Jak mogę wysłać zrzuty ekranu z Windows bezpośrednio do Evernote?

Jak mogę wysłać zrzuty ekranu z Windows bezpośrednio do Evernote?
< Wstecz / Dalej >

Jak mogę wysłać zrzuty ekranu z Windows bezpośrednio do Evernote?

Evernote dla Windows jest dostarczane wraz z programem pomocniczym o nazwie "Pomocnik Evernote". Ten program uruchamiany jest w zasobniku systemowym w prawym dolnym rogu pulpitu Windows (w pobliżu zegara). Kiedy wydane zostanie polecenie, program zmieni kursor myszy w zestaw krzyżyków i pozwoli na wybranie części ekranu do przechwycenia. Możesz wybrać jeden z dwóch sposobów przechwytywania obrazu z wykorzystaniem nożyczek Evernote:

  1. Wytnij pojedyncze okno, klikając wewnątrz okna kiedy aktywny jest wskaźnik krzyżykowy zamiast rysować prostokąt.
  2. Wykonaj zrzut części pulpitu rysując prostokąt kursorem w kształcie krzyżyków.

Możesz użyć globalnego skrótu klawiaturowego, aby rozpocząć przechwytywanie obrazu lub prawo-kliknąć ikonę Evernote w zasobniku systemowym. Kiedy przechwytywanie następuje w ten sposób, istnieje kilka innych opcji jego obsłużenia:

  • Jeżeli przytrzymasz klawisz "Ctrl" kiedy przechwytujesz ekran, obraz zostanie dodany do schowka systemowego, skąd może zostać wklejony do dowolnej aplikacji np. Adobe Photoshop lub MS Paint.
  • Jeżeli przytrzymasz klawisz "Shift", obraz zostanie zapisany na pulpicie.
  • Jeżeli przytrzymasz oba te klawisze, obraz zostanie dodany do nowej notatki w Evernote.