Czy prywatna zawartośc mojego konta jest dostępna dla innych użytkowników Evernote Business?

Czy prywatna zawartośc mojego konta jest dostępna dla innych użytkowników Evernote Business?
< Wstecz / Dalej >

Czy prywatna zawartośc mojego konta jest dostępna dla innych użytkowników Evernote Business?

Podczas tworzenia notatek i dodawania treści do notatników biznesowych, treści te są dostępne dla administratorów Evernote Business, niezależnie od tego, czy udostępniłeś je innym. Ponadto, jeśli umieścisz treści prywatne w notatniku biznesowym, treści te mogą stać się dostępne dla innych osób w firmie. Jednak wszystkie treści przechowywane w notatnikach prywatnych lub oddzielny koncie, nie są dostępne dla innych osób, chyba że zostaną udostępnione.

Dla kont Evernote Business założonych przed 15 września 2017 r., prywatny adres e-mail jest widoczny jeśli:

  • Udostępnisz prywatny notatnik lub notatkę
  • Nie dodałeś jeszcze swojego służbowego adresu e-mail w ustawieniach konta i udostępnisz lub edytujesz notatkę zapisaną w notatniku biznesowym
  • Nie dodałeś jeszcze służbowego adresu e-mail w ustawieniach konta i administrator Twojego konta użyje konsoli administratora do wyświetlenia listy użytkowników konta firmowego

Bezpieczeństwo

Administratorzy konta Evernote Business będą mogli zobaczyć, czy na Twoim koncie włączona jest weryfikacja dwuetapowa i datę ostatniego resetowania hasła. Nie będą mieli dostępu do Twojego hasła, ani do szczegółowych informacji o metodach weryfikacji. Wspomniane informacje są dostępne dla administratorów, aby mogli sprawdzić poziom zabezpieczeń danych zapisanych na urządzeniach użytkowników.

LANGUAGES_ALL