Twórz skróty

Twórz skróty
< Wstecz / Dalej >

Twórz skróty

Skróty to szybki sposób na dostęp do najczęściej używanych treści z konta Evernote. Twórz skróty do notatek, notatników, stosów, znaczników i zapisanych wyszukiwań. Każdy skrót jest oznaczony inną ikoną w menu nawigacyjnym.

Utwórz skrót

Aby utworzyć skrót, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami dla swojego systemu operacyjnego.

 • Mac

  Kliknij prawym przyciskiem notatkę, notatnik, stos notatników lub znacznik na liście i z menu podręcznego wybierz Dodaj do skrótów.

  Uwaga: W nowym Evernote dla komputerów Mac nie można dodawać znaczników do skrótów.

 • Windows

  Kliknij prawym przyciskiem notatkę, notatnik, stos notatników lub znacznik na liście i z menu podręcznego wybierz Dodaj do skrótów.

  Uwaga: W nowym Evernote dla Windows nie można dodawać znaczników do skrótów.

 • iPhone, iPad i iPod touch

  W prawym górnym rogu notatki lub notatnika kliknij przycisk Więcej akcji (trzy kropki) i wybierz Dodaj do skrótów. W przypadku znaczników otwórz menu nawigacyjne i wybierz Znaczniki, a następnie przesuń palcem w lewo na znaczniku i dotknij Dodaj do skrótów.

 • Android

  Kliknij przycisk Więcej akcji (trzy kropki) w prawym górnym rogu notatki, notatnika lub znacznika i wybierz Dodaj do skrótów.

 • Evernote Web

  Nowe Evernote Web: W prawym górnym rogu notatki lub notatnika, kliknij przycisk Więcej akcji (trzy kropki) i wybierz Dodaj do skrótów.

  Uwaga: Znaczników nie można dodawać do skrótów w nowym Evernote Web.

  Starsza wersja Evernote Web: Hover over a note, notebook, or tag in their respective lists, then click the star button.

  Uwaga: Znaczników nie można dodawać do skrótów na kontach Evernote Teams.

Dodawanie zapisanych wyszukiwań do skrótów: W trakcie tworzenia zapisanego wyszukiwania zaznacz pole obok „Dodaj to zapisane wyszukiwanie do skrótów”. Jeśli zapisane wyszukiwanie już istnieje, wywołaj je, kliknij trzy kropki u góry panelu listy notatek, kliknij Edytuj zapisane wyszukiwanie..., a następnie zaznacz pole, aby dodać wyszukiwanie do skrótów.

POWIĄZANE:

LANGUAGES_PRODUCT