Czy prywatna zawartośc mojego konta jest dostępna dla innych użytkowników Evernote Business?

Czy prywatna zawartośc mojego konta jest dostępna dla innych użytkowników Evernote Business?

Czy prywatna zawartośc mojego konta jest dostępna dla innych użytkowników Evernote Business?

Podczas tworzenia notatek i dodawania treści do notatników biznesowych, treści te są dostępne dla administratorów Evernote Business, niezależnie od tego, czy udostępniłeś je innym. Ponadto, jeśli umieścisz treści prywatne w notatniku biznesowym, treści te mogą stać się dostępne dla innych osób w firmie. Jednak wszystkie treści przechowywane w notatnikach prywatnych lub oddzielny koncie, nie są dostępne dla innych osób, chyba że zostaną udostępnione.

Dla kont Evernote Business założonych przed 15 września 2017 r., prywatny adres e-mail jest widoczny jeśli:

  • Udostępnisz prywatny notatnik lub notatkę
  • Nie dodałeś jeszcze swojego służbowego adresu e-mail w ustawieniach konta i udostępnisz lub edytujesz notatkę zapisaną w notatniku biznesowym
  • Nie dodałeś jeszcze służbowego adresu e-mail w ustawieniach konta i administrator Twojego konta użyje konsoli administratora do wyświetlenia listy użytkowników konta firmowego

Bezpieczeństwo

Administratorzy konta Evernote Business będą mogli zobaczyć, czy na Twoim koncie włączona jest weryfikacja dwuetapowa i datę ostatniego resetowania hasła. Nie będą mieli dostępu do Twojego hasła, ani do szczegółowych informacji o metodach weryfikacji. Wspomniane informacje są dostępne dla administratorów, aby mogli sprawdzić poziom zabezpieczeń danych zapisanych na urządzeniach użytkowników.

LANGUAGES_ALL

Odtwarzanie filmu %{current} z %{total}
Film %{current} z %{total}