Jakie są limity systemu Evernote?

Jakie są limity systemu Evernote?
< Wstecz / Dalej >

Jakie są limity systemu Evernote?

Niezależnie od tego, czy korzystasz z Evernote w życiu osobistym, czy zawodowym, ulepsz usługę do Evernote Premium lub Evernote Business, aby osiągnąć więcej. Więcej informacji o funkcjach każdego planu konta Evernote, znajdziesz w tabeli porównawczej. Natomiast, więcej informacji na temat zasad korzystania z usług Evernote można znaleźć w Wytycznych dla użytkowników Evernote.

Rozmiar notatki

25 MB (Basic)

50 MB (Plus*)

200 MB (Premium i Business)

Uwaga: Systemy 64-bitowe są zalecane do przesyłania dużych załączników w systemie Windows.

Miesięczny limit przesyłu

60 MB (Basic)

1 GB (Plus*)

10 GB (Premium)

20 GB + 2 GB na użytkownika, współdzielone w ramach konta firmowego (Business)

Liczba notatek

100 000 prywatnych (Basic, Plus*, Premium)

100 000 prywatnych i 500 000 biznesowych (Business)

Liczba notatników prywatnych

250

Liczba notatników na firmowym koncie Evernote

10 000

Suma wszystkich notatników biznesowych utworzonych w ramach konta Evernote Business

Liczba notatników udostępnianych Tobie (łącznie z notatnikami firmowymi)

100 (Basic)

500 (Plus*, Premium)

1.000 (Business)

Maksymalna liczba osób, którym można udostępnić notatnik prywatny

500

Maksymalna liczba osób, którym można udostępnić notatnik biznesowy

5000

Liczba znaczników na notatkę

100

Liczba znaczników na konto

100 000

Liczba wiadomości zapisanych na koncie Evernote

200 dziennie

Niedostępne w Evernote Basic

Liczba e-maili wysłanych z konta Evernote

200 dziennie

50 dziennie (Basic)

Maksymalna liczba uczestników czatu w usłudze Work Chat

50

Zapisane wyszukiwania

100

Liczba skrótów

250

 

* Od początku kwietnia 2018 r. plan Evernote Plus nie jest już dostępny do kupienia.

LANGUAGES_ALL

Słowa kluczowe:

 • dane konta
 • miejsce na koncie
 • liczba danych
 • limit danych
 • miejsce na dane
 • użycie danych
 • limit
 • przechowywanie
 • przestrzeń przechowywania
 • przekroczenie limitu
 • limit przesyłu
 • wykorzystanie
 • limit użycia