Jak przenieść konto z Evernote do Yinxiang Biji

Jak przenieść konto z Evernote do Yinxiang Biji
< Wstecz / Dalej >

Jak przenieść konto z Evernote do Yinxiang Biji

Najpierw, musisz wyeksportować wszystkie notatki Evernote. Aby to zrobić, wykonaj te kroki:

Uwaga: Nie trzeba usuwać notatek z konta Evernote. Usuwanie notatek nie jest częścią procesu opisanego tutaj.

  1. Zaloguj się do istniejącego konta Evernote
  2. Utwórz nowy znacznik dla każdego notatnika zawierający jego nazwę (NB_<nazwanotatnika>) i oznacz każdą notatkę w tym notatniku tym znacznikiem. Jeśli znacznik już istnieje, utwórz NOWY i UNIKALNY.
  3. Kliknij prawym przyciskiem na "Wszystkie notatniki" i wybierz "Eksportuj", aby wyeksportować notatki do pliku .enex (upewnij się, że zaznaczono opcję eksportowania znaczników).

Niestety, nie możemy zachować hierarchii znaczników w pliku .enex.

Teraz zaloguj się do Yinxiang Biji i zaimportuj wyeksportowane notatki:

  1. Zaloguj się do klienta na komputerze
  2. Upewnij się, że połączenie internetowe jest aktywne
  3. Kliknij przycisk "Przełącz usługi"
  4. Kliknij kartę "Nowy w Evernote"
  5. Zarejestruj się w usłudze yinxiang.com
  6. Zaimportuj plik .enex
  7. Przenieś notatki z zaimportowanego notatnika, do synchronizowanego notatnika w oparciu o utworzone znaczniki.

Jeśli potrzebujesz większego limitu transferu, skontaktuj się ze wsparciem.