Jak zarejestrować się w Evernote Business

Jak zarejestrować się w Evernote Business
< Wstecz / Dalej >

Jak zarejestrować się w Evernote Business

Evernote Business dostarcza moc Evernote Premium połączoną z narzędziami administracyjnymi i do pracy zespołowej, dzięki którym osiągniesz więcej. W Evernote Business można:

 • Wspólna przestrzeń robocza do pracy zespołowej
 • Szybkie dodawanie użytkowników i SSO
 • Centralne zarządzanie użytkownikami
 • Zwiększone bezpieczeństwo dzięki użyciu TLS/SSL
 • ...i więcej

Dowiedz się więcej o Evernote Business

Załóż nowe konto Evernote Business

Zakładając konto Evernote Business staniesz się jego administratorem. Po zaproszeniu członków zespołu możesz wyznaczyć kogoś innego na administratora konta lub wyznaczyć wielu administratorów. Administrator konta ma dostęp do panelu administracyjnego, w którym może wyświetlić ustawienia konta, zarządzać treściami zapisanymi na koncie i zapraszać członków zespołu. Dowiedz się więcej >>

Aby rozpocząć:

 1. Wejdź na stronę Evernote Business i kliknij Rozpocznij.
 2. Uzupełnij formularz, podaj swoje imię i nazwisko, nazwę firmy, służbowy adres e-mail i hasło.

Jeśli masz już konto w Evernote i chcesz używać adresu e-mail powiązanego z tym kontem na nowym koncie Evernote Business, zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się i wybranie nowego prywatnego adresu e-mail dla istniejącego konta. To pozwoli na użycie istniejącego konta Evernote na nowym koncie.

Opcje płatności

Administratorzy Evernote Business mogą wybrać spośród trzech form płatności za konto Evernote Business:

 • Co miesiąc, kartą kredytową

  Po założeniu konta, z karty zostanie pobrana opłat za każde miejsce. Płatność będzie pobierana automatycznie za miesiąc z góry, zawsze gdy dołączy nowy użytkownik. Każdego miesiąca z karty zostanie pobrana łączna kwota za wszystkie utworzone miejsca.

 • Płatność roczna kartą

  Po założeniu konta, z karty zostanie pobrana opłata za każde miejsce. Płatność będzie pobierana proporcjonalnie, za rok z góry, zawsze, gdy dołącza nowy użytkownik. Co roku z karty zostanie pobrana łączna kwota za wszystkie utworzone miejsca.

 • Płatność roczna na podstawie faktury

  Dostępne tylko w niektórych krajach dla kont Evernote Business z przynajmniej 5 miejscami. Płacąc na podstawie faktury, miejsca są wstępnie kupowane w cyklu rocznym. Faktura zostanie wysłana e-mailem i można opłacić ją przelewem lub czekiem. Termin płatności przypada na datę otrzymania faktury.

Uwaga: Subskrypcję Evernote Business można kupić tylko na stronie Evernote.com, jest niedostępna przez iTunes i Google Play.

Formy płatności

Oferujemy dwie różne opcje opłacania subskrypcji: karta płatnicza lub faktura. Poniższa tabela pomoże określić, która z form płatności sprawdzi się najlepiej w przypadku Twojego zespołu.

Karta kredytowa Faktura

Kiedy nastąpi obciążenie? Jak często następują rozliczenia?

Możesz wybrać roczny lub miesięczny cykl rozliczeniowy. Karta będzie obciążana na początku cyklu rozliczeniowego opłatą za sumę miejsc na koncie Evernote Business.

Wnioskujesz o fakturę na wskazaną liczbę miejsc. Termin płatności przypada na dzień otrzymania faktury i można ją opłacić czekiem lub przelewem.

Aby zapewnić sprawną obsługę wysyłanej przez nas faktury, prosimy o podanie adresu e-mail osoby, która zajmuje się rozliczeniami i finansami w firmie.

Czy są jakieś ograniczenia?

Na koncie Evernote Business muszą być przynajmniej 2 miejsca

Na Twoim koncie Evernote Business musi być przynajmniej 5 miejsc, aby móc skorzystać z fakturowania.

Fakturowanie jest dostępne tylko w następujących krajach: Australia, Austria, Belgia, Kanada, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Hong Kong, Islandia, Irlandia, Japonia, Liechtenstein, Luksemburg, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Singapur, Szwecja, Szwajcaria, Tajwan, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

Czy konta Evernote Business mogę zacząć używać od razu?

