Jak działa synchronizacja w Evernote?

Jak działa synchronizacja w Evernote?
< Wstecz / Dalej >

Jak działa synchronizacja w Evernote?

Omówienie

Usługa Evernote jest skonstruowana w taki sposób, aby każda operacja synchronizacji przebiegała za pośrednictwem Evernote Web. Na przykład, jeśli zainicjujesz synchronizację z poziomu aplikacji Evernote na komputerze, wszelkie nowe lub zaktualizowane treści zostaną najpierw przesłane do Evernote Web, a następnie będą mogły zostać pobrane na inne urządzenia w ramach kolejnej synchronizacji. Każda zsynchronizowana notatka na Twoim koncie jest przechowywana w Evernote Web. W Evernote dla komputerów Mac i z systemem Windows wszystkie notatki są również przechowywane w lokalnej bazie danych na dysku twardym komputera.

Konfliktowe zmiany

Sporadycznie może się zdarzyć, że występują konflikty pomiędzy dwiema kopiami tej samej notatki. Sytuacja taka może mieć miejsce, jeśli notatkę edytowano w dwóch różnych miejscach, zanim przeprowadzono synchronizację. W takim przypadku zostanie utworzony duplikat notatki. Jest to środek bezpieczeństwa, który pomaga zapobiec utracie danych i umożliwia ręczne przejrzenie i edycję konfliktowych danych.

Co powoduje wystąpienie takiej sytuacji?

Jeśli edytujesz tę samą notatkę na dwóch różnych urządzeniach (A i B) i nie zostanie zainicjowana pełna synchronizacja (synchronizacja z urządzenia A na serwer Evernote, a następnie na urządzenie B) przed edycją notatki na urządzeniu B, może zostać utworzony duplikat notatki.

Jak rozwiązać problem konfliktowej edycji?

Jeśli na Twoim koncie pojawi się duplikat notatki, przejrzyj zawartość każdej wersji, która nie mogła zostać scalona automatycznie i ręcznie nanieś zmiany. Gdy upewnisz się, że oryginalna wersja zawiera wszystkie zmiany, usuń jej duplikat. Jeśli chcesz zachować określoną wersję notatki, możesz ją skopiować i wkleić do nowej lub istniejącej notatki na swoim koncie.

Jak mogę zapobiec powtórzeniu się takiej sytuacji?

Najlepszym sposobem na uniknięcie konfliktowych zmian jest upewnienie się, że za każdym razem, gdy korzystasz z Evernote, Twoje urządzenie miało szansę się zsynchronizować przed otwarciem notatek na innym urządzeniu. Pamiętaj, że synchronizacja jest automatyczna i powinna odbywać się w tle za każdym razem, gdy wprowadzasz zmiany; jednak w niektórych okolicznościach, takich jak brak połączenia z internetem, może to nie być możliwe.

Dodatkowe zasoby

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z synchronizacją

LANGUAGES_PRODUCT

Słowa kluczowe:

  • synchronizacja
  • synchronizacja
  • chmura
  • konfliktowe zmiany