Udostępnianie notatek e-mailem

Udostępnianie notatek e-mailem
< Wstecz / Dalej >

Udostępnianie notatek e-mailem

Gdy udostępnisz notatkę przez e-mail, wyślesz jej stan w chwili udostępnienia. Zmiany treści, których możesz dokonać, nie będą widoczne dla osób, którym wcześniej udostępniono notatkę. Aby udostępnić notatkę e-mailem, wykonaj poniższe kroki dla swojego systemu operacyjnego.

 • Mac

  1. Kliknij prawym przyciskiem notatkę, którą chcesz udostępnić.
  2. Wybierz Udostępnij notatkę.
  3. Kliknij przycisk Więcej opcji udostępniania, a następnie wybierz Wyślij kopię e-mailem…
  4. Wprowadź przynajmniej jeden adres e-mail (lub wybierz przynajmniej jeden kontakt) i dodaj opcjonalną wiadomość.
  5. Kliknij Wyślij.

  Uwaga: Ta funkcja nie jest dostępna w nowym Evernote dla komputerów Mac.

 • Windows

  1. Kliknij prawym przyciskiem notatkę, którą chcesz udostępnić.
  2. Wybierz Udostępnij > Wyślij kopię.
  3. Wprowadź przynajmniej jeden adres e-mail (lub wybierz przynajmniej jeden kontakt) i dodaj opcjonalną wiadomość.
  4. Kliknij Wyślij.

  Uwaga: Ta funkcja nie jest dostępna w nowym Evernote dla Windows.

 • iPhone, iPad, i iPod touch

  1. Otwórz notatkę, którą chcesz udostępnić.
  2. Dotknij przycisku Udostępnij notatkę (sylwetka ze znakiem plus).
  3. Dotknij Więcej opcji udostępniania i wybierz Wyślij kopię notatki e-mailem.
  4. Wprowadź co najmniej jeden adres e-mail (lub wybierz co najmniej jeden kontakt).
  5. Dotknij Wyślij.

  Uwaga: Ta funkcja nie jest dostępna w nowym Evernote dla iOS.

 • Android

  1. Otwórz notatkę, którą chcesz udostępnić.
  2. Dotknij przycisku menu (trzy kropki), a następnie dotknij Udostępnij.
  3. Na kolejnym ekranie dotknij przycisku menu (trzy kropki) i wybierz Wyślij kopię notatki e-mailem.
  4. Wprowadź co najmniej jeden adres e-mail (lub wybierz co najmniej jeden kontakt).
  5. Dotknij Wyślij.
 • Evernote Web

  1. Otwórz notatkę, którą chcesz udostępnić.
  2. Kliknij strzałkę w dół na przycisku Udostępnij.
  3. Wybierz E-mail.
  4. Wprowadź przynajmniej jeden adres e-mail (lub wybierz przynajmniej jeden kontakt) i dodaj opcjonalną wiadomość.
  5. Kliknij Wyślij.

  Uwaga: Ta funkcja nie jest dostępna w nowym Evernote Web.

LANGUAGES_PRODUCT

Słowa kluczowe:

 • e-mail
 • wysyłanie notatki
 • adres e-mail
 • wysyłanie e-mailem
 • udostępnianie notatki
 • udostępnianie notatek e-mailem
 • udostępnianie e-mailem
 • udostępnianie notatki