Używanie trybu prezentacji do prezentowania notatek

Używanie trybu prezentacji do prezentowania notatek
< Wstecz / Dalej >

Używanie trybu prezentacji do prezentowania notatek

Tryb prezentacji do najlepszy sposób na przedstawienie swoich pomysłów w piękny i prosty sposób. Zbierz informacje w notatkach Evernote, a następnie za jednym kliknięciem rozpocznij prezentację. Tryb prezentacji jest użyteczny przy prezentowaniu notatek, niezależnie od tego czy widownią jest duża grupa osób i prezentacja odbywa się na dużym ekranie czy niewielki zespół, a do prezentacji używasz ekranu swojego laptopa.

Tryb prezentacji wymaga subskrypcji Premium, Personal, Professional lub Teams, ale wszyscy nowi użytkownicy otrzymują 30-dniową bezpłatną wersję próbną.

Uwaga: Dostępne tylko na komputerach Mac i z Windows. Ta funkcja nie jest dostępna w nowym Evernote dla komputerów Mac i nowym Evernote dla Windows.

Najszybszy sposób na prezentację

Aby uruchomić prezentację notatek, kliknij przycisk trybu prezentacji (ikona ekranu), w górnej części okna notatki, a następnie przewijaj zawartość.

Tryb prezentacji na komputerach

Działa we wszystkich notatkach

Tryb prezentacji działa ze wszystkimi notatkami i nie wymaga spędzania dodatkowego czasu na przygotowywaniem prezentacji.

Przycisk trybu prezentacji

Wystarczy jedno kliknięcie, a tryb prezentacji dostosuje zawartość notatki do rozmiaru ekranu, tak aby wszyscy odbiorcy mogli wyraźnie zobaczyć zawartość notatki, niezależnie czy jest nią tekst, obrazy, pliki PDF, czy inne dokumenty.

 

Użyj edytora układu do spersonalizowania prezentacji

Tryb prezentacji na komputerach

Domyślnie Evernote prezentuje notatki jako jeden długi slajd z możliwością przewijania. Jeśli chcesz to zmienić, możesz dodać znaki podziału, aby podzielić notatkę na kilka mniejszych slajdów. Możesz również wyświetlić notatkę w mniejszych sekcjach, jeden ekran na raz.

Dostęp do edytora układu prezentacji

Aby otworzyć edytor układu, w trybie prezentacji kliknij przycisk edytora układu (prostokąt podzielony w jednej trzeciej) w górnym, prawym rogu ekranu (Mac) lub kliknij szarą kartę w pobliżu prawego narożnika ekranu (Windows). Jeśli notatkę podzielono na kilka ekranów, w edytorze układu pojawią się miniatury każdego slajdu, umożliwiające podgląd przygotowanej prezentacji.

Tryb prezentacji na komputerach
 

Dzielenie notatek na kilka ekranów

Wyświetlanie notatek na kilku ekranach ma kilka zalet:

 • Zapewnia kontekst i porządek: Możesz zacząć od zaprezentowania ekranu tytułowego, a następnie przedstawić listę tematów lub agendę spotkania, dzięki czemu widzowie będą wiedzieli czego się spodziewać.
 • Utrzymaj skupienie: Prezentuj ograniczoną ilość treści na raz, dzięki temu widzowie pozostaną skupieni i zaangażowani.
 • Uprość nawigację: Gdy już zechcesz przejść do następnego etapu prezentacji, wciśnij spację (lub użyj strzałek na klawiaturze) i nie martw się o konieczność przewijania notatki w górę i w dół.

Ręcznie

Tryb prezentacji na komputerach

Dodawaj, usuwaj i przenoś niebieskie linie, aby określić, ile treści ma być widocznych na ekranie.

Aby dodać lub usunąć linie podziału, kliknij niebieski znak plus (+) lub niebieski znak minus (-) umieszczone obok miniatur notatki:

 • Niebieskie linie: Znak podziału, oznaczający, że treści pod nim będą wyświetlane na kolejnym ekranie.
 • Niebieskie kropki: Znaczniki po prawej stronie ekranu wskazują miejsca, w których można wstawić znak podziału. Po najechaniu na nie wskaźnikiem pojawiają się znaki plus i minus. Wybierz plus, aby wstawić znak podziału, albo minus, aby go usunąć.
 

Automatycznie

Automatyczne układy są aktualnie dostępne tylko w Evernote dla Mac

Zrzut ekranu opcji edytora układu

Dwa sposoby automatycznego dzielenia notatek na kilka ekranów w edytorze układu:

 • Automatyczny układ
 • Automatycznie konwertuj linie poziome w znaki podziału
 

Otwórz edytor układu, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

 • Automatyczny układ: Przesuń zasobnik miniatur w górę i kliknij Automatyczny układ. Ekran początkowy zostanie przygotowany automatycznie w oparciu o tytuł notatki, a znaki podziału pojawią się wokół wszystkich obrazów i tabel.
 • Automatycznie konwertuj linie poziome: Po dodaniu linii poziomych w notatce, otwórz edytor układ, przesuń zasobnik miniatur do góry i kliknij Konwertuj linie poziome.

Uwaga: Linie poziome można dodać nad i pod zawartością uznaną przez Evernote za jednostkę danych, np. zdania, akapity, listy wypunktowane i numerowane, obrazy, pliki PDF i dokumenty. Innymi słowy, używając linii poziomych nie można podzielić zdania lub listy.

