Łączenie z i pomiędzy pojedynczymi notatkami

Łączenie z i pomiędzy pojedynczymi notatkami
< Wstecz / Dalej >

Łączenie z i pomiędzy pojedynczymi notatkami

Aby utworzyć połączenie do wybranej notatki używając Evernote dla Windows lub Mac, kliknij prawym przyciskiem na wybranej pozycji listy notatek i wybierz Kopiuj Łącze Notatki (Copy Note Link). Łącze do tej notatki będzie umieszczone w notatniku systemowym, skąd można go wkleić w dowolnej aplikacji. Te łącza mogą być użyte do łączenia bezpośrednio pomiędzy notatkami, a także do łączenia do wybranych notatek z innych aplikacji lub dokumentów. Łącza do indywidualnych notatek będą również działały na urządzeniach z systemem Android lub iOS.

Pamiętaj, że notatki wygenerowane z użyciem tej funkcji, są przypisane do Twojego konta i nie są przeznaczone do udostępniania innym użytkownikom. Aby udostępnić daną notatkę innym używając publicznego adresu URL, kliknij prawym przyciskiem notatkę i wybierz "Skopiuj odnośnik udostępniania notatki do schowka..." w menu "Udostępnianie".