Jak zaimportować dane z mojego długopisu LiveScribe do Evernote?

Jak zaimportować dane z mojego długopisu LiveScribe do Evernote?
< Wstecz / Dalej >

Jak zaimportować dane z mojego długopisu LiveScribe do Evernote?

Aby udostępnić treści tworzone za pomocą urządzenia Livescribe wykonaj te kroki:

  1. Uruchom LiveScribe Desktop
  2. Wybierz pozycję którą chcesz udostępnić (wybranie pojedynczej strony z zielonym tekstem oznacza, że zawiera ona tekst i dźwięk)
  3. Kliknij przycisk "Share (udostępnij)" i zyskasz dostęp do dwóch opcji, pierwsza udostępnia cały notatnik, druga wybraną stronę.
  4. Wybierz pojedynczą stronę, która przeskoczy do drugiego poziomu menu i wybierz "with Evernote (z Evernote)".
  5. Na tym etapie, zostanie wyświetlone okno z trzema opcjami do wyboru: "Audio only (tylko dźwięk)", "Page only (tylko strona)", "Pages and audio (strony i dźwięki)". Wybierz preferowaną opcję i wyślij do Evernote.
  6. Wyświetlone zostanie okno w którym musisz nazwać plik (w dolnej części okna, opisanej jako "Pencast name (nazwa pencastu")). Kiedy skończysz, plik zostanie wysłany na serwer Evernote.
  7. Kiedy transfer zostanie pomyślnie zakończony, zaloguj się na konto Evernote. W domyślnym folderze zobaczysz pojedynczy plik dla każdej strony odręcznego tekstu i jeden plik dźwiękowy.