Skróty klawiszowe w Evernote dla Windows

Skróty klawiszowe w Evernote dla Windows
< Wstecz / Dalej >

Skróty klawiszowe w Evernote dla Windows

Evernote może być niemal całkowicie używane z użyciem klawiatury. Poniżej znajduje się pełna lista wszystkich skrótów klawiszowych dostępnych w systemie Windows.

Uwaga: Środkowa kolumna opisana jako „Nowa wersja” odnosi się do nowego Evernote dla Windows.

Globalne

Te skróty działają w całym systemie, niezależnie od aplikacji, w której aktualnie pracujesz (przyjmując, że Evernote działa w tle). Aby ponownie zdefiniować te skróty, odwiedź stronę Dostosowywanie globalnych skrótów klawiszowych. W starszych wersjach Evernote można dostosować skróty, wybierając z menu Narzędzia > Opcje > Skróty klawiszowe.

Akcja Nowa wersja Starsze wersje
Otwórz Pomocnika Evernote Alt + Ctrl + H Niedostępne
Okno nowej notatki Ctrl + Alt + N Ctrl + Alt + N
Wyszukaj w Evernote Win + Shift + F Win + Shift + F
Zrzut ekranu Alt + Ctrl + S Win + PrintScreen
Kopiuj zaznaczenie Niedostępne Win + A
Wklej do Evernote Ctrl + Alt + V Ctrl + Alt + V

Dla całej aplikacji

Te skróty działają, jeśli aplikacja Evernote jest aktywna.

Action Nowa wersja Starsze wersje
Nowa notatka Ctrl + N Ctrl + N
Nowy czat Niedostępne Ctrl + Alt + C
Powiększ Ctrl + + Niedostępne
Pomniejsz Ctrl + - Niedostępne
Zresetuj powiększenie Ctrl + 0 Niedostępne
Pełny ekran F11 Niedostępne
Minimalizuj Ctrl + M Niedostępne
Szybkie przechodzenie do notatek, notatników, znaczników lub wyszukiwania Ctrl + Q Niedostępne
Przejdź do paska wyszukiwania Ctrl + Alt + F Ctrl + Alt + F
Przejdź do notatnika Niedostępne Ctrl + Shift + N
Przenieś notatkę do notatnika Ctrl + Shift + M Niedostępne
Wyświetl listę wszystkich notatek Ctrl + Alt + 1 Niedostępne
Wyświetl listę notatników Ctrl + Alt + 2 Niedostępne
Wyświetl listę znaczników Ctrl + Alt + 3 Niedostępne
Przejdź do skrótów 1-9 Ctrl + 1-9 Niedostępne
Ustaw fokus na liście notatek Ctrl + Alt + \ Niedostępne
Do tyłu Ctrl + [ Niedostępne
Do przodu Ctrl + ] Niedostępne
Drukuj Ctrl + P Ctrl + P
Podgląd wydruku Niedostępne Ctrl + Shift + P
Przełącz na innego użytkownika Niedostępne Ctrl + Alt + A
Pokaż/ukryj menu nawigacyjne F10 F10
Wyświetl/Ukryj listę notatek Niedostępne F11
Wyświetl/Ukryj widok notatek Niedostępne Ctrl + F11
Wyświetl/Ukryj widok znaczników Niedostępne Ctrl + Shift + T
Szybkie wyszukiwanie Niedostępne Ctrl + Q
Widok krótkiego opisu Niedostępne Ctrl + F5
Widok kart Niedostępne Ctrl + F6
Widok listy górnej Niedostępne Ctrl + F7
Widok listy bocznej Niedostępne Ctrl + F8
Widok miniatur Niedostępne Ctrl + F9
Znajdź notatnik Niedostępne Shift + Alt + N
Szukaj znaczników Niedostępne Shift + Alt + T
Pokaż wyjaśnienie wyszukiwania Niedostępne Ctrl + F10
Zamknij oddzielne okna / Minimalizuj główne okno do zasobnika systemowego Niedostępne Alt + F4
Synchronizuj Niedostępne F9
Pomoc online Niedostępne F1
Zmień nazwę wybranego notatnika, notatki, znacznika lub zapisanego wyszukiwania F2 F2
Uaktywnij pole dodawania znaczników do notatki F3 F3
Przełącza kolejno między widokami listy notatek (wycinek, karta, lista górna, lista boczna, miniatura) Niedostępne F5
Wyświetl informację o notatce Ctrl + Shift + I Ctrl + Shift + I
Ukryj Evernote Ctrl + H Niedostępne
Zakończ Evernote Ctrl + Q Niedostępne

Edytor notatki

Te skróty będą działały kiedy edytujesz notatkę.

