Jak tworzyć skróty

Jak tworzyć skróty
< Wstecz / Dalej >

Jak tworzyć skróty

Skróty to szybki sposób na dostęp do najczęściej używanych treści z konta Evernote. Twórz skróty do notatek, notatników, stosów, znaczników i zapisanych wyszukiwań. Każdy skrót jest oznaczony inną ikoną w menu nawigacyjnym.

Dostęp do skrótów

Aby wyświetlić skróty, na pasku nawigacyjnym (Mac i Android), lewym panelu (Windows) lub pasku kart (iPhone, iPad i iPod touch), kliknij Skróty. Skróty wyświetlą się w kolejności ich dodawania.

W Evernote dla Mac lub Windows można zmienić kolejność wyświetlania skrótów, wystarczy przeciągnąć skrót w wybrane miejsce na liście. W Evernote dla iPhone, iPada i iPoda touch, należy dotknąć Edycja na karcie Skróty i przeciągnąć trzy paski obok nazwy skrótu i zakończyć przyciskiem Gotowe. Nie można zmienić kolejności wyświetlania notatników w skrócie do stosu notatników.

Tworzenie skrót do notatek, notatników, stosów lub znaczników

Aby utworzyć skrót do notatki, notatnika lub znacznika, otwórz wybrany element i wykonaj następujące kroki:

 • Mac

  Kliknij notatkę, notatnik, stos lub znacznik prawym przyciskiem i wybierz Dodaj {notatnik, stos, znacznik} do skrótów. Można również przeciągać elementy na i poza listę skrótów.

 • Windows

  Kliknij notatkę, notatnik, stos lub znacznik prawym przyciskiem i wybierz Dodaj do skrótów. Można również przeciągać elementy na i poza listę skrótów.

 • iPhone, iPad i iPod touch

  Otwórz listę notatek lub listę notatników, dotknij przycisk opcji (trzy kropki), a następnie Dodaj do skrótów. W przypadku znaczników, otwórz kartę Konto, a następnie Ustawienia > Zarządzanie znacznikami i przesuń w lewo znacznik, a następnie przycisk skrótu (gwiazdka).

 • Android

  Dotknij i przytrzymaj notatkę, notatnik lub stos notatników na liście, a następnie dotknij Dodaj do skrótów.

 • Evernote Web

  Najedź wskaźnikiem na notatkę, notatnik lub znacznik na odpowiedniej liście, a następnie kliknij przycisk gwiazdki.

Tworzenie skrótu do zapisanego wyszukiwania (Mac i Windows)

W Evernote dla Mac i Windows możesz utworzyć skrót do zapisanego wyszukiwania. Wystarczy kliknąć w pasek wyszukiwania, aby wyświetlić listę zapisanych wyszukiwań, a następnie przeciągnąć zapisane wyszukiwanie na pasek skrótów.

Więcej na temat zapisanych wyszukiwań

Usuwanie skrótów

Aby usunąć skrót do dowolnej notatki, notatnika lub znacznika, kliknij Notatki, Notatniki lub Znaczniki na bocznym panelu nawigacyjnym i wykonaj następujące kroki:

 • Mac

  Kliknij notatkę, notatnik, stos lub znacznik prawym przyciskiem lub kliknij trzymając wciśnięty klawisz Control, a następnie wybierz Usuń {Note, Stack, Tag} ze skrótów. Możesz również przeciągnąć element na listę skrótów, aby dodać skrót lub poza nią, aby go usunąć.

 • Windows

  Kliknij notatkę, notatnik, stos lub znacznik prawym przyciskiem, a następnie wybierz Usuń ze skrótów. Możesz również przeciągnąć element na listę skrótów, aby dodać skrót lub poza nią, aby go usunąć.

 • iPhone, iPad i iPod touch

  Otwórz listę notatek lub listę notatników, dotknij przycisk opcji (trzy kropki), a następnie Usuń ze skrótów. W przypadku znaczników, otwórz kartę Konto, a następnie Ustawienia > Zarządzanie znacznikami i przesuń w lewo znacznik, a następnie wybierz przycisk skrótu (gwiazdka). Alternatywnie, otwórz kartę Skróty, a następnie przesuń w lewo skrót na liście i dotknij Usuń.

 • Android

  Dotknij i przytrzymaj notatkę, notatnik lub stos notatników, a następnie dotknij Usuń ze skrótów.

 • Evernote Web

  Najedź wskaźnikiem na notatkę, notatnik lub znacznik na odpowiedniej liście, a następnie kliknij przycisk gwiazdki.

LANGUAGES_ALL

Słowa kluczowe:

 • zapisane wyszukiwanie
 • zapisane wyszukiwania
 • skróty
 • znaczniki