Poruszanie się po prezentacjach wieloekranowych

Do nawigacji po prezentacji użyj następujących kombinacji klawiszy:

 • Strzałki w górę i w dół: Przewijanie zawartości notatki
 • Spacja: Przejście do następnej sekcji notatki
 • Shift + [Spacja]: Powrót do poprzedniej sekcji notatki

Przechodzenie między kolejną i poprzednią notatką w tym samym notatniku (Mac):

 • Następna notatka: Użyj Cmd + strzałka w prawo
 • Poprzednia notatka: Użyj Cmd + strzałka w lewo

Użyj narzędzi widocznych na ekranie do urozmaicenia swojej prezentacji

Narzędzia prezentacji

Wyróżnij zawartość wskaźnikiem laserowym

W trybie prezentacji wskaźnik myszy przyjmuje rolę wskaźnika laserowego. Wskaźnik zostawia jasny ślad, dzięki czemu łatwo jest skupić uwagę na wybranym fragmencie notatki. Kliknij przycisk wskaźnika laserowego, czyli okrąg z aktualnie wybranym kolorem (Mac) lub strzałkę (Windows) i wybierz kolor inny kolor.

Uwaga: Możesz również wcisnąć Ctrl + P, aby zmienić kolor wskaźnika.

Wybierz preferowany tryb wyświetlania

Przełączaj się między trybem dziennym i nocnym (klikając przycisk przełącznika przedstawiający ikonę słońca i księżyca), aby zmienić wygląd prezentacji:

 • Tryb dzienny (białe tło, ciemny tekst): Kliknij ikonę słońca, aby wyświetlić prezentacje jako czarny tekst na jasnym tle (domyślne ustawienie) w trybie dziennym
 • Tryb nocny (ciemne tło, jasny tekst): Kliknij ikonę księżyca, aby wyświetlić prezentację jako jasny tekst na ciemnym tle w trybie nocnym

Zwiększ lub zmniejsz rozmiar wyświetlanych czcionek (Mac)

Evernote udostępnia trzy wstępnie zdefiniowane rozmiary czcionek w trybie prezentacji. Czcionki są skalowane do rozmiaru projektora. Aby zwiększyć rozmiar czcionki, kliknij jeden z wstępnie zdefiniowanych rozmiarów na pasku narzędzi (lub wciśnij Cmd + znak plus (+) lub Cmd + znak minus (-))

Porady

Zrzut ekranu przedstawiający podgląd dołączonego lub podlinkowanego pliku

Otwieraj załączone pliki i podłączone media w trakcie prezentacji

 • Otwieraj podgląd dołączonych plików PDF: Kliknij plik PDF w trakcie prezentacji, aby otworzyć pełnoekranowe okno podglądu w zainstalowanej przeglądarce plików PDF.
 • Podejrzyj dowolny oraz, łącze, dokument pakietu Office: W czasie prezentacji kliknij obraz, aby otworzyć pełnoekranowy podgląd. Używając strzałek, możesz przełączać się między załącznikami. Tryb prezentacji można uruchomić po prostu klikając dwukrotnie obraz w notatce (Mac).
 • Przybliż obraz: Na komputerze Mac kliknij dwukrotnie obraz w trakcie prezentacji, aby wyświetlić go w większym rozmiarze. Ta funkcja jeszcze szczególnie użyteczna, gdy obrazy dodano do tabeli i konieczne jest ich wyświetlenie w pełnej formie. Aktualnie przybliżanie obrazów dostępne jest tylko w Evernote dla Mac. Na komputerach z systemem Windows, kliknij obraz w trakcie prezentacji, a następnie wybierz jedną z opcji wyświetlaną po najechaniu na lewy, górny obszar ekranu (wyświetl obraz w skali 1:1, zmieść na ekranie, przybliż, oddal).

Twórz spisy treści, aby zaprezentować kilka notatek

Kliknięcie łącza do notatki w trakcie prezentacji, spowoduje otwarcie docelowej notatki w trybie prezentacji. Naciśnij Cmd + [ (Mac), aby powrócić do poprzedniej notatki. W ten sposób można łatwo przechodzić między notatkami w trybie prezentacji.

Więcej o tworzeniu notatki ze spisem treści

Udostępnij prezentację jako plik PDF (Mac)

Aby wyeksportować notatkę do pliku PDF, kliknij prawym przyciskiem w trybie prezentacji, a następnie wybierz Eksportuj prezentację jako plik PDF.

Uruchamianie prezentacji na drugim monitorze

Tryb prezentacji na komputerach

Może się zdarzyć, że notatki trzeba będzie zaprezentować większej grupie osób, a wtedy konieczne może być skorzystanie z drugiego monitora lub projektora.

Skonfiguruj drugi monitor w Preferencjach systemowych (Mac) lub w Panelu sterowania (Windows). W Evernote dla Mac można edytować notatkę na ekranie laptopa i jednocześnie prezentować ją na dużym ekranie. Aby skorzystać z z tej funkcji, wyłącz odbicie lustrzane przed rozpoczęciem prezentacji. Kliknij „Zmień ekran” (Ctrl + S) w trybie prezentacji, aby wybrać ekran, na którym będą wyświetlane notatki.

LANGUAGES_PRODUCT

Słowa kluczowe:

 • zaprezentuj
 • prezentacja
 • tryb prezentacji
 • drugi monitor
 • drugi ekran
 • pokaz slajdów