Przydzielanie innym zadań

Przydzielanie innym zadań
< Wstecz / Dalej >

Przydzielanie innym zadań

Przydzielanie zadań innym osobom sprawi, że każdy projekt będzie przebiegał sprawnie. Kiedy przydzielisz komuś zadanie, pojawi się ono w widoku Zadania w jego aplikacji.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w subskrypcjach Professional i Teams.

Przydzielanie innym zadań

Gdy przydzielisz komuś zadanie, osoba ta otrzyma powiadomienie e-mailem. Jeśli chcesz, aby oprócz samego zadania osoba, której je przydzielono, widziała także zawartość notatki, w której znajduje się zadanie, upewnij się, że udostępnisz jej także notatkę.

Aby przydzielić komuś zadanie, wykonaj poniższe kroki dla swojego systemu operacyjnego.

 • Mac

  1. Kliknij gdziekolwiek w tytule zadania, aby wyświetlić edytor zadań.
  2. Kliknij przycisk Przydziel zadanie (osoba w kółku).
  3. Wprowadź imię i nazwisko lub adres e-mail osoby, której chcesz przydzielić zadanie.
  4. Kliknij Gotowe.
 • Windows

  1. Kliknij gdziekolwiek w tytule zadania, aby wyświetlić edytor zadań.
  2. Kliknij przycisk Przydziel zadanie (osoba w kółku).
  3. Wprowadź imię i nazwisko lub adres e-mail osoby, której chcesz przydzielić zadanie.
  4. Kliknij Gotowe.
 • Evernote Web

  1. Kliknij gdziekolwiek w tytule zadania, aby wyświetlić edytor zadań.
  2. Kliknij przycisk Przydziel zadanie (osoba w kółku).
  3. Wprowadź imię i nazwisko lub adres e-mail osoby, której chcesz przydzielić zadanie.
  4. Kliknij Gotowe.

Wyświetlanie przydzielonych zadań w widoku „Zadania”

Karta „Przydzielone” w widoku zadań

Aby zobaczyć przydzielone zadania, kliknij kartę „Przydzielone” w widoku Zadań.

Możesz zobaczyć zadania przydzielone Tobie oraz, w zależności od Twojego planu subskrypcji, zadania przydzielone innym.

Kliknij tytuł zadania, aby zobaczyć jego szczegóły. Jeśli masz dostęp do notatki, w której znajduje się zadanie, kliknij tytuł notatki pod zadaniem, aby ją otworzyć.

Edycja i uprawnienia

Po przydzieleniu komuś zadania odbiorca zadania może:

 • Edytować tytuł
 • Dodać lub zmienić termin
 • Dodaj przypomnienie
 • Dodać lub usunąć flagę
 • Usunąć przydzielenie zadania
 • Oznaczyć zadanie jako ukończone

Jeśli udostępniasz notatkę, w której znajduje się zadanie, oprócz przydzielenia zadania możesz nadać uprawnienia do edycji. Pozwoli to odbiorcy:

 • Przenieść zadanie do innej notatki
 • Przenieść zadanie w ramach tej samej notatki
 • Usunąć zadanie

Udostępnij notatkę z przydzielonym zadaniem

Przydzielenie komuś zadania nie powoduje automatycznego udostępnienia notatki, w której to zadanie się znajduje. Udostępnianie notatki jest oddzielną, opcjonalną czynnością. Ponadto, zanim notatka będzie widoczna w widoku Zadań, po jej udostępnieniu odbiorca będzie musiał uzyskać do niej dostęp w sekcji „Udostępniono mi” w swojej aplikacji.

Oto przykład sytuacji, w której możesz chcieć udostępnić notatki:

 • Robiłeś notatki w czasie spotkania i kilka zadań musi zostać oddelegowanych do członków Twojego zespołu. Chcesz przydzielić te zadania członkom zespołu i dodatkowo udostępnić im notatkę, aby mogli zapoznać się z notatkami ze spotkania i mieć kontekst dotyczący ich zadań.

Oto przykład sytuacji, w której możesz nie chcieć udostępnić notatki:

 • Prowadzisz notatkę z osobistymi rzeczami do zrobienia. Chcesz przydzielić jedno z tych zadań komuś innemu, ale nie chcesz dzielić się z nim całą swoją osobistą notatką.

E-maile z powiadomieniami

Kiedy przydzielisz komuś zadanie, osoba ta otrzyma wiadomość e-mail z powiadomieniem o przydzieleniu jej tego zadania. Otrzyma również powiadomienie, jeśli wykonasz którąś z poniższych czynności:

 • Oznaczyć zadanie jako ukończone
 • Usuniesz przydzielenie zadania
 • Przydzielisz zadanie komuś innemu

I odwrotnie, jeśli odbiorca zadania wykona którąś z powyższych czynności, Ty (osoba przydzielająca zadanie) otrzymasz powiadomienie drogą mailową.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie mogę dowiedzieć się więcej o zadaniach?

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Omówienie funkcji „Zadania”.

Czy mogę przydzielić zadanie samemu sobie?

Tak! Po prostu wpisz swoje imię i nazwisko lub adres e-mail podczas przydzielania zadania.

Czy mogę przydzielić zadanie więcej niż jednej osobie?

Nie. Każde zadanie może być jednocześnie przydzielone tylko jednej osobie.

Czy mogę przydzielić komuś notatkę?

Nie. Można przydzielać tylko poszczególne zadania, a nie całą notatkę. Możesz udostępnić komuś notatkę, która zawiera zadania, ale zadania nadal muszą być przydzielone pojedynczo, aby pojawiły się w sekcji „Przydzielone” w widoku Zadań.

Czy mogę przydzielić zadanie komuś, kto nie ma konta w Evernote?

Tak! Możesz przydzielić zadanie komukolwiek, nawet jeśli ta osoba nie ma konta Evernote. Zadanie zostanie otwarte w przeglądarce internetowej, a osoba, której je przydzielono, będzie mogła je wyświetlić i oznaczyć (lub usunąć oznaczenie) jako ukończone. Jeśli chcesz umożliwić odbiorcy edycję zadania, konieczne będzie założenie przez tę osobę konta Evernote.

Dlaczego w zakładce Przydzielone widzę zadania, które nie należą do mnie?

W notatkach, do których masz dostęp (np. w udostępnionym notatniku lub obszarze), mogą znajdować się zadania, które zostały przydzielone komuś innemu.

Dlaczego kliknięcie przydzielonego zadania uruchamia Evernote Legacy?

Jeśli na komputerze zainstalowano jednocześnie aplikację Evernote Legacy i nową aplikację Evernote dla komputerów Mac lub z Windows, i klikniesz „Uruchom Evernote” na stronie, którą zobaczysz po kliknięciu przydzielonego zadania w wiadomości e-mail, uruchomi się aplikacja Evernote Legacy. Ponieważ Evernote Legacy nie obsługuje Zadań, konieczne będzie ręczne otwarcie nowej aplikacji Evernote, aby zobaczyć przydzielone zadania.

Dlaczego nie widzę mojego zadania, kiedy klikam „Kontynuuj w przeglądarce”?

Być może korzystasz ze starszej wersji Evernote Web, która nie obsługuje Zadań. Aby dowiedzieć się, jak przejść na nową wersję Evernote Web, odwiedź stronę Przełącz na nową wersję Evernote Web (wersja 10+).

LANGUAGES_PRODUCT