Dodawanie notatek pisanych odręcznie na urządzeniach z Androidem

Dodawanie notatek pisanych odręcznie na urządzeniach z Androidem
< Wstecz / Dalej >

Dodawanie notatek pisanych odręcznie na urządzeniach z Androidem

Uwaga: Ten artykuł opisuje starszą wersję Evernote dla Androida. Aby zobaczyć jak działa rozpoznawanie pisma odręcznego w nowym Evernote dla Androida, zapoznaj się z artykułem pt. Tworzenie szkicu.

Użyj palca lub rysika (np. pióra Pixelbook Pen), aby dodać pismo odręczne bezpośrednio w Evernote dla Androida. Wstawiaj schematy i odręczny tekst obok zdjęć, nagrań audio i załączników. Evernote rozpoznaje tekst pisany odręcznie wewnątrz notatek, dzięki czemu można go później wyszukać.

Omówienie

 

Sposoby użycia pisma odręcznego:

 • Dodaj diagramy do notatek z zajęć i spotkań
 • Zanotuj pomysły na remont biura i mieszkania
 • Rysuj projekty interfejsu użytkownika ekranów aplikacji lub stron internetowych
 • Projektuj storyboardy dla filmów

Dodawanie pisma odręcznego do notatek

 1. W dowolnej notatce otwartej w trybie edycji dotknij przycisku pióra lub dotknij spinacza, a następnie wybierz opcję Pismo odręczne.
 2. Narzędzia do pisania odręcznego pojawią się w górnej części ekranu. Dotknij pióra, aby rozpocząć szkicowanie notatek za pomocą palca lub rysika.
 3. Dotknij znacznika wyboru, aby zapisać. Pismo odręczne jest zapisywane jako obrazy w formacie .PNG, które można adnotować, pobierać i edytować na innych urządzeniach z systemem iOS i Android. Raz opatrzone adnotacjami obrazy pisma odręcznego nie mogą być edytowane.

Poznaj narzędzia do pisania odręcznego

 • Android Add New tool iconDodaj pismo odręczne: Otwiera pustą przestrzeń, na której można dodać pismo odręczne do notatki.
 • Android Pen tool icon Pióro: Pisz lub rysuj w różnych kolorach i rozmiarach.
 • Android Eraser tool icon Gumka: Usuń niechciane pociągnięcia. Dotknij drugi raz i wybierz „Wyczyść wszystko”, aby wyczyścić całe płótno.
 • Android Selection tool icon Zaznaczenie: Zaznaczaj, wycinaj i przesuwaj fragmenty tekstu lub rysunku w inne miejsce w notatce.
 • Android Undo tool icon Cofnij: Cofnij ostatnio wykonaną akcję.
 • Android Redo tool icon Ponów: Przywraca ostatnią cofniętą akcję.
 • Android Back tool icon Powrót: Zapisuje pismo odręczne i wraca do widoku edycji notatek.

Więcej opcji

Zoptymalizowano dla Chromebooka

Evernote dla Androida jest zoptymalizowane do używania z rysikiem Pixelbook Pen na Google Pixelbook i innych urządzeniach typu Chromebook.

Edycja pisma odręcznego

Aby edytować istniejące pismo odręczne, wystarczy dotknąć strony w widoku edycji notatek. Pismo odręczne utworzone na urządzeniach przenośnych z Androidem (i nieopatrzone adnotacjami) może być edytowane na urządzeniach z systemem iOS, które obsługują szkicowanie. Dowiedz się więcej >>

Dodawanie treści powyżej lub poniżej obrazu pisma odręcznego

Dotknij powyżej lub poniżej odręcznej notatki, lub szkicu. Po pojawieniu się klawiatury przesuń kursor w żądane miejsce i dodaj więcej treści.

Dodawanie stron

W widoku edycji przewiń w dół i dotknij przycisku plus (+), aby dodać stronę do istniejącej.


Dodaj stronę z pismem odręcznym

Aby przewijać wiele stron pisma odręcznego, dotknij strzałek w górę i w dół lub po prostu użyj dwóch palców, aby przewinąć w górę i w dół.


Strzałki przewijania w górę/w dół

Usuwanie stron

Aby usunąć stronę, wróć do widoku edytora notatek, dotykając Powrót. Dotknij i przytrzymaj stronę, którą chcesz usunąć, a następnie w oknie wyskakującym wybierz Usuń.

LANGUAGES_PRODUCT