Dodawanie przypomnień do zadań

Dodawanie przypomnień do zadań
< Wstecz / Dalej >

Dodawanie przypomnień do zadań

Przypomnienia o zadaniach umożliwiają ustawienie konkretnej daty i godziny, o której będziesz otrzymywać powiadomienia o zadaniach. Możesz dodać do pięciu przypomnień w pojedynczym zadaniu. Kiedy dodasz przypomnienie do zadania, otrzymasz powiadomienie w aplikacji o określonej przez siebie dacie i godzinie (jeśli powiadomienia są włączone).

Zadania z przypomnieniami mają obok siebie ikonę małego dzwonka.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w subskrypcjach Personal, Professional i Teams.

Dodawanie przypomnień o zadaniach

Aby dodać przypomnienie do zadania, wykonaj poniższe kroki dla swojego systemu operacyjnego.

 • Mac

  Kliknij gdziekolwiek w tytule zadania, aby wyświetlić edytor zadań, a następnie kliknij ikonę dzwonka ze znakiem plus po prawej stronie tytułu zadania. Wybierz wstępnie zdefiniowany okres lub kliknij datę w kalendarzu, aby wybrać konkretny dzień i godzinę.

 • Windows

  Kliknij gdziekolwiek w tytule zadania, aby wyświetlić edytor zadań, a następnie kliknij ikonę dzwonka ze znakiem plus po prawej stronie tytułu zadania. Wybierz wstępnie zdefiniowany okres lub kliknij datę w kalendarzu, aby wybrać konkretny dzień i godzinę.

 • iOS

  Dotknij gdzieś w tytule zadania, aby wyświetlić edytor zadań, a następnie na pasku narzędzi nad klawiaturą dotknij ikony dzwonka ze znakiem plus. Następnie wybierz wstępnie ustawiony przedział czasowy lub dotknij pozycji Wybierz czas, aby wybrać konkretną datę.

 • Android

  Dotknij gdzieś w tytule zadania, aby wyświetlić edytor zadań, a następnie na pasku narzędzi nad klawiaturą dotknij ikony dzwonka ze znakiem plus. Następnie wybierz wstępnie ustawiony przedział czasowy lub dotknij pozycji Wybierz czas, aby wybrać konkretną datę.

 • Evernote Web

  Kliknij gdziekolwiek w tytule zadania, aby wyświetlić edytor zadań, a następnie kliknij ikonę dzwonka ze znakiem plus. Wybierz predefiniowany okres czasu lub kliknij datę w kalendarzu, aby wybrać konkretny dzień i godzinę.

Domyślne przypomnienia o zadaniach

Możesz włączyć domyślne przypomnienia o zadaniach, aby aplikacja Evernote automatycznie ustawiała przypomnienia po dodaniu do zadania daty i godziny terminu.

Chociaż domyślne przypomnienia są ustawione na datę terminu, możesz również wybrać do 5 wstępnie ustawionych okresów czasu, w których chcesz otrzymywać przypomnienia.

Aby włączyć domyślne przypomnienia o zadaniach, wykonaj poniższe kroki dla swojego systemu operacyjnego.

 • Mac

  1. Kliknij przycisk Ustawienia (koło zębate) obok swojego imienia i nazwiska w górnej części lewego menu nawigacyjnego.
  2. Przejdź do Preferencje > Zadania i zaznacz pole obok „Automatyczne przypomnienia o zadaniach”.
  3. Wybierz jeden lub więcej okresów czasu, w których chcesz otrzymywać powiadomienia o przypomnieniach (do 5).
 • Windows

  1. Kliknij przycisk Ustawienia (koło zębate) obok swojego imienia i nazwiska w górnej części lewego menu nawigacyjnego.
  2. Przejdź do Preferencje > Zadania i zaznacz pole obok „Automatyczne przypomnienia o zadaniach”.
  3. Wybierz jeden lub więcej okresów czasu, w których chcesz otrzymywać powiadomienia o przypomnieniach (do 5).
 • iOS

  1. Aby otworzyć menu, dotknij trzech linii w lewym dolnym rogu.
  2. Dotknij ikony koła zębatego w prawym górnym rogu menu i wybierz Zadania > Domyślne przypomnienia o zadaniach.
  3. Włącz Domyślne przypomnienia.
  4. Dotknij O terminie, aby edytować wstępnie ustawiony okres czasu, lub dotknij Dodaj kolejne przypomnienie, aby wybrać czas kolejnych przypomnień (maksymalnie 5).
 • Android

  1. Aby otworzyć menu, dotknij trzech linii w lewym dolnym rogu.
  2. Dotknij ikony koła zębatego w prawym górnym rogu menu i wybierz Zadania > Domyślne przypomnienia o zadaniach.
  3. Włącz Domyślne przypomnienia.
  4. Dotknij O terminie, aby edytować wstępnie ustawiony okres czasu, lub dotknij Dodaj kolejne przypomnienie, aby wybrać czas kolejnych przypomnień (maksymalnie 5).
 • Web

  1. Kliknij przycisk Ustawienia (koło zębate) obok swojego imienia i nazwiska w górnej części lewego menu nawigacyjnego.
  2. Przejdź do Preferencje > Zadania i zaznacz pole obok „Automatyczne przypomnienia o zadaniach”.
  3. Wybierz jeden lub więcej okresów czasu, w których chcesz otrzymywać powiadomienia o przypomnieniach (do 5).

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie mogę dowiedzieć się więcej o zadaniach?

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Omówienie funkcji „Zadania”.

Czym różni się termin wykonania od przypomnienia o zadaniu?

Termin wykonania jest datą, do której zadanie powinno zostać ukończone. W zależności od zadania może się zdarzyć, że termin wykonania i przypomnienie o zadaniu są takie same. Oto kilka przykładów, kiedy możesz użyć jednego, drugiego lub obu:

 • Twoje zadanie „Wypełnij zeznania podatkowe” ma termin wykonania wyznaczony na 15 kwietnia. Warto ustawić jedno lub więcej przypomnień o zadaniu przed tą datą, by dotrzymać zbliżającego się terminu.
 • Twoje zadanie „Zadzwoń do mamy” może w ogóle nie mieć terminu wykonania, ale możesz dodać przypomnienie o zadaniu, które przypomni Ci, kiedy należy je wykonać.
 • Twoje zadanie "Dokończ pisanie pierwszego rozdziału" ma termin wykonania na przyszły tydzień, ale nie potrzebujesz żadnych powiadomień, które przypominałyby Ci o pisaniu. (No, chyba że jednak tak!)

Czy do zadania mogę dodać więcej niż jedno przypomnienie?

Tak. Do każdego zadania można dodać maksymalnie pięć przypomnień.

Czy do zadania mogę dodać cykliczne (powtarzające się) przypomnienie?

Nie. Jednak dodając przypomnienie do zadania cyklicznego, możesz otrzymywać przypomnienie cyklicznie, o terminie każdej instancji przypomnienia cyklicznego.

Dlaczego nie otrzymuję powiadomień o moich przypomnieniach?

Aby otrzymywać powiadomienia przypominające o zadaniach, należy aktywować powiadomienia dla Evernote. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, odwiedź stronę Włączanie powiadomień z Evernote.

Co stanie się z moimi przypomnieniami o zadaniach, jeśli anuluję subskrypcję?

Wszystkie przypomnienia dodane do zadań przed anulowaniem subskrypcji zostaną zachowane i otrzymasz o nich powiadomienia. Nie będzie jednak możliwości dodawania lub edytowania przypomnień o nowych i istniejących zadaniach.

LANGUAGES_PRODUCT