Udostępnianie notatników

Udostępnianie notatników
< Wstecz / Dalej >

Udostępnianie notatników

Evernote pozwala w szybki i prosty sposób udostępniać notatniki innym osobom. Udostępnij notatnik i pozwól innym osobom na jego przeglądanie i edytowanie.

Zrzut ekranu udostępnionego notatnika

Używaj udostępnionych notatników do:

 • Organizacji pracy nad projektem – Gromadź notatki ze spotkań, pliki i listy zadań w jednym miejscu.
 • Tworzenia repozytorium projektów – Zapisuj inspiracje, pomysły, artykuły i zdjęcia.
 • Planowania podróży – Zapisuj trasy, listę rzeczy do spakowania oraz potrzebne numery telefonów, aby zawsze mieć je pod ręką.

Udostępnianie pojedynczych notatek, bez udostępniania całego notatnika

 

Różne sposoby udostępniania notatników

 • Udostępnianie notatnika jednej lub więcej osobom
 • Udostępnianie notatników prywatnych używając łączy (URL)
 • Udostępnianie notatników wszystkim użytkownikom konta Evernote Business

Udostępnianie notatnika jednej lub więcej osobom

Udostępnianie notatników w usłudze Work Chat

Udostępnianie notatników w usłudze Work Chat

 1. Otwórz listę notatników i znajdź notatnik, który chcesz udostępnić.
 2. Kliknij przycisk Work Chat (dymek rozmowy ze strzałką) widoczny po najechaniu myszą na notatnik (na komputerach) lub dotknięciu przycisku opcji (trzy kropki), a następnie Udostępnij notatnik (iPhone, iPad i iPod touch) lub dotknięciu przycisku opcji (trzy kropki), a następnie Udostępnij (Android).
 3. Ustaw poziom uprawnień na "Może edytować i zapraszać", "Może edytować", "Może wyświetlać".
 4. Wprowadź przynajmniej jeden adres e-mail (lub wybierz przynajmniej jeden kontakt), jeśli chcesz dodaj wiadomość, a następnie kliknij Wyślij.

Po udostępnieniu notatnika w usłudze Work Chat, odbiorcy będą mogli go otworzyć bezpośrednio w oknie czatu. Jeśli odbiorca zacznie przeglądać notatnik prywatny udostępniony w usłudze Work Chat, to zostanie on automatycznie dodany do jego konta. Natomiast, jeśli użytkownik konta firmowego udostępni notatnik innemu członkowi tego konta, to notatnika zostanie automatycznie dodany do listy notatników biznesowych na koncie odbiorcy i pojawi się w aplikacji po zsynchronizowaniu jej.

Ustaw poziom uprawnień

Zrzut ekranu uprawnień notatnika

Jeśli zaprosisz kogoś do współpracy w notatniku, to musisz zdecydować jakie uprawnienia dostępu chcesz nadać:

 • Może edytować i zapraszać: Zaproszone osoby mogą dokonywać zmian w notatkach, dodawać notatki i udostępniać je przez e-mail lub za pomocą łączy publicznych oraz zapraszać kolejne osoby.
 • Może edytować: Zaproszone osoby mogą dokonywać zmian w notatkach, dodawać notatki i udostępniać pojedyncze notatki przez e-mail.
 • Może wyświetlać: Zaproszone osoby mogą tylko przeglądać notatki.

Zmiana uprawnienia notatnika i zatrzymywanie udostępniania

Aby wyświetlić i zmienić uprawnienia udostępnionego notatnika (lub zatrzymać udostępnianie), znajdź notatnik na liście notatników i wykonaj następujące kroki:

 • Mac

  Kliknij nazwę notatnika prawym przyciskiem i wybierz Modyfikuj udostępnianie..., aby wyświetlić i zmienić uprawnienia.

 • Windows

  Kliknij nazwę notatnika prawym przyciskiem i wybierz Modyfikuj udostępnianie..., aby wyświetlić i zmienić uprawnienia.

 • iPhone, iPad i iPod Touch

  Dotknij przycisk opcji (trzy kropki), a następnie Ustawienia notatnika > Uprawnienia notatnika, aby wyświetlić i zmienić uprawnienia.

 • Android

  Dotknij przycisk opcji (trzy kropki) obok nazwy notatnika, następnie Modyfikuj udostępnianie, aby wyświetlić i zmienić uprawnienia.

