Konfigurowanie funkcji jednokrotnego logowania (SSO) dla indywidualnego konta Evernote

Konfigurowanie funkcji jednokrotnego logowania (SSO) dla indywidualnego konta Evernote

Konfigurowanie funkcji jednokrotnego logowania (SSO) dla indywidualnego konta Evernote

Kiedy administrator firmowego konta Evernote włączy funkcję jednokrotnego logowania (SSO), konieczne będzie zalogowanie się do Evernote przy użyciu poświadczeń SSO w celu uzyskania dostępu do zawartości biznesowej.

Początkujący w Evernote?

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem Evernote, zanim będzie można dołączyć do konta firmowego, trzeba założyć nowe konto.

Twoje konto nie stanowi części firmowego konta Evernote?

Jeśli obecnie korzystasz z Evernote, ale Twoje konto nie zostało połączone z firmowym kontem Evernote, potrzebujesz zaproszenia od administratora konta firmy, aby ulepszyć swoje konto i dołączyć do konta firmowego.

Po kliknięciu łącza z zaproszeniem do dołączenia do firmowego konta Evernote zostanie wyświetlony monit o ukończenie procesu konfiguracji funkcji pojedynczego logowania. Kliknij przycisk Zaloguj po wyświetleniu monitu, aby rozpocząć ten proces konfiguracji.

Powiadomienie o logowaniu jednokrotnym (SSO)

Twoje konto stanowi już część firmowego konta Evernote?

Po dołączeniu do firmowego konta Evernote potrzebujesz następujących danych logowania jednokrotnego (SSO) dla procesu konfiguracji tej funkcji.

 • Login: Twoja nazwa LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), zwykle jest to nazwa firmowego konta e-mail.
 • Hasło: hasło służące do logowania się do sieci firmowej.

Aby uzyskać pomoc w zakresie konfiguracji funkcji jednokrotnego logowania, skontaktuj się z administratorem IT lub administratorem konta Evernote.

 

Evernote dla Maca

Zaloguj się do swojego konta Evernote i wprowadź kody weryfikacji dwuetapowej (jeśli skonfigurowano tę funkcję dla konta osobistego), a następnie wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Kontynuuj po wyświetleniu monitu o rozpoczęcie procesu konfiguracji funkcji jednokrotnego logowania (SSO).

  SSO login notification

 2. Zaloguj się do swojego dostawcy tożsamości SSO (np. Ping Identity, OneLogin lub Okta) przy użyciu swoich danych SSO.

  SSO login

 3. Jeśli to konieczne, wprowadź kody weryfikacji dwuetapowej (opcjonalny krok).

  Two-factor verification

 4. Zamknij końcową stronę powiadomienia, a następnie rozpocznij tworzenie i przeglądanie zawartości biznesowej.

  SSO success

 

Evernote dla pulpitu Windows

Zaloguj się do swojego konta Evernote i wprowadź kody weryfikacji dwuetapowej (jeśli są wymagane), a następnie wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Kontynuuj po wyświetleniu monitu o rozpoczęcie procesu konfiguracji funkcji jednokrotnego logowania (SSO).

  SSO login notification

 2. Zaloguj się do swojego dostawcy tożsamości SSO (np. Ping Identity, OneLogin lub Okta) przy użyciu swoich danych SSO.

  SSO login

 3. Wprowadź kody weryfikacji dwuetapowej (opcjonalnie).

  Two-factor verification

 4. Kliknij przycisk Zezwól aby uruchomić Evernote i rozpocząć tworzenie i przeglądanie zawartości biznesowej.

  SSO success

 

Evernote Web

Zaloguj się do swojego konta Evernote i wprowadź kody weryfikacji dwuetapowej (jeśli są wymagane), a następnie wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Kontynuuj po wyświetleniu monitu o rozpoczęcie procesu konfiguracji funkcji jednokrotnego logowania (SSO).

  SSO notification

 2. Zaloguj się do swojego dostawcy tożsamości SSO (np. Ping Identity, OneLogin lub Okta) przy użyciu swoich danych SSO.

  SSO login

 3. Jeśli to konieczne, wprowadź kody weryfikacji dwuetapowej (opcjonalny krok).

  Two-factor verification

 4. Rozpocznij tworzenie i przeglądanie zawartości biznesowej.

  SSO success

 

Evernote dla iPada, iPhone'a i iPoda Touch

Zaloguj się do swojego konta Evernote i wprowadź kody weryfikacji dwuetapowej (jeśli są wymagane), a następnie wykonaj następujące czynności:

 1. Dotknij przycisku Kontynuuj (iOS) po wyświetleniu monitu o rozpoczęcie procesu konfiguracji funkcji jednokrotnego logowania.

