Łączenie konta Evernote z kontem Gmail

Łączenie konta Evernote z kontem Gmail
< Wstecz / Dalej >

Łączenie konta Evernote z kontem Gmail

Evernote Web umożliwia integrację z kontaktami Gmaila, ułatwiając dzięki temu udostępnianie notatek i notatników.

Aby skonfigurować Evernote to współpracy z kontem Gmail, wykonaj następujące kroki:

  1. Zaloguj się na swoje konto Evernote tutaj.
  2. Kliknij łącze "Ustawienia" w górnej części strony.
  3. Wybierz "Połączone usługi" z panelu po lewej stronie.
  4. Kliknij przycisk "Połącz" obok loga Google.
  5. Po otwarciu strony logowania do konta Google, wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło Google.
  6. Po pomyślnym uwierzytelnieniu, zostanie wyświetlona lista uprawnień potrzebnych Evernote (w szczególności "Zarządzenia kontaktami").
  7. Po kliknięciu na przycisk "Allow Access (Pozwól na dostęp)" nastąpi przeniesienie z powrotem do ekranu ustawień Evernote i przycisk "Połącz" zostanie zastąpiony słowem "Połączono".

Po zakończeniu tego procesu, Evernote Web będzie mieć dostęp do kontaktów z Gmaila. To oznacza, że, aby udostępnić notatkę lub notatnik, czy zaprosić znajomego do założenia konta na Evernote, wystarczy zacząć wpisywać adres, a Evernote automatycznie go uzupełni w oparciu o wpis na liście kontaktów Gmail.