Dodawanie do notatek znaczników daty i godziny

Dodawanie do notatek znaczników daty i godziny
< Wstecz / Dalej >

Dodawanie do notatek znaczników daty i godziny

W każdej aplikacji klienckiej Evernote bieżąca data i godzina są automatycznie dodawane do każdej notatki przy jej tworzeniu (oraz data i godzina ostatniej edycji notatki, chociaż te dwie wartości będą takie same, jeśli notatka nie była edytowana po jej utworzeniu). Jeśli chcesz ręcznie zmienić datę i godzinę związaną z daną notatką, możesz to zrobić w Evernote dla komputerów Mac lub Evernote dla Windows, klikając wartość, którą chcesz zmienić.

Te znaczniki daty i godziny (określane w aplikacji jako „Data utworzenia” i „Data aktualizacji”) mogą być używane do sortowania notatek. Kliknij nagłówek nad zbiorem notatek i wybierz żądaną opcję sortowania

W niektórych aplikacjach można również wstawiać znaczniki daty i godziny prosto w treści notatki:

  • Evernote dla komputerów Mac: Znacznik daty (Shift + Command + D) lub Znacznik godziny (Option + Shift + Command + D)
  • Evernote dla Windows: Znacznik daty (Shift + Alt + D) lub Znacznik czasu (Ctrl + Shift + D)

LANGUAGES_PRODUCT