Ograniczenia systemowe Evernote

Ograniczenia systemowe Evernote
< Wstecz / Dalej >

Ograniczenia systemowe Evernote

W poniższej tabeli przedstawiono różne ograniczenia systemowe Evernote.

 

Basic

Plus*

Premium

Business

Liczba notatek
100 000
100 000
100 000
500 000 (wspólnie dla wszystkich użytkowników biznesowych) 1
Rozmiar notatki 2
25 MB
50 MB
200 MB
200 MB
Liczba zapisanych szablonów
20
20
20
20
Liczba notatników
250
1 000
1 000
10 000 (wspólnie dla wszystkich użytkowników biznesowych) 3
Liczba obszarów
b/d
b/d
b/d
10 000
Liczba zsynchronizowanych urządzeń 4
2
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Liczba skrótów
250
250
250
250
Liczba zapisanych wyszukiwań
100
100
100
100
Liczba znaczników
100 000
100 000
100 000
100 000
Liczba znaczników na notatkę
100
100
100
100
Liczba notatników udostępnionych Tobie
100
500
500
1 000
Liczba osób, którym możesz udostępnić notatnik
500
500
500
5 000 5
Przesyłanie miesięcznie
60 MB
1 GB
10 GB
20 GB + 2 GB na użytkownika (współdzielone między wszystkich użytkowników biznesowych) 6
Liczba uczestników czatu w usłudze Work Chat
50
50
50
50
Liczba e-maili zapisanych na koncie Evernote dziennie
b/d
200
200
200
Liczba e-maili wysłanych z konta Evernote dziennie
50
200
200
200

Aby zapoznać się z wymaganiami systemowymi, zobacz artykuł Wymagania systemowe Evernote.

Aby zapoznać się z tabelą porównawczą naszych planów subskrypcji, zobacz artykuł Porównanie planów subskrypcji Evernote.

Zasady użytkowania można znaleźć w Wytycznych dla użytkowników.

 

* Od początku kwietnia 2018 r. plan Evernote Plus nie jest już dostępny do kupienia.

1 Indywidualni użytkownicy w firmach dodani przed 15 września 2017 r. mogą również mieć do 100 000 notatek prywatnych (nie udostępnionych firmie).

2 Do przesyłania dużych załączników w systemie Windows zalecane są systemy 64-bitowe.

3 Indywidualni użytkownicy w firmach dodani przed 15 września 2017 r. mogą również mieć do 1 000 notatników prywatnych (nie udostępnionych firmie).

4 Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź Zrozumienie limitu urządzeń.

5 Indywidualni użytkownicy w firmach dodani przed 15 września 2017 r. mogą również udostępnić swoje prywatne notatniki do maksymalnie 500 osób (notatniki firmowe można udostępnić do maksymalnie 5 000 osób).

6 Na przykład, jeśli na koncie Evernote Business znajduje się 5 użytkowników, w ramach konta współdzielone jest 30 GB przesyłu miesięcznie. Czyli 20 GB + 2 GB na użytkownika (10 GB).

LANGUAGES_PRODUCT

Słowa kluczowe:

 • limit
 • limity
 • limit notatek
 • limit notatników
 • maksymalny limit
 • limit danych
 • gb
 • przechowywanie
 • limit przestrzeni
 • przestrzeń przechowywania
 • przesył
 • przekroczenie limitu
 • limit przesyłu
 • wykorzystanie
 • limit użycia