Omówienie funkcji „Zadania”

Omówienie funkcji „Zadania”
< Wstecz / Dalej >

Omówienie funkcji „Zadania”

Widok zadań w Evernote w wersji stacjonarnej i przenośnej

Zadania pozwalają na płynne przechodzenie między rzeczami do zrobienia a informacjami, które są potrzebne do ich wykonania.

  • Nadaj kontekst swoim działaniom. Przechowuj zadania i powiązane z nimi informacje w notatkach, w tym wycinki z internetu, obrazy, dokumenty i pliki audio.
  • Zarządzaj zadaniami. Dodawaj i odhaczaj zadania w głównym widoku Zadań lub w notatkach. Zmiany dokonane w jednym miejscu automatycznie pojawiają się w drugim.
  • Łatwo ustalaj priorytety. W odróżnieniu od standardowych list kontrolnych możesz ustalać jednorazowe i cykliczne terminy wykonania, dodawać przypomnienia i flagować każde z zadań, dzięki czemu nic nie umknie Twojej uwadze.

Pewne funkcje Zadań są dostępne tylko w niektórych planach Evernote. Dowiedz się więcej >>

Tworzenie zadań

Twórz zadania w Evernote, aby śledzić listy rzeczy do zrobienia i działania. Zadania są przechowywane kontekstowo wraz z pomysłami na projekty, notatkami ze spotkań i ważnymi dokumentami. Możesz też przechowywać różne i nieposortowane zadania w domyślnej notatce z zadaniami, aby później je ukończyć lub posortować. Aby rozpocząć, odwiedź stronę Tworzenie zadań.

Domyślna notatka z zadaniami

Notatki stanowią rdzeń Evernote, więc sensowne jest, aby zadania znajdowały się w treści notatki. Możesz dodawać zadania w każdej notatce, nowej lub istniejącej. Ewentualnie możesz użyć swojej domyślnej notatki z zadaniami.

Ikona domyślnej notatki z zadaniami (notatka z ikoną gwiazdki)

Wszystkie zadania, które nie zostały jeszcze posortowane, inne zadania, które nie pasują do żadnej notatki, lub zadania utworzone poza notatką za pomocą przycisku +Nowy można zapisać w domyślnej notatce z zadaniami. Domyślna notatka z zadaniami jest zlokalizowana w domyślnym notatniku i początkowo nosi tytuł „Rzeczy do zrobienia”.

Możesz traktować tę notatkę jak każdą inną notatkę na swoim koncie - zmienić jej tytuł, przenieść ją do innego notatnika, udostępnić i tak dalej.

Domyślną notatkę z zadaniami można rozpoznać na liście notatek lub w widoku „Zadania” po ikonie gwiazdki obok tytułu notatki.

Aby zmienić domyślną notatkę z zadaniami, otwórz widok „Zadania”, kliknij trzy kropki w prawym górnym rogu, kliknij Domyślna notatka z zadaniami..., a następnie wybierz nową notatkę. Alternatywnie na komputerze typu Mac lub z systemem Windows, obok swojego imienia i nazwiska w górnej części lewego menu nawigacyjnego kliknij przycisk Ustawienia (koło zębate), i przejdź do Preferencje > Zadania i wybierz notatkę z listy rozwijanej. Nie możesz wybrać notatki, która została utworzona przez inną osobę i udostępniona Tobie.

Zaawansowane funkcje zadań

Podczas gdy wszyscy klienci mogą tworzyć zadania i oznaczać je jako ukończone, niektórzy klienci mogą korzystać z zaawansowanych funkcji zadań w zależności od wykupionego planu subskrypcji. Należą do nich:

Uwaga: Te funkcje są dostępne tylko dla klientów Evernote Personal, Professional i Teams.

Najczęściej zadawane pytania

Czym zadania różnią się od list kontrolnych i pól wyboru?

Zadania zapewniają zupełnie nowe możliwości kontroli na poziomie zadań, aby pomóc Ci w ukończeniu listy rzeczy do zrobienia. Wierzymy, że są zastosowania dla każdego z nich. Zadania zazwyczaj wymagają działania i mają unikalny zestaw akcji (przypomnienie, flaga itp.). Listy kontrolne mogą, ale nie muszą być rzeczami, które można wykonać; przykładem listy kontrolnej może być lista zakupów. Zadaniem może być np. „Idź do sklepu spożywczego”, a lista kontrolna zawierałaby jajka, mleko i banany. Pola wyboru mają wiele różnych zastosowań, mogą być umieszczone w dowolnym miejscu notatki (także w tekście) i mogą być używane do śledzenia nawyków.

Jak wyszukać lub odfiltrować notatki z zadaniami?

Możesz użyć składni wyszukiwania contains:task, contains:taskCompleted, lub contains:taskNotCompleted bądź przefiltrować listę notatek używając filtra „Zawiera”.

Co stanie się z moimi zadaniami, jeśli anuluję lub zmienię swoją subskrypcję?

Nadal będziesz mógł tworzyć i realizować zadania, włączając w to otrzymywanie powiadomień przypominających o zadaniach ustawionych przed zmianą subskrypcji. Nie będziesz jednak mógł edytować żadnych danych zadania, poza tytułem - w tym daty wykonania, przypomnienia czy flagi - i nie będziesz już miał dostępu do centralnego widoku Zadań.

Czy mogę korzystać z zadań bez subskrypcji Evernote?

Tak. Wszyscy klienci mogą tworzyć i realizować zadania. Subskrypcja jest wymagana tylko w przypadku niektórych zaawansowanych funkcji zadań, takich jak dostęp do zadań w centralnym widoku Zadań, ustawianie terminu wykonania czy dodawanie przypomnień o zadaniach.

LANGUAGES_PRODUCT