Skróty klawiszowe w Evernote dla Mac

Skróty klawiszowe w Evernote dla Mac
< Wstecz / Dalej >

Skróty klawiszowe w Evernote dla Mac

Evernote może być niemal całkowicie używane z użyciem klawiatury. Poniżej znajduje się pełna lista wszystkich skrótów klawiszowych dostępnych na komputerach Mac.

Globalne

Te skróty działają w całym systemie, niezależnie od aplikacji, w której aktualnie pracujesz (przyjmując, że Evernote działa w tle). Skróty można dostosować klikając na pasku menu Evernote > Preferencje > Skróty.

Skrót Działanie
Ctrl ⌘ N Szybka notatka
Ctrl ⌥ ⌘ N Okno nowej notatki
Ctrl ⌘ V Wklej do Evernote
Ctrl ⌘ C Wytnij prostokąt lub okno
Ctrl ⌘ E Wyszukaj w Evernote

Dla całej aplikacji

Te skróty działają, jeśli aplikacja Evernote jest aktywna.

Skrót Działanie
⌘ N Nowa notatka
⌥ ⇧ ⌘ N Nowy czat
⇧ ⌘ N Nowy notatnik
Ctrl ⌘ T Nowy znacznik
⌥ ⌘ N Nowe okno
⌘ T Nowa karta
Ctrl ⌘ S Synchronizacja
⌘ W Zamknij
⌘ S Zapisz
⌘ Y Szybki podgląd załączników
⌘ P Drukuj
⌥ ⌘ T Pokaż/ukryj pasek narzędzi
⌥ ⌘ S Wyświetl/ukryj pasek boczny
⌥ ⌘ 0 Work Chat
⌥ ⌘ 1 Notatki
⌥ ⌘ 2 Notatniki
⌥ ⌘ 3 Znaczniki
⌥ ⌘ 4 Atlas / Strona główna Business (tylko w Evernote Business)
⌥ ⌘ 5 Atlas (tylko Evernote Business)
⌥ ⌘ 6 Ogłoszenia (tylko w Evernote Business)
⌥ ⌘ 7 Ogłoszenia (tylko w Evernote Business)
⇧ ⌘ A Wyświetl wszystkie notatki
⌘ J Przejdź do notatnika
⇧ ⌘ J Przejdź do znacznika
⌘ | Wybierz listę notatek
⌘ [ Powrót
⌘ ] Dalej
Ctrl ⌘ F Pełny ekran
⌘ 1-9 Przejdź do skrótów 1-9
⌘ , Preferencje
Ctrl ⌘ A Przełącz użytkownika
⌘ H Ukryj Evernote
⌥ ⌘ H Ukryj pozostałe
⌘ Q Zakończ Evernote
⌘ M Zminimalizuj
/ Powiększ

Edytor notatki

Te skróty będą działały kiedy edytujesz notatkę.

Skrót Działanie
⌘ Z Cofnij
⇧ ⌘ Z Ponów
⌘ X Wytnij
⌘ C Kopiuj
⌘ V Wklej
⇧ ⌘ V Wklej i dostosuj styl
⌘ A Zaznacz wszystko
⇧ ⌘ X Szyfruj zaznaczony tekst
⌥ ⌘ F Szukaj notatek
⌘ R Zresetuj wyszukiwanie
⌘ F Znajdź w notatce
⌘ G Znajdź następne
⇧ ⌘ G Znajdź poprzednie
⌘ : Pokaż pisownię i gramatykę
⌘ ; Sprawdź teraz dokument
fn fn Rozpocznij dyktowanie
Ctrl ⌘ Spacja Emoji i symbole
⌘ / Kopiuj publiczne łącze
⌘ ↩ Prezentacja
⌥ ⌘ ↩ Zaprezentuj na innym ekranie
⌘ L Edycja tytułu notatki
⌘ ' Edytuj znaczniki
⇧ ⌘ I Pokaż/ukryj informacje o notatce
Ctrl ⌥ ⌘ C Kopiuj łącze notatki
Ctrl ⌘ M Przenieś do notatnika
⇧ ⌘ M Scal notatki
⇧ ⌘ C Pokaż kolory
⌥ ⌘ { Wyrównaj do lewej
⌥ ⌘ | Wyśrodkuj
⌥ ⌘ } Wyrównaj do prawej
⇧ ⌘ ] Zwiększ poziom wcięcia
⇧ ⌘ [ Zmniejsz poziom wcięcia
⇧ ⌘ U Przełącz listę wypunktowaną
⇧ ⌘ O Przełącz listę numerowaną
Zwiększ poziom listy
⇧ ⇤ Zmniejsz poziom listy
⇧ ⌘ L Wstaw tabelę
⌘ K Dodaj łącze
⇧ ⌘ K Usuń łącze
⌘ B Pogrubienie
⌘ I Kursywa
⌘ U Podkreślenie
Ctrl ⌘ K Przekreślenie
Ctrl ⌘ H Wyróżnienie
Ctrl ⌘ + Indeks górny
Ctrl ⌘ - Indeks dolny
⌘ + Powiększ
⌘ - Zmniejsz
⇧ ⌘ T Wstaw pole wyboru
⇧ ⌘ H Wstaw linię poziomą
⇧ ⌘ D Wstaw datę
⌥ ⇧ ⌘ D Wstaw czas
⇧ ⌘ F Uprość formatowanie

LANGUAGES_ALL