Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z synchronizacją

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z synchronizacją
< Wstecz / Dalej >

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z synchronizacją

Gdy na jednym urządzeniu tworzysz i edytujesz notatki, aplikacja Evernote synchronizuje zmiany z naszymi serwerami, a następnie z innymi urządzeniami. Jeśli Twoje notatki nie synchronizują się prawidłowo, wykonaj poniższe kroki.

 • Sprawdź, czy masz połączenie z internetem - Otwórz przeglądarkę internetową na swoim urządzeniu i otwórz dowolną stronę WWW, aby upewnić się, że połączenie z internetem jest aktywne.
 • Zaloguj się do Evernote Web - Jeśli masz pewność, że dane urządzenie zostało już zsynchronizowane, a na innym urządzeniu Twoje zaktualizowane notatki nadal nie są widoczne, sprawdź, czy możesz je wyświetlić w Evernote Web. Dzięki temu będziesz wiedzieć, czy zmiany zostały już zapisane na serwerach Evernote.
 • Uruchom ponownie komputer lub urządzenie - Proste ponowne uruchomienie urządzenia może rozwiązać problem z synchronizacją.
 • Zaktualizuj aplikację Evernote do najnowszej wersji - błędy synchronizacji często są rozwiązywane wraz z kolejnymi aktualizacjami. Pobierz najnowszą wersję Evernote ze sklepu z aplikacjami lub z witryny Evernote.
 • Sprawdź centrum Pomocy i wiedzy Evernote - jeśli aplikacja Evernote wyświetla komunikat o błędzie podczas synchronizacji, spróbuj przeszukać centrum Pomocy i wiedzy Evernote pod kątem tego komunikatu, aby sprawdzić, czy istnieją jakieś sugestie dotyczące rozwiązania problemu.
 • Sprawdź blog ze statusem Evernote - Każdego tygodnia serwery Evernote są aktualizowane o nowe wersje różnych składników oprogramowania, które napędzają usługę. W tym czasie usługa może działać wolniej, a nawet być chwilowo niedostępna. Sprawdź na stronie status.evernote.com, czy przyczyną błędu synchronizacji nie jest problem po stronie serwera.
 • Opróżnij notatnik „Kosz” - Czasami jakaś notatka w notatniku „Kosz” może powodować problemy z synchronizacją. W takim przypadku opróżnienie „Kosza” może pomóc w rozwiązaniu problemów z synchronizacją. Nie ma możliwości przywrócenia notatek po ich usunięciu z „Kosza”.
 • Evernote dla Windows - Jeśli używasz komputera z systemem Windows, sprawdź, czy w menu Plik przeglądarki Internet Explorer nie jest zaznaczona opcja Pracuj w trybie offline. W przeglądarce Internet Explorer odbywa się synchronizacja programu Evernote dla systemu Windows.
 • Evernote Basic - Jeśli korzystasz z Evernote Basic, upewnij się, że do Twojego konta nie są podłączone więcej niż dwa urządzenia, możesz to sprawdzić w ustawieniach konta.
 • Odinstaluj / ponownie zainstaluj Evernote - Przed odinstalowaniem Evernote upewnij się, że wszystkie notatki są zsynchronizowane i widoczne w Evernote Web. Możesz również utworzyć kopię zapasową lub zapisać kopię swoich notatek.Jak odinstalować i ponownie zainstalować Evernote na swoim urządzeniu.

Jeśli żadna z tych sugestii nie pomoże, prosimy o kontakt.  W zgłoszeniu warto uwzględnić następujące informacje:

 • Kopia dziennika aktywności
 • Opis tego, co się dzieje
 • Wersja używanej aplikacji Evernote
 • Na których urządzeniach nie wyświetlają się Twoje notatki
 • Lista wszystkich podjętych przez Ciebie kroków przed skontaktowaniem się z Działem Wsparcia Evernote

LANGUAGES_PRODUCT

Słowa kluczowe:

 • problemy z synchronizacją
 • synchronizacja
 • zsynchronizowany
 • synchronizacja
 • zsynchronizowane
 • synchronizacja
 • synchronizuj
 • synchronizowanie
 • synchronizacja
 • nie można zsynchronizować
 • brak synchronizacji
 • problemy z synchronizacją
 • problemy z synchronizowaniem
 • błąd synchronizacji
 • błąd synchronizacji
 • komunikat o błędzie