Dodaj pismo odręczne do notatek Evernote

Dodaj pismo odręczne do notatek Evernote
< Wstecz / Dalej >

Dodaj pismo odręczne do notatek Evernote

Uwaga: Dodawanie notatek odręcznych jest obecnie możliwe tylko na telefonach i tabletach z systemem Android.

 

Notatki z wykładów

Notatki ze spotkań

Od teraz, w jednej notatce Evernote możesz zapisywać pismo odręczne, tekst maszynowy, zdjęcia, klipy audio i załączniki. Dodaj pismo odręczne, gdy tylko zechcesz:

  • rysuj diagramy w notatkach z wykładów i spotkań
  • zanotuj pomysły na remont biura i mieszkania
  • naszkicuj wzór interfejsu programu
  • twórz konspekty i projekty oświetlenia dla produkcji wideo

Dodaj pismo odręczne

Aby dodać pismo odręczne, otwórz notatkę w widoku edycji i dotknij przycisk Dodaj pismo odręczne (ikona pióra i papieru). Widoczna w tle siatka to znak, że pracujesz w trybie edycji.

Uwaga: Jeśli przycisk Dodaj pismo odręczne  nie jest wyświetlany jako ostatnio użyte narzędzie, wystarczy, że dotkniesz przycisk  Dodaj załącznik (ikona spinacza) i wybierzesz Pismo odręczne z menu rozwijalnego.

Rysować i pisać możesz bezpośrednio na ekranie urządzenia przenośnego używając palca lub stylusa. Dotknij przycisku Powrót, aby zapisać notatkę i wrócić do edytora notatek. Pismo odręczne zapisywane jest jako załącznik w formacie .PNG. 

Edycja, przewijanie i dodawanie stron

Edycja pisma odręcznego: Aby edytować istniejące notatki odręczne, wystarczy dotknąć stronę będąc w widoku edycji.

 

Przewijanie w górę lub w dół: Dotknij strzałki w górę lub w dół lub użyj dwóch palców do przewijania.

 

Dodawanie stron: W Edytorze pisma odręcznego, przewiń w dół i dotknij przycisk ze znakiem plus(+), aby dodać stronę.

Opcje pisma odręcznego

Dodaj pismo odręczne: Tworzy puste płótno, na którym można zapisać notatki.

Pióro: Pisz lub rysuj używając pióra o wybranej grubości i kolorze.

Gumka: Usuń pociągnięcia pióra. Dotknij dwukrotnie, aby wyczyścić całe płótno.

Wytnij: Wybierz i wytnij lub przesuń obszary zawierające pismo i rysunki w dowolny obszar notatki.

Cofnij: Cofa ostatnie edycje (dodawanie, usuwanie i przesuwanie).

Ponów: Odwraca ostatnio cofniętą zmianę.

Powrót: Zapisuje pismo odręczne i wraca do edytora notatek.

Inne opcje

Dodaj tekst, obrazy i pliki powyżej lub poniżej: Dotknij powyżej lub poniżej strony zawierającej pismo odręczne. Po umieszczeniu kursora w pożądanym miejscu możesz zacząć pisać lub dołączyć obraz, czy plik.

Usuń strony: Aby usnąć stronę, wróć do edytora notatek poprzez dotknięcie przycisku Powrót . Dotknij i przytrzymaj stronę, którą chcesz usunąć i wybierz Usuń w wyświetlonym oknie.

LANGUAGES_ALL