  SSO notification

 2. Zaloguj się do swojego dostawcy tożsamości SSO (np. Ping Identity, OneLogin lub Okta) przy użyciu swoich danych SSO.

  SSO login

 3. Jeśli to konieczne, wprowadź kody weryfikacji dwuetapowej (opcjonalny krok).

  Two-factor verification

 4. Na chwilę pojawi się końcowy ekran powiadomienia. Kiedy zostanie wyświetlony ekran główny Evernote, możesz rozpocząć tworzenie i przeglądanie zawartości biznesowej.

  SSO success

 

Evernote dla Androida

Zaloguj się do swojego konta Evernote (jeśli jeszcze tego nie zrobiono), a następnie wykonaj następujące czynności:

 1. Dotknij przycisku Kontynuuj po wyświetleniu monitu o rozpoczęcie procesu konfiguracji funkcji jednokrotnego logowania.

  SSO notification

 2. Zaloguj się do swojego dostawcy tożsamości SSO (np. Ping Identity, OneLogin lub Okta) przy użyciu swoich danych SSO.

  SSO login

 3. Wprowadź kody weryfikacji dwuetapowej (opcjonalnie).

  Two-step verification

 4. Jeśli nie chcesz logować się do funkcji jednokrotnego logowania po wyświetleniu monitu, przejdź do strony „Informacje o koncie” na urządzeniu i wybierz opcję „Zaloguj się do firmy”, aby zalogować się do funkcji jednokrotnego logowania.

  SSO login through account info

 

Najczęściej zadawane pytania

Czy logowanie się przy użyciu funkcji jednokrotnego logowania będzie wymagane w celu uzyskania dostępu do prywatnych notatek i notatników?

Nie. W dowolnym momencie możesz się zalogować i uzyskać dostęp do prywatnych notatek i notatników bez konieczności logowania się przy użyciu funkcji jednokrotnego logowania. Jest to wymagane tylko w celu uzyskania dostępu do notatek biznesowych.

Dlaczego nie mogą zapisywać notatek z aplikacji Skitch, Penultimate i innych w moich notatnikach biznesowych, gdy włączona jest funkcja jednokrotnego logowania?

Obecnie tylko Evernote obsługuje funkcję jednokrotnego logowania, a notatki można zapisywać i wyświetlać tylko w notatnikach biznesowych. Jeśli użyjesz aplikacji Skitch, Penultimate lub innej bez funkcji jednokrotnego logowania, zawartość będzie można zapisywać i wyświetlać tylko w prywatnych notatnikach.

Jak sprawdzić, czy funkcja jednokrotnego logowania została włączona?

Kiedy firma włączy funkcję jednokrotnego logowania dla firmowego konta Evernote, administrator tego konta Evernote powinien przesłać powiadomienie.

Jeśli nie otrzymano żadnych powiadomień, skontaktuj się z administratorem IT lub administratorem konta Evernote.

Czy muszę logować się do funkcji jednokrotnego logowania za każdym razem, gdy uruchamiam Evernote?

Nie. Kiedy dział IT skonfiguruje funkcję jednokrotnego logowania, użytkownik pozostanie zalogowany przez określoną liczbę dni.

Jak działa funkcja jednokrotnego logowania w połączeniu z weryfikacją dwuetapową?

Jeśli firma wymaga użycia funkcji jednokrotnego logowania, ciągle będzie możliwe użycie weryfikacji dwuetapowej w celu uzyskania dostępu do prywatnych notatek i notatników.

Jeśli firma włączy weryfikację dwuetapową dla notatek biznesowych, konieczne będzie wykonanie dodatkowego procesu weryfikacji dwuetapowej w celu uzyskania dostępu do notatek biznesowych.

LANGUAGES_ALL LANGUAGES_EXCLUDE=zh-cn-yxbj

Słowa kluczowe:

 • włączanie funkcji jednokrotnego logowania
 • konfigurowanie funkcji jednokrotnego logowania
 • konfigurowanie jednokrotnego logowania
 • jednokrotne logowanie
 • jednokrotne logowanie
 • sso
Odtwarzanie filmu %{current} z %{total}
Film %{current} z %{total}