Odzyskiwanie notatek po awarii dysku twardego

Odzyskiwanie notatek po awarii dysku twardego
< Wstecz / Dalej >

Odzyskiwanie notatek po awarii dysku twardego

Wszystkie notatki przechowywane w notatnikach synchronizowanych (które są domyślnym typem notatników) są kopiowane na serwer. Jeśli nastąpi awaria sprzętu, wszystkie zsynchronizowane notatki będą dostępne kiedy zalogujesz się do Evernote (zarówno w internecie jak i na komputerze). Jeżeli zalogujesz się na innym komputerze używając aplikacji klienckiej Evernote to wszystkie notatki i notatniki zostaną pobrane na ten komputer.

Notatki przechowywane w notatnikach lokalnych nie są synchronizowane z Evernote w internecie, w związku z czym nie jest tworzona ich kopia zapasowa. Aby utworzyć kopie zapasowe swoich notatek zapisanych lokalnie wykonaj następujące kroki:

  1. Wybierz jedną lub więcej notatek
  2. Wybierz "Eksportuj notatki do archiwum" z menu "Plik"
  3. Wybierz folder do którego mają zostać wyeksportowane notatki. Jeśli kiedykolwiek planujesz zaimportować te notatki, upewnij się, że zapisujesz je jako Archiwum XML Evernote (.enex), a nie w pliku HTML.

(Możesz wyeksportować cały notatnik, kliknij jego nazwę prawym przyciskiem i wybierz "Eksportuj...")

Kiedy archiwum zostało zapisane, możesz zaimportować je w dowolnej chwili wybierając "Importuj notatki z archiwum" w menu "Plik" i wybierając właśnie utworzone archiwum.