Przełączanie na nową wersję Evernote Web (wersja 10+)

Przełączanie na nową wersję Evernote Web (wersja 10+)
< Wstecz / Dalej >

Przełączanie na nową wersję Evernote Web (wersja 10+)

Większość użytkowników Evernote Web korzysta z najnowszej wersji (wersja 10+). Jeśli jednak na Twoim koncie jest więcej niż 10 000 notatek lub jesteś klientem Evernote Teams, ta wersja nie była dotychczas dla Ciebie dostępna. Od teraz możesz ręcznie przełączyć się na nową wersję Evernote Web (wer. 10+) w Ustawieniach osobistych.

Nowa strona Evernote Web zapewnia dostęp do najnowszych funkcji, w tym do zupełnie nowych, takich jak Ekran główny.

Włączanie Evernote Web (wersja 10+)

Aby włączyć nowe Evernote Web, wykonaj następujące kroki w przeglądarce internetowej.

  1. Otwórz stronę Ustawienia osobiste w ustawieniach konta.
  2. W sekcji „Aplikacja internetowa” zaznacz pole obok opcji Włącz V10+ Web Client.

Wyłączanie Evernote Web (wersja 10+)

Aby wyłączyć nowe Evernote Web, wykonaj następujące kroki w przeglądarce internetowej.

  1. Otwórz stronę Ustawienia osobiste w ustawieniach konta.
  2. W sekcji „Aplikacja internetowa” odznacz pole obok opcji Włącz V10+ Web Client.

Uwaga: W przypadku ręcznego przełączenia na starszą wersję Evernote Web, przed uzyskaniem dostępu do nowej wersji Evernote Web należy przełączyć się z powrotem na nową wersję. W tym celu, przed wykonaniem powyższych czynności, wykonaj poniższe kroki:

  1. Przejdź do ustawień konta.
  2. W sekcji Evernote Web kliknij Przejdź do nowej wersji pod tekstem „Poznaj zupełnie nowe Evernote Web!”.

Jeśli w tej sekcji zobaczysz tekst „Korzystasz z nowej wersji Evernote Web”, to znaczy, że używasz już nowej wersji Evernote Web i nie musisz robić nic więcej.

Najczęściej zadawane pytania

Skąd mam wiedzieć, czy to mnie dotyczy?

Dotyczy to wszystkich użytkowników Evernote mających na swoich kontach więcej niż 10 000 notatek oraz wszystkich klientów Evernote Teams, niezależnie od liczby notatek na koncie.

Jeśli masz mniej niż 10 000 notatek i nie jesteś klientem Evernote Teams, domyślnie masz już dostęp do nowego Evernote Web i nie musisz podejmować żadnych działań, chyba że wcześniej ręcznie przełączyłeś się z powrotem na starszą wersję Evernote Web (co zdarza się rzadko). Jeśli korzystasz ze starszej wersji Evernote Web, przed włączeniem Evernote Web (wer. 10+) musisz najpierw przełączyć się na nowszą wersję, jak opisano powyżej.

Co mam zrobić, jeśli zauważę problemy z wydajnością?

Jeśli masz na swoim koncie więcej niż 10 000 notatek lub korzystasz z Evernote Teams, przy pierwszym uruchomieniu Evernote Web (V10+) możesz zaobserwować wydłużony czas ładowania. Gdyby problemy z wydajnością nie ustąpiły przy kolejnych uruchomieniach, możesz wyłączyć nowe Evernote Web i wrócić do starszej wersji postępując, jak opisano powyżej.

LANGUAGES_PRODUCT