Wycinaj treści z internetu na urządzeniu przenośnym

Wycinaj treści z internetu na urządzeniu przenośnym
< Wstecz / Dalej >

Wycinaj treści z internetu na urządzeniu przenośnym

Korzystając z rozszerzeń wbudowanych w aplikację mobilną Evernote, możesz łatwo zapisywać strony internetowe i inne obsługiwane treści w Evernote. W dowolnej przeglądarce obsługującej opcje udostępniania po prostu otwórz ekran udostępniania i wybierz Evernote jako miejsce docelowe.

Skonfiguruj Evernote jako aplikację do udostępniania

Może być konieczne skonfigurowanie Evernote jako aplikacji, do której można udostępniać. Aby to zrobić, wykonaj poniższe czynności dla swojego systemu operacyjnego.

 • iPhone, iPad i iPod touch

  1. Dotknij ikonę udostępniania w systemie iOS, a następnie Więcej, aby edytować opcje.
  2. Dotknij przełącznika obok pozycji Evernote, aby dodać aplikację jako rozszerzenie wyszukiwania. Evernote pojawi się na liście aplikacji, do których można udostępniać.
  3. Dotknij i przeciągnij Evernote, jeśli chcesz przesunąć aplikację na początek listy.
 • Android

  Sharing to Evernote is automatically enabled when you install the Evernote app.

Wycinanie i zapisywanie stron w Evernote

Aby wyciąć i zapisać strony internetowe w Evernote, wykonaj poniższe czynności dla swojego systemu operacyjnego. Należy pamiętać, że po wycięciu strony, formatowanie i układ strony mogą wyglądać inaczej niż w przeglądarce internetowej.

 • iPhone, iPad i iPod touch

  1. Otwórz stronę internetową i dotknij przycisku udostępniania (pole ze strzałką w górę).
  2. W arkuszu udostępniania wybierz Evernote jako miejsce docelowe.
  3. W wyskakującym okienku udostępniania wybierz, jeśli chcesz, notatnik i znaczniki. W przeciwnym razie zostanie wybrany domyślny notatnik.
  4. Dotknij Zapisz.
 • Android

  1. Otwórz stronę internetową i dotknij przycisku menu przeglądarki.
  2. Wybierz Udostępnij, a następnie jako miejsce docelowe Evernote (Dodaj do Evernote)
  3. Poczekaj, aż pojawi się zielony ptaszek, oznaczający, że zapisywanie zostało ukończone.

  Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji, takich jak wybór konkretnego notatnika, czy znacznika, dotknij ikony Evernote u dołu strony. Aby wyciąć całą zawartość strony, pozostaw zaznaczoną opcję Wytnij cały artykuł. W przeciwnym razie w Evernote zostanie zapisane tylko łącze do strony.

Kopiowanie i wklejanie treści do Evernote

Jeśli aplikacja lub witryna nie obsługuje rozszerzenia udostępniania, możesz spróbować skopiować i wkleić do Evernote.

 1. Otwórz stronę internetową w przeglądarce mobilnej.
 2. Naciśnij i przytrzymaj w obszarze treści, aby wyświetlić opcje zaznaczania tekstu.
 3. Przeciągnij zaznaczenie w górę lub w dół, aby zaznaczyć część strony, którą chcesz skopiować.
 4. Puść i wybierz Kopiuj.
 5. Przejdź do Evernote i utwórz notatkę.
 6. Dotknij i przytrzymaj w obszarze edytora tekstu i wybierz Wklej.
 7. Wszystkie wybrane wcześniej treści zostaną wklejone do notatki.

LANGUAGES_PRODUCT

Słowa kluczowe:

 • wycinek
 • wycinanie stron internetowych
 • nożyczki
 • wycinanie
 • zapisywanie stron internetowych
 • wysyłanie do evernote
 • nożyczki sieciowe
 • nożyczki sieciowe