Wycieczka po Ustawieniach w Evernote dla Androida.

Wycieczka po Ustawieniach w Evernote dla Androida.
< Wstecz / Dalej >

Wycieczka po Ustawieniach w Evernote dla Androida.

O ile większość ustawień Evernote dla Androida jest bardzo zrozumiałych, niektóre mogą nie być takie oczywiste. Omówione zostanie każde ustawienie z osobna, rozpoczynając od funkcji Premium:

 • Ustawienia blokady PIN (Tylko Premium): Opcja ta umożliwia skonfigurowanie numerycznego kodu PIN, który będzie wymagany po uruchomieniu Evernote lub powrocie do aplikacji po wydłużonym okresie bezczynności. Dotknij opcji, aby skonfigurować swój PIN.
 • Wybierz notatniki offline (Tylko Premium): Wybierz które z notatników mają zostać zapisane w całości lokalnie, na urządzeniu w celu wyświetlania i edytowania bez połączenia.

 

Ogólne:

 • Udostępnione notatniki: Dotknij tej opcji, aby skonfigurować które notatniki są udostępniane i komu.
 • Wyszukiwanie offline: Włącz tę opcję, aby zapisać lokalnie część każdej notatki. Umożliwi to, przeszukiwanie wszystkich notatek, nawet bez połączenia z internetem. Pamiętaj, że połączenia będzie wymagane, w celu pobrania załączników, jeśli nie są one już zapisane w urządzeniu.
 • Ulepsz do Premium (Tylko konta darmowe): Opcja ta, umożliwia ulepszenia konta do wersji Premium, z poziomu Evernote dla Androida.
 • Powiadomienia przesyłania: Włącz tę funkcję, aby wyświetlać powiadomienia systemowe, kiedy nowe lub zaktualizowane notatki zostaną pomyślnie pobrane z serwerów Evernote.
 • Wyczyść historię: Wybranie tej opcji, spowoduje wyczyszczenie listy ostatnich wyszukiwań.
 • Wyczyść pamięć podręczną: Spowoduje usunięcie wszystkich lokalnych kopii notatek. Notatniki offline pozostaną nietknięte.

 

Informacje o koncie:

 • Konto: Wyświetla login, hasło i adres e-mail skojarzony z kontem Evernote.
 • Status konta: Informuje, czy używane jest konto darmowe czy Premium.
 • Adres e-mail Evernote: Unikalny adres e-mail wykorzystywany do dodawania danych do konta Evernote przez pocztę e-mail.
 • Bieżące miesięczne wykorzystanie: Wyświetla stopień w jakim został wykorzystany miesięczny limit transferu.
 • Pozostałe dni w okresie rozliczeniowym: Liczba dni pozostałych do momentu odnowienia limitu transferu.

 

Synchronizacja notatek:

 • Synchronizuj automatycznie: Konfiguruje czy notatki mają być synchronizowane automatycznie czy ręcznie, a jeśli automatycznie, to jak często aplikacja powinna podejmować próbę synchronizacji.
 • Synch. tylko przez Wi-Fi: Zaznacz tę opcję, aby synchronizacja była przeprowadzana tylko jeśli urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi (w przeciwieństwie do sieci komórkowej). Włączenie opcji zalecane jest zwłaszcza użytkownikom którym zależy na nie przekraczaniu rachunku za telefon komórkowy.
 • Synch. przy starcie: Włącz tę opcję jeśli chcesz, aby Evernote dla Androida rozpoczynało synchronizację zawsze po uruchomieniu urządzenia.

 

Lokalizacja dla nowych notatek:

 • Użyj satelitów GPS: Włącz tę opcję, aby używać systemu GPS wbudowanego w urządzenie do określenia położenia.
 • Użyj sieci bezprzewodowych: Włącz tę opcję, aby używać sieci WiFi lub komórkowej, do określenia położenia urządzenia.

 

Pozostałe:

 • Wyślij dziennik: Opcja ta umożliwia wysłanie pliku dziennika generowanego przez Evernote do departamentu wsparcia w celu przeanalizowania i pomocy w rozwiązywaniu problemów. Użyj tej opcji, kiedy pracownik departamentu wsparcia o to poprosi.
 • Obecna wersja Evernote: Wyświetla wersję zainstalowanej aplikacji Evernote dla Androida oraz operatora sieci komórkowej (jeśli dotyczy).
 • Sprawdź aktualizacje: Użyj tej opcji, aby sprawdzić czy dostępna jest nowsza wersja Evernote dla Androida. Jeśli aktualizacja jest dostępne, zostanie wyświetlone okno umożliwiające jej pobranie i zainstalowanie. Pamiętaj, że ta opcja dostępna jest tylko w niektórych załączonych wersjach Evernote dla Androida; większość użytkowników będzie musiała skorzystać z Androida Marketu, aby zaktualizować Evernote do najnowszej wersji.
 • Pliki Evernote na karcie pamięci: Włącz tę opcję, aby umożliwić Evernote zapisywanie plików załączonych do notatek (obrazów, plików PDF itp.) na karcie pamięci urządzenia. Jeśli opcja ta jest wyłączona, Evernote będzie próbowało zapisać takie pliki w wewnętrznej pamięci urządzenia.
 • Podziękowania: Wyświetla informacje (zwłaszcza licencje) dot. oprogramowania firm trzecich wykorzystywanego w procesie tworzenia Evernote dla Androida.