W jaki sposób scalić zawartość dwóch kont Evernote?

W jaki sposób scalić zawartość dwóch kont Evernote?
< Wstecz / Dalej >

W jaki sposób scalić zawartość dwóch kont Evernote?

Evernote pozwala łatwo przenieść notatki z jednego konta na drugie. Jeśli masz więcej niż jedno konto Evernote to możesz scalić wszystkie swoje notatki i notatniki na jednym koncie. Proces ten można ukończyć tylko w Evernote dla Mac lub pulpitu Windows.

Przenoszenie notatek i notatników z jednego konta na drugie:

 1. Na komputerze z systemem OS X lub Windows zaloguj się na swoje konto zawierające notatki, które chcesz przenieść na inne konto.
 2. Wyeksportuj notatniki jako pliki Evernote XML (.enex) z tego knota i zapamiętaj, w którym folderze zapisano plik. W pliku .enex zostanie zapisana cała zawartość notatek i znaczniki.

  Uwaga: Stosy notatników są przypisane do konkretnych kont i nie da się ich wyeksportować. Po zaimportowaniu wszystkich notatników na drugim koncie, konieczne będzie ponowne utworzenie stosów.

 3. Wyloguj się z konta, z którego właśnie wyeksportowałeś notatki i zaloguj się na swoje drugie konto.
 4. Zaimportuj plik ENEX na drugim koncie.

Więcej informacji na temat eksportowania i importowania notatek oraz notatników

Zaimportowane notatki zostaną automatycznie zapisane w notatniku o nazwie „Import {name of note or notebook}” np. „Import Moje notatki” lub „Import Pomysły”. Po zaimportowaniu notatek, możesz je przenieść do notatników prywatnych lub biznesowych.

Więcej o przenoszeniu notatek do innych notatników

LANGUAGES_ALL

Słowa kluczowe:

 • scalanie kont
 • scal notatki
 • przenoszenie notatników
 • przenoszenie notatek
 • przenoszenie notatek i notatników
 • dwa konta