 • Internet

  Kliknij przycisk informacje (litera i) w nagłówku notatnika, a następnie Modyfikuj udostępnianie, aby wyświetlić i zmienić uprawnienia.

Udostępnianie notatników prywatnych używając łączy (URL)

Dostępne na Mac i Windows

Notatnik można udostępnić (opublikować) za pomocą łącza (URL). Każda osoba posiadająca dostęp do tego łącza, będzie mogła wyświetlić notatnik. Od Ciebie zależy, czy łącze będzie dostępne dla wszystkich, czy tylko dla dostawców i klientów.

Aby opublikować notatnik prywatny za pomocą łącza, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz listę notatników (upewnij się, że wyświetlone są notatniki prywatne) i wybierz notatnik do opublikowania.
 2. Kliknij prawym przyciskiem notatnik prywatny i wybierz Opublikuj notatnik... (Mac) lub Modyfikuj udostępnianie, a następnie Opublikuj (Windows).

Udostępnianie notatników wszystkim użytkownikom konta Evernote Business

Notatnik biznesowy możesz udostępnić (opublikować) w całej firmie, aby wszyscy współpracownicy mieli do niego dostęp i mogli dodać go do swojej listy notatników. Jeśli chcesz opublikować na koncie firmowym notatnik prywatny, najpierw musisz go skonwertować na notatnik biznesowy.

Dowiedz się więcej

Udostępnij przydatne informacje, takie jak:

 • Listy numerów kontaktowych, partnerów biznesowych i klientów.
 • Projekty, które mogą zainteresować inne osoby w firmie
 • Materiały szkoleniowe i formularze

Aby opublikować notatnik biznesowy wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz listę notatników (upewnij się, że wyświetlone są notatniki biznesowe) i wybierz notatnik do opublikowania.
 2. Na komputerach osobistych, kliknij prawym przyciskiem notatnik biznesowy i wybierz Udostępnij notatnik > Dostępny dla wszystkich (Mac) lub kliknij notatnik biznesowy prawym przyciskiem i wybierz Modyfikuj udostępnianie notatnika... > Opublikuj (Windows). Na urządzeniach iPhone, iPad oraz iPod touch, dotknij przycisk opcji (trzy kropki), a następnie Ustawienia notatnika > Opublikuj w firmie. W systemie Android dotknij przycisk opcji (trzy kropki) tuż obok nazwy notatnika, a następnie Opublikuj.
 3. Dodaj opis do notatnika. Opis będzie widoczny dla wszystkich osób przeglądających notatniki na stronie głównej konta Business.
 4. Określ poziom dostępu do notatnika i kliknij Opublikuj, aby udostępnić.
  Możesz wybrać poziom dostępu dla całego zespołu—„może przeglądać”, „może edytować” lub „może przeglądać i zapraszać”. Możesz również użyć mieszanych uprawnień, aby określić poziom dostępu dla wybranych osób. Na przykład, umożliwić wszystkim przeglądanie notatnika dotyczącego zasobów ludzkich, ale zezwolić na edycję, tylko członkom zespołu HR.

Uwaga: Jeśli kiedykolwiek zechcesz przestać udostępniać notatnik, kliknij lub dotknij „X” obok nazwy konta firmowego Evernote w opcjach udostępniania.

Więcej wskazówek

Dodatkowe wskazówki, które pomogą w pełni wykorzystać funkcje udostępniania i prezentowania w Evernote:

 • Automatyczne wykrywanie udostępnionych notatek: Jeśli ktoś edytuje udostępnioną notatkę, zobaczysz zdjęcie profilowe tej osoby. Evernote zapobiega również jednoczesnej edycji tej samej notatki przez kilka osób. Dowiedz się więcej
 • Subskrybowanie powiadomień o zmianach w notatniku: Wszyscy, którym udostępniono notatnik, mogą zasubskrybować powiadomienia lub e-maile z alertami o zmianach dokonywanych w danym notatniku. Dowiedz się więcej

LANGUAGES_ALL LANGUAGES_EXCLUDE=vi,th,ms,ar,id

Słowa kluczowe:

 • współpracuj
 • współpraca
 • jak
 • dołącz
 • podłączony notatnik
 • udostępnij
 • udostępnij notatnik
 • udostępnianie notatnika
 • udostępniono
 • udostępniony notatnik
 • limity udostępnionych notatników
 • udostępnianie