termin płatności przypada na dzień otrzymania faktury i można ją opłacić czekiem lub przelewem.

Aby zapewnić sprawną obsługę wysyłanej przez nas faktury, prosimy o podanie adresu e-mail osoby, która zajmuje się rozliczeniami i finansami w firmie.

Czy są jakieś ograniczenia?

Nie

Na Twoim koncie Evernote Business musi być przynajmniej 5 miejsc, aby móc skorzystać z fakturowania.

Fakturowanie jest dostępne tylko w następujących krajach: Australia, Austria, Belgia, Kanada, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Hong Kong, Islandia, Irlandia, Japonia, Liechtenstein, Luksemburg, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Singapur, Szwecja, Szwajcaria, Tajwan, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

Czy konta Evernote Business mogę zacząć używać od razu?

Tuż po skonfigurowaniu konta Evernote Business z karty zostanie pobrana opłata za jednego użytkownika (konto administratora, który założył konto). Od razu można rozpocząć korzystanie z Evernote Business.

Wniosek o fakturowanie jest zazwyczaj akceptowany w ciągu trzech dni roboczych. Do momentu rozpatrzenia wniosku, nie można korzystać z Evernote Business.

Jeśli Twój wniosek o fakturowanie został wcześniej zaakceptowany przez specjalistę, Twoje konto zostanie aktywowane natychmiast. W pewnych sytuacjach, możliwa jest weryfikacja adresu z użyciem karty kredytowej w celu natychmiastowej aktywacji.

Czy zostanie pobrana opłata jeśli dodam użytkowników do Evernote Business? Co się stanie, jeśli dodam użytkownika w trakcie okresu rozliczeniowego?

Jeśli wybrany miesięczny cykl rozliczeniowy, z karty zostanie pobrana opłata za cały miesiąc z góry, w dniu, w którym użytkownik dołączy do konta Evernote Business, niezależnie od tego czy ten dzień jest zbieżny z pierwszym dniem okresu rozliczeniowego.

Jeśli wybrano roczny cyk rozliczeniowy, to zostanie pobrana proporcjonalna opłata od początku miesiąca, w którym użytkownik dołączył do konta i do końca okresu rozliczeniowego. Na przykład, jeśli użytkownik dołączy, gdy do końca okresu rozliczeniowego pozostało dziewięć i pół miesiąca, to opłata zostanie pobrana za dziesięć miesięcy.

Termin płatności za użytkowników jest zbieżny z terminem płatności za całe konto. Jeśli zwiększysz liczbę miejsc w trakcie roku, to następnego miesiąca zostanie pobrana opłata proporcjonalna.

W ramach dostępnych miejsc użytkowników można dodawać bez ponoszenia dodatkowych opłat.

W celu zwiększenia liczby miejsc, należy wysłać wniosek do Evernote ze strony „Podsumowanie konta” w konsoli administratora. Pracownik Evernote zwiększy liczbę miejsc i wyśle nową fakturę za dodatkowe miejsca, zazwyczaj w ciągu jednego dnia roboczego.

Termin płatności za użytkowników jest zbieżny z terminem płatności za całe konto. Jeśli zwiększysz liczbę miejsc w trakcie roku, to następnego miesiąca zostanie pobrana opłata proporcjonalna. Na przykład, jeśli dodasz użytkownika, gdy do końca okresu rozliczeniowego pozostało jeszcze dziewięć i pół miesiąca, opłata zostanie pobrana za dziesięć miesięcy.

Co się stanie, jeśli użytkownik opuści moje konto Evernote Business?

Następnym razem, gdy subskrypcja zostanie odnowiona, opłata za tego użytkownika nie zostanie pobrana.

Na Twoim koncie będzie dostępne jedno miejsce. Możesz zaprosić kogoś do zajęcia tego miejsca. Za niewykorzystane miejsca pieniądze nie są zwracane.

W celach rozliczeniowych, co jest rozumiane jako „użytkownik”?

Jako użytkownika, rozumiemy każde konto Evernote podłączone do Evernote Business i należy za nie wnieść odpowiednią opłatę.

Opłata nie jest pobierana za przeterminowane zaproszenia.

Każde, pojedyncze konto Evernote podłączone do Evernote Business będzie odejmowane od limitu dostępnych miejsc.

Oczekujące zaproszenia do Evernote BUsiness również pomniejszają liczbę dostępnych miejsc, ponieważ każde zaproszenie rezerwuje jedno miejsce.

Kiedy nastąpi odnowienie subskrypcji?

Dzień, w którym założono konto Evernote Business automatycznie staje się pierwszym dniem okresu rozliczeniowego. Na przykład, jeśli konto zostało założone 10 września i wybrano rozliczenie w cyklu miesięcznym za pomocą karty, to opłata z karty będzie pobierana dziesiątego dnia każdego następnego miesiąca.

Dzień, w którym założono konto Evernote Business automatycznie staje się pierwszym dniem okresu rozliczeniowego. Na przykład, jeśli konto zostało założone 10 września i wybrano rozliczenie w cyklu miesięcznym w oparciu o fakturę, to termin płatności następnej faktury będzie przypadał na dziesiątego września każdego następnego roku.

LANGUAGES_ALL LANGUAGES_EXCLUDE=zh-cn-yxbj

Słowa kluczowe:

  • rozliczenia konta business
  • płatności za konto business
  • evernote business
  • zarządzanie rozliczeniami
  • zarządzaj płatnościami
Odtwarzanie filmu %{current} z %{total}
Film %{current} z %{total}