Tworzenie folderów importu

Tworzenie folderów importu
< Wstecz / Dalej >

Tworzenie folderów importu

Możesz zapisywać obrazy, pliki PDF i inne typy plików ze swojego komputera, konfigurując w Evernote foldery importu. Pliki, które umieścisz w folderze importu, zostaną automatycznie dodane i zsynchronizowane z Twoim kontem Evernote.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w nowym Evernote dla komputerów Mac i nowym Evernote dla Windows.

Konfigurowanie folderu importu

 • Mac

  1. W Evernote kliknij przycisk Ustawienia (koło zębate) obok swojego imienia i nazwiska w górnej części lewego menu nawigacyjnego.
  2. Przejdź do Preferencje > Foldery importu.
  3. Kliknij przycisk Podłącz folder, aby otworzyć okno wyboru plików.
  4. Znajdź folder, który chcesz podłączyć i kliknij Wybierz.
  5. W oknie Foldery importu w aplikacji Evernote kliknij nazwę notatnika obok wybranego przez siebie folderu. W ten sposób możesz wybrać notatnik, w którym automatycznie będą zapisywane importowane pliki.
  6. Kliknij przycisk Więcej opcji (trzy kropki), aby przejrzeć ustawienia importu.
  7. Kliknij Zastosuj zmiany.
 • Windows

  1. W Evernote kliknij przycisk Ustawienia (koło zębate) obok swojego imienia i nazwiska w górnej części lewego menu nawigacyjnego.
  2. Przejdź do Preferencje > Foldery importu.
  3. Kliknij przycisk Podłącz folder, aby otworzyć okno wyboru plików.
  4. Znajdź folder, który chcesz podłączyć i kliknij Wybierz.
  5. W oknie Foldery importu w aplikacji Evernote kliknij nazwę notatnika obok wybranego przez siebie folderu. W ten sposób możesz wybrać notatnik, w którym automatycznie będą zapisywane importowane pliki.
  6. Kliknij przycisk Więcej opcji (trzy kropki), aby przejrzeć ustawienia importu.
  7. Kliknij Zastosuj zmiany.

Porady:

 • Nazwij swój folder importu „Dodaj do Evernote”, aby łatwiej go odróżnić od innych.
 • Możesz skonfigurować wiele folderów importu, a każdy z nich może mieć indywidualne ustawienia.
 • Możesz wybrać, czy podfoldery folderu importu mają być również importowane. Ta opcja jest domyślnie wyłączona.

Ustawienia folderów importu

Kliknij przycisk Więcej opcji (trzy kropki) obok podłączonego folderu, aby dostosować preferencje. Dostępne preferencje to:

 • Uwzględnij podfoldery - Domyślnie pliki znajdujące się w podfolderach wyznaczonego folderu importu nie są importowane do Evernote. Jeśli chcesz, aby Evernote importowało również elementy znajdujące się w podfolderach wybranego folderu importu, zaznacz tę opcję.
 • Usuń folder - Kliknięcie tego przycisku spowoduje usunięcie wybranego folderu importu. Więcej szczegółów na ten temat znajduje się w poniższym akapicie.

Usuwanie folderu importu

Jeżeli nie chcesz już, aby aplikacja Evernote łączyła się z danym folderem i automatycznie importowała jego zawartość, możesz usunąć folder importu. Uniemożliwi to przesyłanie zawartości do Evernote w przyszłości, ale nie spowoduje usunięcia już zaimportowanej zawartości.

 1. Kliknij przycisk Więcej opcji (trzy kropki) obok podłączonego folderu, który chcesz usunąć.
 2. Kliknij Usuń folder.
 3. Kliknij Usuń, a następnie kliknij Zapisz.

O czym warto pamiętać

 • Po pierwszym podłączeniu folderu pliki zaczną być przesyłane do Evernote. W zależności od objętości folderu może to spowodować przekroczenie miesięcznego limitu przesyłania.
 • Jeśli plik w folderze importu jest edytowany lub zmieniany, zostanie zaimportowany ponownie i zostanie utworzona nowa notatka.
 • Zmienienie nazwy lub położenia (ścieżki) folderu importu spowoduje przerwanie procesu automatycznego importu. Jeśli tak się stanie, w oknie folderu importu obok uszkodzonego folderu pojawi się czerwony symbol błędu. Aby wybrać folder, którego nazwa została zmieniona lub który został przeniesiony, kliknij ten czerwony symbol.
 • W procesie importu aplikacja stara się ignorować pliki tymczasowe tworzone przez skanery i inne programy, które zapisują dane w folderze importu, ale czasami może się zdarzyć, że pliki tymczasowe zostaną przesłane, w zależności od tego, jak twój komputer przetwarza takie pliki.
 • Jeśli notatnik ustawiony jako miejsce docelowe dla folderu importu zostanie usunięty, wówczas dany folder importu będzie wysyłał importowane pliki do notatnika domyślnego.

LANGUAGES_PRODUCT