Nawiązywanie połączenia z Evernote przez firewall lub serwer proxy

Nawiązywanie połączenia z Evernote przez firewall lub serwer proxy
< Wstecz / Dalej >

Nawiązywanie połączenia z Evernote przez firewall lub serwer proxy

Przed kontynuacją, upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji klienta Evernote, sprawdzając aktualizacje z poziomu menu programu.

Kiedy Evernote łączy się z internetem w celu dokonania synchronizacji, wykorzystuje domyślne ustawienia przeglądarki internetowej. Najprostszy sposób, aby sprawdzić czy konfiguracja jest prawidłowa, jest wyświetlenie następujących dwóch stron korzystając z Safari w systemie Mac OS X lub Internet Explorer w Windows:

Evernote do komunikacji wykorzystuje porty TCP o numerach 80 i 443, więc obydwa z nich muszą być dostępne. Jeśli obydwie wspomniane wcześniej strony nie są dostępne, najprawdopodobniej klient Evernote nie będzie mógł pomyślnie ukończyć synchronizacji.

Jeśli nie możesz dokonać synchronizacji w biurze, prawdopodobnie polityka bezpieczeństwa informatycznego w firmie dla której pracujesz nie zezwala na dostęp do usług takich jak Evernote. Jeśli nie masz pewności, skontaktuj się z departamentem IT.

Jeśli wszystko inne zawiedzie (jesteś w stanie uzyskać dostęp do powyższych adresów URL i nie próbujesz uzyskać dostępu do Evernote z poziomu sieci firmowej), musisz wysłać zgłoszenie. Zanim to zrobisz, powinieneś zapisać kopię dziennika aktywności Evernote, która będzie pomoże naszym pracownikom w diagnozowaniu problemu. Aby skopiować plik, kliknij przycisk Pomoc > Dziennik aktywności i wybierz polecenie Zapisz jako. Dołącz zapisany plik do zgłoszenia, podczas jego składania.