Cofanie dostępu do udostępnionej notatki

Cofanie dostępu do udostępnionej notatki
< Wstecz / Dalej >

Cofanie dostępu do udostępnionej notatki

Jeśli zdecydujesz się przestać udostępniać notatkę lub publiczne łącze (URL) do notatki, po prostu otwórz notatkę, a następnie wykonaj następujące kroki:

 • Mac

  Nowe Evernote dla komputerów Mac

  1. Wybierz udostępnioną notatkę.
  2. Kliknij zielony przycisk Udostępnij.
  3. Kliknij Zatrzymaj udostępnianie wszystkim, aby zatrzymać udostępnianie wszystkim.
  4. Lub kliknij strzałkę obok pozycji Kto ma dostęp i zmień uprawnienia, lub usuń dostęp poszczególnym użytkownikom.


  Starsza wersja Evernote dla komputerów Mac:

  1. Aby wyłączyć łącze, z paska menu wybierz Notatka > Więcej opcji udostępniania > Zatrzymaj udostępnianie łącza publicznego.
  2. Lub z paska menu wybierz Notatka > Więcej opcji udostępniania > Zarządzaj uprawnieniami do notatki..., a następnie kliknij X obok nazwisk osób, którym chcesz przestać udostępniać notatkę.
 • Windows

  Nowe Evernote dla Windows

  1. Wybierz udostępnioną notatkę.
  2. Kliknij zielony przycisk Udostępnij.
  3. Kliknij Zatrzymaj udostępnianie wszystkim, aby zatrzymać udostępnianie wszystkim.
  4. Lub kliknij strzałkę obok pozycji Kto ma dostęp i zmień uprawnienia, lub usuń dostęp poszczególnym użytkownikom.


  Starsza wersja Evernote dla Windows

  1. Aby wyłączyć łącze, z paska menu wybierz Notatka > Udostępnij > Udostępnij notatkę..., następnie kliknij „Wyłącz”, w sekcji „Łącze do udostępniania”.
  2. Lub z paska menu wybierz Notatka > Udostępnij > Udostępnij notatkę..., następnie kliknij małą strzałę w dół obok nazwiska lub nazwisk osób, którym chcesz przestać udostępniać notatkę i wybierz Usuń dostęp....
 • iPhone, iPad i iPod touch

  Nowe Evernote dla iOS

  1. Dotknij przycisku Udostępnij (sylwetka ze znakiem plus).
  2. Aby wyłączyć łącze, dotknij przełącznika obok pozycji Łącze do udostępniania. Tutaj można również zmienić uprawnienia dla każdej osoby.

  Starsza wersja Evernote dla iOS

  1. Dotknij przycisku udostępniania (pole ze strzałką w górę), a następnie dotknij Zatrzymaj udostępnianie.
  2. Dotknij przycisku informacji (litera „i”), dotknij Uprawnienia do notatek, a następnie dotknij Całkowicie zatrzymaj udostępnianie. W tym miejscu można także zmienić uprawnienia dla każdej osoby.
 • Android

  Nowe Evernote dla Androida

  1. Dotknij przycisku Udostępnij (sylwetka ze znakiem plus).
  2. Aby wyłączyć łącze, dotknij przełącznika obok pozycji Łącze do udostępniania. Tutaj można również zmienić uprawnienia dla każdej osoby.

  Starsza wersja Evernote dla Androida

  1. Dotknij przycisku opcji (trzy kropki), a następnie dotknij  Więcej opcji udostępniania > Wyłącz łącze.
  2. Dotknij przycisku opcji (trzy kropki), wybierz Uprawnienia do notatki, dotknij nazwiska osoby, której udostępniasz i dostosuj uprawnienia.
 • Evernote Web

  Nowe Evernote Web

  1. Wybierz udostępnioną notatkę.
  2. Kliknij zielony przycisk Udostępnij.
  3. Kliknij Zatrzymaj udostępnianie wszystkim, aby zatrzymać udostępnianie wszystkim.
  4. Lub kliknij strzałkę obok pozycji Kto ma dostęp i zmień uprawnienia, lub usuń dostęp poszczególnym użytkownikom.


  Starsza wersja Evernote Web

  1. Wybierz udostępnioną notatkę.
  2. Kliknij strzałkę w dół na przycisku Udostępnij.
  3. Wybierz Łącze > Zatrzymaj udostępnianie notatki, aby zatrzymać udostępnianie za pomocą łącza publicznego.

 

Po cofnięciu wszystkim użytkownikom dostępu do notatki ponownie stanie się ona notatką prywatną, a wszystkie łącza do niej, przestaną działać.

LANGUAGES_PRODUCT