Skróty klawiszowe w Evernote dla Windows

Skróty klawiszowe w Evernote dla Windows
< Wstecz / Dalej >

Skróty klawiszowe w Evernote dla Windows

Evernote może być niemal całkowicie używane z użyciem klawiatury. Poniżej znajduje się pełna lista wszystkich skrótów klawiszowych dostępnych w Evernote dla Windows.

Globalne

Te skróty działają w całym systemie, niezależnie od aplikacji, w której aktualnie pracujesz (przyjmując, że Evernote działa w tle). Skróty można dostosować klikając na pasku menu Narzędzia > Opcje > Klawisze dostępu.

Skrót Akcja
Ctrl + Alt + N Nowa notatka
Win + Shift + F Szukaj w Evernote
Win + PrintScreen Zrzut ekranu
Win + A Kopiuj zaznaczenie
Ctrl + Alt + V Wklej ze schowka

Dla całej aplikacji

Te skróty działają, jeśli aplikacja Evernote jest aktywna.

Skrót Akcja
Ctrl + N Nowa notatka
Ctrl + Alt + C Nowy czat
Ctrl + Shift + N Przejdź do notatnika
Ctrl + P Drukuj
Ctrl + Shift + P Podgląd wydruku
Ctrl + Alt + A Przełącz na innego użytkownika
F10 Wyświetl/Ukryj lewy panel
F11 Wyświetl/Ukryj listę notatek
Ctrl + F11 Wyświetl/Ukryj panel notatek
Ctrl + Shift + T Wyświetl/Ukryj widok znaczników
Ctrl + Q Szybkie wyszukiwanie
Ctrl + F5 Widok krótkiego opisu
Ctrl + F6 Widok kart
Ctrl + F7 Widok listy górnej
Ctrl + F8 Widok listy bocznej
Ctrl + F9 Widok miniatur
Shift + Alt + N Znajdź notatnik
Shift + Alt + T Przejdź do znaczników
Ctrl + F10 Pokaż wyjaśnienie wyszukiwania
Alt + F4 Zamknij oddzielne okna / Zminimalizuj główne okno do zasobnika systemowego
F9 Synchronizuj
F1 Pomoc online
F2 Zmień nazwę wybranego notatnika, notatki, znacznika lub zapisanego wyszukiwania
F3 Uaktywnij pole dodawania znaczników do notatki
F5 Przełącza kolejno między widokami listy notatek (wycinek, karta, lista górna, lista boczna, miniatura)

Edytor notatki

Te skróty będą działały kiedy edytujesz notatkę.

Skrót Akcja
Ctrl + Z Cofnij
Ctrl + Y Ponów
Ctrl + X Wytnij
Ctrl + C Kopiuj
Ctrl + V Wklej
Ctrl + Shift + V Wklej jako tekst
Delete Usuń
Ctrl + A Zaznacz wszystko
F6 Szukaj notatek
Ctrl + Shift + A Zresetuj wyszukiwanie
Ctrl + F Szukaj w notatce
Ctrl + G Znajdź następne
Ctrl + Shift + G Znajdź poprzednie
Ctrl + H Zmień w notatce
F7 Sprawdź pisownię
Ctrl + Enter Otwórz w nowym oknie
Ctrl + Alt + Enter Zaprezentuj
Ctrl + Shift + Enter Zaprezentuj na innym ekranie
Ctrl + Alt + T Znacznik
Ctrl + Shift + E Wyślij notatkę
Ctrl + D Czcionka
Ctrl + L Do lewej
Ctrl + E Wyśrodkuj
Ctrl + R Do prawej
Ctrl + J Wyjustuj
Ctrl + M Zwiększ wcięcie
Ctrl + Shift + M Zmniejsz wcięcie
Ctrl + + Przybliż
Ctrl + - Oddal
Ctrl + 0 Zresetuj powiększenie
Ctrl + Shift + . Zwiększ rozmiar czcionki
Ctrl + Shift + , Zmniejsz rozmiar czcionki
Ctrl + Shift + B Lista wypunktowana
Ctrl + Shift + O Lista numerowana
Ctrl + B Pogrubienie
Ctrl + I Kursywa
Ctrl + U Podkreślenie
Ctrl + T Przekreślenie
Ctrl + Shift + H Wyróżnij
Ctrl + Shift + - Wstaw linię poziomą
Ctrl + Shift + C Wstaw Checkbox
Ctrl + K Dodaj hiperłącze
Ctrl + Shift + K Edytuj hipierłącze
Ctrl + Shift + R Usuń hiperłącze
Ctrl + Shift + X Szyfruj zaznaczony tekst
Ctrl + Space Uprość formatowanie
Ctrl + Shift + Space Usuń formatowanie
Alt + Shift + D Wstaw datę i godzinę

Lista notatek

Te skróty działają, gdy zaznaczona jest lista notatek.

Skrót Akcja
Alt + F1 Szukaj notatników
Alt + F2 Szukaj znaczników
Alt + F3 Znajdź zapisane wyszukiwanie
Up Przejdź do poprzedniej notatki
Down Przejdź do następnej notatki
Page Up Przewiń listę notatek o jedną stronę w górę
Page Down Przewiń listę notatek o jedną stronę w dół
Home Przejdź do pierwszej notatki na liście
End Przejdź do ostatniej notatki na liście
Delete Przenieś do kosza
Ctrl + Enter Otwórz zaznaczoną notatkę w osobnym oknie (Alt + F4 zamyka okno)
Enter Przesuń edytor wybranej notatki na pierwszy plan

Lewy panel

Te skróty działają, gdy wybrany jest lewy panel (lista notatek, znaczników, itd.).

Skrót Akcja
Up Przejdź do poprzedniego elementu w sekcji (notatnik, znacznik, itd.)
Down Przejdź do następnego elementu w sekcji (notatnik, znacznik, itd.)
Right Wyświetl listę elementów podrzędnych w stosunku do wybranego elementu (jeśli dotyczy)
Left Zmiń listę elementów podrzędnych (jeśli dotyczy)
Delete Usuń zaznaczony element

LANGUAGES_ALL

Słowa kluczowe:

  • skróty klawiszowe
  • skróty