Sposób organizacji notatników w stosty

Sposób organizacji notatników w stosty
< Wstecz / Dalej >

Sposób organizacji notatników w stosty

Stosy notatników są dostępne w Evernote Web, Mac, Windows, Android, iPhone, iPad i iPod touch.

Stosy to sposób na widoczne pogrupowanie notatników. Są one zwykle używane do grupowania notatników na podobny temat. Stosy notatników mogą zawierać zarówno notatniki prywatne jak i biznesowe, ale są widoczne tylko dla Ciebie.

Czy stos notatników można udostępnić?

Nie. Dane używane do zorganizowania notatników w stosy są unikalne dla Twojego konta Evernote, więc nie ma możliwości ich udostępnienia. Poszczególne notatki tworzące stos mogą być nadal udostępniane, ale stos jako struktura organizacyjna istnieje tylko na danym koncie Evernote.

Jak utworzyć stos?

 • Mac

  1. W lewym panelu wybierz Notatniki, aby otworzyć widok listy notatników po prawej stronie.
  2. W widoku listy notatników przeciągnij notatnik i upuść na innym notatniku. Zostanie utworzony nowy stos notatników zawierający oba notatniki.
  3. Kliknij prawym przyciskiem nowo utworzony stos, wybierz Zmień nazwę, aby nazwać stos.
  4. Przeciągnij inne notatniki, które chcesz dodać do stosu.

  Aby rozwiązać stos notatników, kliknij stos prawym przyciskiem, a następnie wybierz polecenie Rozwiąż stos....

 • Windows

  1. Kliknij małą strzałkę obok Notatników w lewym panelu, aby rozwinąć listę notatników.
  2. Przeciągnij notatnik na inny notatnik. Zostanie utworzony nowy stos zawierający oba notatniki.
  3. Kliknij prawym przyciskiem nowo utworzony stos, wybierz Zmień nazwę, aby nazwać stos.
  4. Przeciągnij inne notatniki, które chcesz dodać do stosu.

  Aby rozwiązać stos notatników, kliknij prawym przyciskiem stos notatników, a następnie wybierz Usuń.... Notatki i notatniki zawarte w stosie nie zostaną usunięte.

 • iPhone, iPad i iPod touch

  1. Po otwarciu notatnika, dotknij menu opcji (trzy kropki), a następnie wybierz Ustawienia notatnika.
  2. Dotknij Stos. Możesz teraz wprowadzić nazwę nowego stosu lub wybrać istniejący.

  Aby rozwiązać stos notatników, dotknij menu opcji (trzy kropki) po otwarciu notatnika, a następnie Ustawienia notatnika i Usuń ze stosu.

 • Android

  1. W widoku listy notatników, dotknij i przytrzymaj notatnik, który chcesz dodać do stosu.
  2. Wybierz Przenieś do stosu lub Przenieś do nowego stosu.

  Aby rozwiązać stos, dotknij menu opcji (trzy kropki) obok nazwy notatnika, a następnie dotknij Usuń ze stosu.

 • Evernote Web

  1. Kliknij przycisk notatników na panelu bocznym, aby otworzyć listę notatników.
  2. Kliknij przeciągnij notatnik na inny notatnik. Na pasku w kolorze zielonym pojawi się opcja „Utwór stos”.
  3. Podaj nazwę dla nowego stosu i kliknij Utwórz stos.
  4. Przeciągnij i upuść notatniki, które chcesz dodać do nowego stosu. Na zielonym pasku zobaczysz opcję „Dodaj do stosu”.

  Aby usunąć notantiki ze stosu, kliknij i przeciągnij notatnik poza stos, aż zobaczysz polecenie „Usuń ze stosu”.

  Uwaga: Stosy są obecnie dostępne tylko w starszej wersji Evernote Web. Jeśli chcesz utworzyć stosy, możesz przejść do poprzedniej wersji Evernote Web, klikając swoje imię w lewym górnym rogu, a następnie klikając Przełącz na starszą wersję Evernote.

LANGUAGES_ALL LANGUAGES_EXCLUDE=vi, th, ms, ar, id

Słowa kluczowe:

 • jak uporządkować notatniki
 • stosy notatników
 • porządkowanie notatników
 • stos
 • stosy