Action Nowa wersja Starsze wersje
Cofnij Ctrl + Z Ctrl + Z
Ponów Ctrl + Y Ctrl + Y
Wytnij Ctrl + X Ctrl + X
Kopiuj Ctrl + C Ctrl + C
Wklej Ctrl + V Ctrl + V
Wklej i dopasuj styl Ctrl + Shift + V Ctrl + Shift + V
Usuń Backspace Backspace
Zaznacz wszystko Ctrl + A Ctrl + A
Szukaj notatek Niedostępne F6
Zresetuj wyszukiwanie Niedostępne Ctrl + Shift + A
Znajdź w notatce Ctrl + F Ctrl + F
Znajdź następne Ctrl + G Ctrl + G
Znajdź poprzednie Ctrl + Shift + G Ctrl + Shift + G
Zmień w notatce Ctrl + H Ctrl + H
Sprawdź pisownię Niedostępne F7
Otwórz w nowym oknie Niedostępne Ctrl + Enter
Zaprezentuj Niedostępne Ctrl + Alt + Enter
Zaprezentuj na innym ekranie Niedostępne Ctrl + Shift + Enter
Znacznik Niedostępne Ctrl + Alt + T
Wyślij notatkę Niedostępne Ctrl + Shift + E
Czcionka Niedostępne Ctrl + D
Wyrównaj do lewej Ctrl + L Ctrl + L
Wyrównaj do środka Ctrl + E Ctrl + E
Wyrównaj do prawej Ctrl + J Ctrl + J
Wyjustuj Ctrl + Q Ctrl + R
Zwiększ wcięcie Ctrl + M Ctrl + M
Zmniejsz wcięcie Ctrl + Shift + M Ctrl + Shift + M
Zwiększ rozmiar czcionki Ctrl + Shift + . Ctrl + Shift + .
Zmniejsz rozmiar czcionki Ctrl + Shift + , Ctrl + Shift + ,
Przesuń zaznaczony tekst do indeksu górnego Ctrl + Shift + Strzałka w górę Ctrl + Shift + Strzałka w górę
Przesuń zaznaczony tekst do indeksu dolnego Ctrl + Shift + Strzałka w dół Ctrl + Shift + Strzałka w dół
Lista wypunktowana Ctrl + Shift + B Ctrl + Shift + B
Lista numerowana Ctrl + Shift + O Ctrl + Shift + O
Lista kontrolna Ctrl + Shift + C Niedostępne
Pogrubienie Ctrl + B Ctrl + B
Kursywa Ctrl + I Ctrl + I
Podkreślenie Ctrl + U Ctrl + U
Przekreślenie Ctrl + T Ctrl + T
Wyróżnij Ctrl + Shift + H Ctrl + Shift + H
Wstaw separator Ctrl + Shift + - Ctrl + Shift + -
Wstaw Checkbox Niedostępne Ctrl + Shift + C
Dodaj hiperłącze Ctrl + K Ctrl + K
Edytuj hiperłącze Ctrl + K Ctrl + K
Usuń hiperłącze Ctrl + Shift + K Ctrl + Shift + K
Zaszyfruj zaznaczony tekst Ctrl + Shift + X Ctrl + Shift + X
Uprość formatowanie Ctrl + Spacja Ctrl + Spacja
Usuń formatowanie Niedostępne Ctrl + Shift + Spacja
Wstaw datę Alt + Shift + D Alt + Shift + D
Wstaw godzinę Ctrl + Shift + D Ctrl + Shift + D
Wstaw wiersz poniżej Tab na końcu tabeli Tab na końcu tabeli

Lista notatek

Te skróty działają, gdy zaznaczona jest lista notatek.

Action Nowa wersja Starsze wersje
Szukaj notatników Niedostępne Alt + F1
Szukaj znaczników Niedostępne Alt + F2
Znajdź zapisane wyszukiwanie Niedostępne Alt + F3
Przejdź do poprzedniej notatki Strzałka w górę Strzałka w górę
Przejdź do następnej notatki Strzałka w dół Strzałka w dół
Przewiń listę notatek o jedną stronę w górę Page Up Page Up
Przewiń listę notatek o jedną stronę w dół Page Down Page Down
Przejdź do pierwszej notatki na liście Niedostępne Home
Przejdź do ostatniej notatki na liście Niedostępne End
Przenieś do kosza Ctrl + Delete Ctrl + Delete
Otwórz wybraną notatkę w nowym oknie Niedostępne Ctrl + Enter
Zamknij aktywne okno notatki Ctrl + W Alt + F4
Przesuń edytor wybranej notatki na pierwszy plan Enter Enter
Kopiuj wewnętrzne łącze do schowka Ctrl + Alt + L Ctrl + Alt + L

Menu nawigacyjne

Te skróty będą działać, gdy fokus ustawiony jest na menu nawigacyjne.

Action Nowa wersja Starsze wersje
Przejdź do poprzedniego elementu w sekcji (notatnik, znacznik, itd.) Niedostępne Strzałka w górę
Przejdź do następnego elementu w sekcji (notatnik, znacznik, itd.) Niedostępne Strzałka w dół
Wyświetl listę elementów podrzędnych w stosunku do wybranego elementu (jeśli dotyczy) Niedostępne Strzałka w prawo
Zwiń listę elementów podrzędnych (jeśli dotyczy) Niedostępne Strzałka w lewo
Usuń zaznaczony element Niedostępne Delete

LANGUAGES_PRODUCT

Słowa kluczowe:

  • skróty klawiszowe
  • skróty
  • klawisze skrótów
  • klawisz skrótu
  • klawisze skrótów
  • klawisz dostępu