Jak scalić zawartość dwóch kont Evernote

Jak scalić zawartość dwóch kont Evernote
< Wstecz / Dalej >

Jak scalić zawartość dwóch kont Evernote

Evernote pozwala łatwo przenieść notatki z jednego konta na drugie. Jeśli masz więcej niż jedno konto Evernote to możesz scalić wszystkie swoje notatki i notatniki na jednym koncie. Proces ten można ukończyć tylko w Evernote dla Mac lub pulpitu Windows.

Przenoszenie notatek i notatników z jednego konta na drugie:

 1. Na komputerze z systemem OS X lub Windows zaloguj się na swoje konto zawierające notatki, które chcesz przenieść na inne konto.
 2. Na tym koncie, wyeksportuj swoje notatniki do plików Evernote XML (.enex) i zapamiętaj, gdzie zapisałeś te pliki. W pliku ENEX zostaną zapisane wszystkie notatki i znaczniki.
  Uwaga: Stosy notatników są przypisane do kont i nie można ich wyeksportować. Po zaimportowaniu wszystkich notatników na drugim koncie konieczne będzie ponowne utworzenie stosów.
 3. Wyloguj się z konta, z którego właśnie wyeksportowałeś notatki i zaloguj się na swoje drugie konto.
 4. Zaimportuj plik ENEX na drugim koncie.

Więcej informacji na temat eksportowania i importowania notatek oraz notatników

Zaimportowane notatki zostaną automatycznie zapisane w notatniku o nazwie „Zaimportowane notatki”. Po zaimportowaniu notatek, możesz je przenieść do notatników prywatnych lub biznesowych.

Więcej o przenoszeniu notatek do innych notatników

Teraz po przeniesieniu notatek między kontami, możesz również zamienić adresy e-mail.

LANGUAGES_PRODUCT

Słowa kluczowe:

 • scalanie kont
 • scal notatki
 • przenoszenie notatników
 • łączenie kont
 • przenoszenie notatek
 • przenoszenie notatek i notatników
 • dwa konta