Czy obrazy Skitch można zapisywać w różnych formatach na komputerze Mac?

Czy obrazy Skitch można zapisywać w różnych formatach na komputerze Mac?
< Wstecz / Dalej >

Czy obrazy Skitch można zapisywać w różnych formatach na komputerze Mac?

Tak! Wraz z Skitch 2.0 dla Mac wprowadziliśmy opcję zapisywania obrazów w formatach PNG, GIF, TIFF, JPG i BMP. Aby to zrobić należy:

Używając karty "Przeciągnij mnie"

  1. Kliknąć listę rozwijalną formatu pliku widoczną na karcie "Przeciągnij mnie"
  2. Wybrać pożądany format pliku
  3. Kliknąć i przeciągnąć kartę "Przeciągnij mnie" w dowolne miejsce na komputerze Mac. Kopia obrazu Skitch pojawi się w wybranym formacie. Oryginalny obraz Skitch pozostanie na koncie Evernote

Używając menu eksportu

  1. Wybrać Plik > Eksportuj...
  2. Przejść do lokalizacji, w której plik ma zostać zapisany
  3. Wprowadzić nazwę pliku w polu Eksportuj jako
  4. Wybrać format pliku z listy rozwijalnej Format eksportu
  5. Kliknąć Zapisz

LANGUAGES_ALL