Po skonfigurowaniu konta Evernote Business, z karty zostanie pobrana opłata za żądaną liczbę miejsc. Od razu możesz korzystać z konta.

W większości przypadku z konta Evernote Business można zacząć korzystać od razu. W niektórych sytuacjach jednak konieczne może być zweryfikowanie pewnych informacji, aby aktywować konto automatycznie.

Czy zostanie pobrana opłata, jeśli dodam użytkowników do Evernote Business? Co się stanie, jeśli dodam użytkownika w trakcie okresu rozliczeniowego?

Jeśli wybrany miesięczny cykl rozliczeniowy, z karty zostanie pobrana opłata za cały miesiąc z góry, w dniu, w którym użytkownik dołączy do konta Evernote Business, niezależnie od tego, czy ten dzień jest zbieżny z pierwszym dniem okresu rozliczeniowego.

Jeśli wybrano roczny cyk rozliczeniowy, to zostanie pobrana proporcjonalna opłata od początku miesiąca, w którym użytkownik dołączył do konta i do końca okresu rozliczeniowego. Na przykład, jeśli użytkownik dołączy, gdy do końca okresu rozliczeniowego pozostało dziewięć i pół miesiąca, to opłata zostanie pobrana za dziesięć miesięcy.

Termin płatności za użytkowników jest zbieżny z terminem płatności za całe konto. Jeśli zwiększysz liczbę miejsc w trakcie roku, to następnego miesiąca zostanie pobrana opłata proporcjonalna.

W ramach dostępnych miejsc użytkowników można dodawać bez ponoszenia dodatkowych opłat.

W celu zwiększenia liczby miejsc należy wysłać wniosek do Evernote ze strony „Podsumowanie konta” w panelu administracyjnym. Pracownik Evernote zwiększy liczbę miejsc i wyśle nową fakturę za dodatkowe miejsca, zazwyczaj w ciągu jednego dnia roboczego.

Termin płatności za użytkowników jest zbieżny z terminem płatności za całe konto. Jeśli zwiększysz liczbę miejsc w trakcie roku, to następnego miesiąca zostanie pobrana opłata proporcjonalna. Na przykład, jeśli dodasz użytkownika, gdy do końca okresu rozliczeniowego pozostało jeszcze dziewięć i pół miesiąca, opłata zostanie pobrana za dziesięć miesięcy.

Co się stanie, jeśli użytkownik opuści moje konto Evernote Business?

Następnym razem, gdy subskrypcja zostanie odnowiona, opłata za tego użytkownika nie zostanie pobrana.

Na Twoim koncie będzie dostępne jedno miejsce. Możesz zaprosić kogoś do zajęcia tego miejsca. Za niewykorzystane miejsca pieniądze nie są zwracane.

W celach rozliczeniowych, co jest rozumiane jako „użytkownik”?

Każdy, kto dołączy do Twojego konta firmowego rozumiany jest jako użytkownik i za takowego zostanie pobrana opłata.

Opłata nie jest pobierana za przeterminowane zaproszenia.

Każdy, kto dołączy do Twojego konta firmowego, będzie odliczany od dostępnej liczby miejsc.

Oczekujące zaproszenia do Evernote Business również pomniejszają liczbę dostępnych miejsc, ponieważ każde zaproszenie rezerwuje jedno miejsce.

Kiedy nastąpi odnowienie subskrypcji?

Dzień, w którym założono konto Evernote Business automatycznie staje się pierwszym dniem okresu rozliczeniowego. Na przykład, jeśli konto zostało założone 10 września i wybrano rozliczenie w cyklu miesięcznym za pomocą karty, to opłata z karty będzie pobierana dziesiątego dnia każdego następnego miesiąca.

Dzień, w którym założono konto Evernote Business automatycznie staje się pierwszym dniem okresu rozliczeniowego. Na przykład, jeśli konto zostało założone 10 września i wybrano rozliczenie w cyklu miesięcznym w oparciu o fakturę, to termin płatności następnej faktury będzie przypadał na dziesiątego września każdego następnego roku.

LANGUAGES_ALL

Słowa kluczowe:

 • dołącz do business
 • zakładanie konta business
 • dołącz do zespołu
 • przekształć na biznes
 • konwersja na evernote business
 • zakładanie konta business
 • nowe konto evernote business
 • ulepsz do business
 • ulepszenie do evernote business
 • ulepsz