Jak wyświetlić poprzednie wersje notatki

Jak wyświetlić poprzednie wersje notatki
< Wstecz / Dalej >

Jak wyświetlić poprzednie wersje notatki

Historia notatki umożliwia wyświetlenie wcześniejszej wersji notatki. Funkcja ta wykonuje migawkę całej notatki kilka razy dziennie i umożliwia powrót do wcześniej zapisanej wersji.

Aby uzyskać dostęp do historii notatki na komputerze Mac, w systemie Windows lub w Evernote Web, wybierz przycisk informacji („i”) u góry edytora notatek, a następnie wybierz Wyświetl historię. Zostanie wyświetlona lista wszystkich zapisanych wersji notatki.

Aby przywrócić poprzednio zapisaną wersję notatki, kliknij Importuj obok tytułu notatki.

Historia notatek jest dostępna tylko dla użytkowników Evernote Premium i Business.

LANGUAGES_ALL

Słowa kluczowe:

  • historia
  • historia notatki
  • poprzednie notatki
  • wersja
  • historia wersji
  • brakująca treść
  • historia edycji
  • utrata danych
  • dziennik zmian
  • historia zmian