Jak zalogować się do Evernote Business przy użyciu jednokrotnego logowania (SSO)

Jak zalogować się do Evernote Business przy użyciu jednokrotnego logowania (SSO)
< Wstecz / Dalej >

Jak zalogować się do Evernote Business przy użyciu jednokrotnego logowania (SSO)

Gdy administrator konta Evernote Business zezwoli na jednokrotne logowanie (SSO), konieczne będzie logowanie się do Evernote Business z użyciem SSO.

Zaloguj się z SSO

Do skonfigurowania SSO potrzebne są:

 • Login: Twoja nazwa LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), zwykle jest to nazwa firmowego konta e-mail.
 • Hasło: hasło służące do logowania się do sieci firmowej.

Aby uzyskać pomoc w zakresie konfiguracji funkcji jednokrotnego logowania, skontaktuj się z administratorem IT lub administratorem konta Evernote.

Aby się zalogować z SSO, zaloguj się do Evernote, a następnie wykonaj następujące kroki:

 • Mac

  1. Kliknij Kontynuuj, gdy zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie procesu konfiguracji usługi SSO.
  2. Zaloguj się do swojego dostawcy tożsamości SSO (np. Ping Identity, OneLogin lub Okta) przy użyciu swoich danych SSO.
  3. Jeśli wymagane, wprowadź kod weryfikacji dwuetapowej (krok opcjonalny).
  4. Zamknij końcową stronę powiadomienia, a następnie rozpocznij tworzenie i przeglądanie zawartości biznesowej.
 • Windows

  1. Kliknij Kontynuuj, gdy zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie procesu konfiguracji usługi SSO.
  2. Zaloguj się do swojego dostawcy tożsamości SSO (np. Ping Identity, OneLogin lub Okta) przy użyciu swoich danych SSO.
  3. Jeśli wymagane, wprowadź kod weryfikacji dwuetapowej (opcjonalnie).
  4. Kliknij przycisk Zezwól, aby uruchomić Evernote oraz rozpocząć tworzenie i przeglądanie treści biznesowych.
 • iPhone, iPad i iPod touch

  1. Dotknij Kontynuuj, gdy zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie procesu konfiguracji usługi SSO.
  2. Zaloguj się do swojego dostawcy tożsamości SSO (np. Ping Identity, OneLogin lub Okta) przy użyciu swoich danych SSO.
  3. Jeśli wymagane, wprowadź kod weryfikacji dwuetapowej (krok opcjonalny).
  4. Na chwilę pojawi się końcowy ekran powiadomienia. Kiedy zostanie wyświetlony ekran główny Evernote, możesz rozpocząć tworzenie i przeglądanie zawartości biznesowej.
 • Android

  1. Kliknij Kontynuuj, gdy zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie procesu konfiguracji usługi SSO.
  2. Zaloguj się do swojego dostawcy tożsamości SSO (np. Ping Identity, OneLogin lub Okta) przy użyciu swoich danych SSO.
  3. Jeśli wymagane, wprowadź kod weryfikacji dwuetapowej (krok opcjonalny).
  4. Jeśli nie chcesz logować się do funkcji jednokrotnego logowania po wyświetleniu monitu, przejdź do strony „Informacje o koncie” na urządzeniu i wybierz opcję „Zaloguj się do firmy”, aby zalogować się do funkcji jednokrotnego logowania.
 • Evernote Web

  1. Kliknij Kontynuuj, gdy zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie procesu konfiguracji usługi SSO.
  2. Zaloguj się do swojego dostawcy tożsamości SSO (np. Ping Identity, OneLogin lub Okta) przy użyciu swoich danych SSO.
  3. Jeśli wymagane, wprowadź kod weryfikacji dwuetapowej (krok opcjonalny).
  4. Zacznij tworzyć i przeglądać treści biznesowe.

Najczęściej zadawane pytania

Czy logowanie się przy użyciu funkcji jednokrotnego logowania będzie wymagane w celu uzyskania dostępu do prywatnych notatek i notatników?

Nie. W dowolnym momencie możesz się zalogować i uzyskać dostęp do prywatnych notatek i notatników bez konieczności logowania się przy użyciu funkcji jednokrotnego logowania. Jest to wymagane tylko w celu uzyskania dostępu do notatek biznesowych.

Dlaczego nie mogą zapisywać notatek z aplikacji Skitch, Penultimate i innych w moich notatnikach biznesowych, gdy włączona jest funkcja jednokrotnego logowania?

Obecnie tylko Evernote obsługuje funkcję jednokrotnego logowania, a notatki można zapisywać i wyświetlać tylko w notatnikach biznesowych. Jeśli użyjesz aplikacji Skitch, Penultimate lub innej bez funkcji jednokrotnego logowania, zawartość będzie można zapisywać i wyświetlać tylko w prywatnych notatnikach.

Jak sprawdzić, czy funkcja jednokrotnego logowania została włączona?

Kiedy firma włączy funkcję jednokrotnego logowania dla firmowego konta Evernote, administrator tego konta Evernote powinien przesłać powiadomienie.

Jeśli nie otrzymano żadnych powiadomień, skontaktuj się z administratorem IT lub administratorem konta Evernote.

Czy muszę logować się do funkcji jednokrotnego logowania za każdym razem, gdy uruchamiam Evernote?

Nie. Kiedy dział IT skonfiguruje funkcję jednokrotnego logowania, użytkownik pozostanie zalogowany przez określoną liczbę dni.

Jak działa funkcja jednokrotnego logowania w połączeniu z weryfikacją dwuetapową?

Jeśli firma wymaga użycia funkcji jednokrotnego logowania, ciągle będzie możliwe użycie weryfikacji dwuetapowej w celu uzyskania dostępu do prywatnych notatek i notatników.

Jeśli firma włączy weryfikację dwuetapową dla notatek biznesowych, konieczne będzie wykonanie dodatkowego procesu weryfikacji dwuetapowej w celu uzyskania dostępu do notatek biznesowych.

LANGUAGES_ALL LANGUAGES_EXCLUDE=zh-cn-yxbj

Słowa kluczowe:

 • włączanie funkcji jednokrotnego logowania
 • konfigurowanie funkcji jednokrotnego logowania
 • konfigurowanie jednokrotnego logowania
 • jednokrotne logowanie
 • jednokrotne logowanie
 • sso